3.1.41. Послідовне вмикання в заземлюючу магістраль декількох елементів, які заземлюються, не дозволяється.

Вимоги безпеки при випробуванні прохідницького комплексу після монтажу.

3.1.42. Перед початком випробування комплексу електрослюсарі-монтажники під керівництвом бригадира повинні:

зробити демонтаж допоміжних механізмів і пристосувань, що застосовувалися при монтажі;

зробити контрольне затягування болтових і гвинтових з'єднань;

заправити мастилом редуктори і підшипники, змазтити шестерні та інші тертьові деталі механізмів, які потребують змащення;

заправити робочою рідиною ємкості гідросистеми щита та укладача;

зробити прибирання щитової монтажної камери, прибрати невикористані кріплення, матеріали і т.п., які залишились, а також інструменти;

перевірити наявність напруги в силовій і освітлювальних мережах електросистеми комплексу, а потім знеструмити систему, зняти плавкі вставки і закрити електрозборку (розподільний пристрій) на замок;

встановити огороджуючі пристрої (кожухи і т.п.), перевірити дію сигналізації і вивісити попереджуючі плакати.

3.1.43. Пробний пуск і випробування механізмів та виконання тих або інших операцій при випробуванні повинен проводити електрослюсар-монтажник із розрядом не нижче 6-го під наглядом особи, відповідальної за виробництво цих робіт, яка призначена наказом по організації.

3.1.44. Під час випробувань повинні бути присутні спеціально призначені із складу монтажної бригади електрослюсарі-монтажники.

3.2. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажу.

3.2.1. Блоки, що використовуються при підйомі вантажів, повинні бути випробувані і мати клеймо або бирку із зазначенням дати чергового випробування і припустимого навантаження. Осі блоків повинні бути змащені.

Застосовувати блоки тільки з нерозбитими роликами або неспрацьованими втулками.

3.2.2. Знімні вантажозахватні пристосування (траверси, стропи, пристосування для тимчасового кріплення елементів, що монтуються і т.д.) повинні бути інвентарними і задовольняти таким вимогам:

а) відповідати масі і характеру вантажу, що піднімається;

б) металоконструкції траверс, їх зварні з'єднання не повинні мати тріщин і деформацій. Траверси повинні мати бирки із зазначенням номера, вантажопідіймальності, власної ваги і дати чергового випробування;

в) канати траверс і стропів повинні мати клеймо або прикріплену бирку з указівкою номера, вантажопідіймальності і дати чергового випробування;

г) вантажні гаки вантажозахватних засобів повинні мати запобіжний замикаючий пристрій для уникнення самочинного випадіння вантажу;

д) канати стропів не повинні мати зламів, вузлів, кінці тросів повинні бути забиті (оклітньовані).

3.2.3. Домкрати повинні задовольняти таким вимогам:

а) ручні важільно-рейкові домкрати повинні мати пристрої, які виключать самочинне опускання вантажу при знятті зусилля з важіля або рукоятки і повинні

бути оснащені стопорами, що виключають хід гвинта або рейки при перебуванні штока в крайньому верхньому положенні;

б) гідравлічні і пневматичні домкрати повинні мати щільні з'єднання, які виключають відплив рідини або повітря з робочих циліндрів при підйомі вантажу і, крім того, пристосування (зворотний клапан), які забезпечують повільне плавне опускання штока або зупинки його у випадку пошкодження трубопроводів, які підводять або відводять рідину чи повітря. Манометри гідравлічних домкратів повинні бути справні і мати пломбу;

в) опорна поверхня головок повинна мати форму, яка не допускає зісковзування з неї вантажу.

Для уникнення нещасних випадків не дозволяється застосовувати в роботі технічно несправні домкрати.

3.2.4. Перед роботою на тельфері необхідно перевірити:

а) стан і справність троса і гака;

б) зовнішнім оглядом (без зняття кожухів і розбирання) справність пускової апаратури, струмоприймачів і тролейного проводу або кабеля;

в) наявність масла в редукторі, мастила в підшипниках, стан мастильних пристосувань;

г) справність дії всіх механізмів тельфера шляхом випробування на холостому ходу;

д) приєднання і цілісність проводу, що заземлює; є) справність дії гальма.

3.2.5. Всі вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводити під керівництвом особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами, яка призначена спеціальним наказом керівництва.

3.2.6. Навантаження і розвантаження великовагових і громіздких вантажів повинне проводитись на поверхні, як правило, у світлий час доби. У виключних випадках допускається виконання вантажно-розвантажувальних робіт на поверхні (а також у підземних виробках) у темний час доби за умови дотримання діючих норм освітленості робочої площадки.

3.2.7. Кожний електрослюсар-монтажник повинен знати встановлену на вантажно-розвантажувальній площадці систему обміну умовними сигналами між особою, яка керує вантажопідіймальними операціями, і машиністом крана або мотористом лебідок, тельферів, а також робітниками на відтяжках. Всі сигнали машиністу крана або мотористу лебідки (тельфера) подаються керівником робіт або призначеним для цієї цілі одним з електрослюсарів-монтажників. Той, хто подає сигнали повинен мати нарукавну пов'язку.

Сигнал «Стоп» подається будь-яким робітником, що помітив небезпеку.

При підйомі вантажу поза полем зору машиніста крана або моториста лебідки (тельфера) між ними і робочими місцями електрослюсарів-монтажників повинен бути встановлений радіо- або телефонний зв'язок.

3.2.8. На роботах по навантаженню (розвантаженню) і складуванню електрослюсарі-монтажники повинні:

а) дотримувати колійного габариту;

б) не допускати розвантаження конструкцій скиданням;

в) відчиняти борти автомобіля, причіпного пристрою і т.п. тільки переконавшись, що всі доставлені елементи прохідницького комплексу знаходяться у стійкому стані;

г) складування провадити у встановленій послідовності та із закріпленням деталей від падіння;

д) не допускати переміщення вантажів краном над кабіною водія.

3.2.9. Строповку елементів прохідницького комплексу слід проводити інвентарними стропами або спеціальними вантажозахватними пристроями за спеціальні опорні пристрої.

Способи строповки повинні виключати можливість падіння вантажу.

Для оберігання тросів від перетирання гострими ребрами елементів конструкцій, електрослюсар-монтажник повинен встановлювати між стропами і ребрами дерев'яні підкладки, прикріплені до конструкції або троса.

3.2.10. Елементи і конструкції під час переміщення необхідно утримувати від розхитування та обертання гнучкими відтяжками. Змінювати положення, розвертати вантаж у висячому положенні можна тільки при зупиненні його підйому (опускання).

Для запобігання травмування не супроводжувати елементи під час їх переміщення руками.

3.2.11. Перед подачею машиністу крана сигналу на підйом вантажу або його переміщення необхідно переконатися в тому, що вантаж повністю звільнений від перешкод, що заважають підйому, та у відсутності людей у радіусі дії крана.

3.2.12. Для уникнення нещасних випадків не дозволяється при підйомі, переміщенні та опусканні вантажу знаходитися під вантажем або стрілою крана.

3.2.13. Розстроповка елементів і конструкцій дозволяється тільки після їхнього опускання, міцного і стійкого закріплення.

Не залишати підняті елементи у висячому положенні.

3.2.14. Виправлення в строповці необхідно провадити до підйому елемента. Якщо дефект строповки виявлений під час підйому, піднятий елемент повинен бути опущений, дефект усунутий і тільки після цього підйом може продовжуватися.

3.2.15. Розвантаження елементів прохідницького комплексу з автомашини і причепів необхідно провадити починаючи з верхнього ряду штабеля. При цьому під колеса автомашини, причепів необхідно встановити упори (башмаки).

3.2.16. У випадку застосування для навантаження (розвантаження) шпальных клітин (пандусів) їх необхідно викладати на добре ущільненому грунті з шпал або брусів і надійно скріплювати між собою скобами.

3.2.17. Шпальні клітини (пандуси) необхідно розташовувати впритул до автомашини, трайлера та інших транспортних засобів з кутом нахилу, який забезпечує безпечне втягування (спуск) вантажу на транспортний засіб.

3.2.18. Не застосовувати для пандусів неокантовані круглі колоди, цегельни або бетонні блоки.

3.2.19. Настил на пандусі треба влаштовувати із сухих дощок або брусів і регулярно очищати від полою та бруду.

3.2.20. Елементи прохідницького комплексу після навантаження на транспортний засіб необхідно надійно закріплювати.

3.2.21. Для підтягування вантажу до місця навантаження слід користуватися трактором або лебідками з попереднім його навантаженням на сани або сталеві листи-волокуши і тільки під керівництвом особи, відповідальної за безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

3.2.22. При супроводі навантажених саней або листів-волокуш необхідно йти за ними на безпечній відстані.

Не дозволяється при транспортуванні вантажу знаходитися на санях або листах-волокушах.

3.2.23. При переміщенні великовагових вантажів за допомогою котків шлях переміщення повинен бути укладений брусами чи шпалами суцільним настилом або шпальными клітинами, покритими дошками. Котки повинні бути однакової довжини й однакового діаметра з гладкою поверхнею і не повинні виступати за

габарити вантажу більше ніж на 40 см. Переміщення повинно проводитись відповідно до ПВР.

3.2.24. Вантаж, що переміщається варто штовхати позаду і тільки по команді керівника робіт.

3.2.25. При переміщенні елементів прохідницького комплексу на візках, у вагонетках по вузькоколійних шляхах вручну електрослюсар-монтажник повинен виконувати такі вимоги безпеки:

а) візки і вагонетки повинні бути справні;

б) при завантаженні візків, вагонеток під їх колеса необхідно встановити упори або башмаки.

Не підкладати під колеса колоди, шпали, дошки і т.п.;

в) не розгоняти вагонетки, візки, а також не їздити в них, як порожніх, так і навантажених;

г) штовхати і рухати вагонетки, візки слід тільки перед собою;

д) при переміщенні декількох вагонеток, візків між ними повинен бути інтервал не менше 20 м;

є) не допускається спуск вагонеток, візків під ухил самоходом.

3.2.26. При будь-якій несправності тельфера роботу необхідно припинити. У тих випадках, коли вантаж опустити неможливо, небезпечну зону необхідно огородитити.

3.2.27. Під час профілактики і чищення вантаж необхідно опустити, тельфер знеструмити, а на головному рубильнику повісити плакат «Не включати - працюють люди!».

3.2.28. При використанні на вантажно-розвантажувальних роботах тельфера:

а) не піднімати вантажі, вага яких перевищує вантажопідіймальність тельфера, а також не підтягувати вантажі з землі гаком при косому натяжінні троса (приймати вантаж тільки при прямовисному положенні троса і гака);

б) не відривати примерзлий і не піднімати вантаж, засипаний грунтом, будівельним сміттям і т.п.;

в) не залишати вантаж у піднятому стані на тривалий час;

г) не переміщати вантаж у горизонтальному напрямку над зустрічними предметами на висоті менше 0,5 м;

д) не піднімати вантаж, якщо трос лягає не в жолоб барабана і при послабленні намотується другим прошарком (при опусканні в гранично нижнє положення на барабані тельфера повинно залишатися не менше 1,5 витків троса);

є) не натискати одночасно кнопки, що включають взаємопротилежний рух механізмів тельфера, наприклад, «підйом» і «спуск», «вперед» і «назад», а також не переключати раптово рух механізму підйому, за винятком випадків, коли потрібне екстренне гальмування, при цьому допускається швидке переключення механізму пересування на зворотній хід;

ж) не переміщати вантажі невідомої ваги;

и) не піднімати і не переміщати за допомогою тельфера людей;

к) не переміщати вантаж з незакріпленими на ньому предметами;

л) не направляти і не підтримувати руками трос під час роботи тельфера;

м) не проводити ремонт і не змащувати тельфер на ходу;

н) не передавати керування тельфером іншій особі.

3.2.29. Опускання (підйом) негабаритних і вагою більше 4 т елементів комплексу повинні проводити відповідно до ПВР, за узгодженням з особою технічного нагляду, при наявності акта про справність і готовність шахтного підйому, лісоспуску, вантажопідйомних засобів і пристроїв, які застосовуються при цих операціях.

Перед опусканням (підйомом) конструкцій і устаткування всі електрослюсарі-монтажники, які беруть участь у цій роботі, повинні бути ознайомлені з порядком спуску (підйому) і системою сигналів.

3.2.30. Опускання по стволу шахти або лісоспуску великогабаритних або незручних за формою вантажів повинно проводитись способами, визначеними ПВР.

3.2.31. Довгомірні елементи прохідницького комплексу, що опускаються по лісоспускному відділенню в приствольний двір, слід знизу відтягати таллю або лебідкою.

3.2.32. Стропування великогабаритних вантажів повинно виконуватись по заздалегідь розробленій схемі, яка запобігає розгойдуванню вантажів при їх спуску і підйомі.

3.3. Вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані. 3.3.1. Разом з майстром (бригадиром) електрослюсарі-монтажники повинні:

а) оглянути приймальні і відправні площадки шахтного підйому, ствол, приствольний двір, лісоспуск, підхідні виробки з відкаточними шляхами і монтажною щитовою камерою з облаштуваннями для монтажних робіт. При огляді монтажної камери необхідно перевірити кількість рам, анкерів, монтажних балок і інших пристосувань та їх відповідність проекту;

б) перевірити справність лебідок, блоків і інших пристроїв, які використовуються при опусканні (підйомі) конструкцій;

в) перевірити справність звукосвітлової сигналізації в шахтному підйомі, телефону (переговорної труби);

г) уточнити свої обов'язки при підйомі (спуску) і місця роботи.

3.4. З метою захисту при роботах, пов'язаних із шкідливими і небезпечними виробничими факторами, електрослюсарю-монтажнику необхідно використовувати такі засоби захисту: