МШІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАШИПІ 1.4.73-342-2005ПРИМІРНА ШСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА СУДНОВОГОВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для ізолювальника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для ізолювальника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника суднового (далі -Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією ізолювальник судновий (далі - ізолювальник) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи ізолювальником допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Ізолювальні роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, з постійним та тимчасовим робочим місцем, розміщеним у різних суднових приміщеннях, трюмах, надбудовах і навіть у важкодоступних суднових приміщеннях.

1.4. Для ізоляції суднових приміщень застосовуються:

плиткові теплоізоляційні матеріали на основі новолачних і резольних фенолформальдегідних смол, при розпилюванні яких виділяються пил, аміак, фенол, формальдегід;

матеріали на основі скляного і мінерального волокон (плити зі скляного штапельного волокна, плити мінераловатні), що виділяють пил, який подразнює слизову оболонку й органи дихання;

плити зі спіненого полістиролу, що виділяють при розпилюванні стирол;

азбоцементна протипожежна ізоляція в процесі готування якої виділяється пил;

матеріали теплоізоляційні на основі азбесту, азбозуриту, вермикуліту, совеліту, при обробці яких виділяється мінеральний пил, подразнювально діючий на слизову оболонку очей, носа і дихальні шляхи.

1.5. Клей, мастики і шпаклівки містять у своєму складі органічні розчинники й ствердителі, що несприятливо впливають на організм працюючого, пари органічних розчинників при зіткненні з вогнем можуть викликати пожежу і навіть вибух.

1.6. Кожен ізолювальник повинен добре знати властивості використовуємих для ізоляції матеріалів, їх токсичність, пожежонебезпеку і строго дотримуватись правил поводження із застосовуваними матеріалами. Неправильне ведення робіт або недотримання мір безпеки може привести до нещасних випадків.

1.7. При виробництві ізолювальних робіт на ізолювальника можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- машини і механізми, що рухаються, рухливі частини виробничого устаткування, вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- токсичні речовини (клей, мастики, розчинники).

1.8. Всі ізолювальники в процесі роботи повинні пройти навчання по наданню першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, по правилам поводження при виникненні аварійних ситуацій і володіти прийомами надання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.9. Ізолювальники повинні знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту варто містити в чистоті і справному стані, зберігати їх окремо від повсякденного одягу й особистих речей. Не дозволяється входити в пункти харчування в спецодязі. По закінченні роботи необхідно піддати спецодяг обезпиленню в спеціально обладнаних камерах.

1.10. Не дозволяється зберігати на робочих місцях в інструментальних шухлядах, у службових і санітарно-побутових приміщеннях хімічні, отруйні, отрутні, наркотичні і пожежо-вибухонебезпечні речовини.

1.11. Ізолювальник забезпечується за галузевими нормами спеціальним одягом, взуттям й іншими засобами індивідуального захисту, які видаються безкоштовно в наступному складі:

- костюм бавовняний;

- рукавиці шкіряні, резинові або трикотажні;

- черевики шкіряні;

- каска захисна;

- куртка і штани бавовняні на утепленій підкладці для роботи в зимових умовах;

- окуляри захисні закритого типу;

- респіратор або протигаз (при необхідності);

- протишумові навушники, антифони;

- теплоізолюючий килимок або мат (при необхідності);

- запобіжний пояс для роботи на висоті.

1.12. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це запропоновано правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.13. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.14. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.15. Ізолювальник повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені технологічним процесом, і ізолювальник ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

1.16. Ізолювальники, що не мають посвідчень та допуску на право виконання газорізальних і електрозварювальних робіт, а також на керування спеціальним устаткуванням і виробництво стропальних і такелажних робіт, не повинні виконувати ці роботи.

1.17. При спільній роботі з іншими робітниками (у бригаді) необхідно точно виконувати розпорядження керівника робіт або старшого робітника, виділеного в бригаді на період спільної роботи.

1.18. Ізолювальник при виявленні порушень вимог з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити про це керівника робіт.

1.19. Працівник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту, бережно відноситися до виданих в користування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій по експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхи евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номери телефонів медичної установи і пожежної охорони;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.20. Не можна залишати без необхідності своє робоче місце і відвідувати інші ділянки і цехи. Необхідно дотримувати чистоту і порядок на робочому місці.

1.21. Не слід доторкатися до несправної арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем, струмоведучих частин електроустаткування. Не можна відкривати дверцята електророзподільних шаф і знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих і обертових частин устаткування.

Якщо електроустаткування несправне, не слід усувати несправності. Необхідно викликати електромонтажника.

1.22. При раптовому вимиканні електричного освітлення на судні не можна пересуватися в темряві до включення основного або аварійного освітлення.

1.23. Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку суміщення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно пройти навчання й освоїти способи безпечного їх виконання, дотримуючись вимог інструкцій з охорони праці для цих робіт, та мати дозвіл на виконання таких робіт.

1.24. У процесі провадження робіт і перебування на території підприємства ізолювальники зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.25. При спуску і підйомі переносимих матеріалів на судні, подачі матеріалів у приміщення через горловини і люки слід користуватися канатами, технологічною тарою -кандейками, цебрами, бідонами з кришками і надійним кріпленням ручок і кришок.

1.26. Залучення жінок до виконання робіт за професією ізолювальника у замкнутих і важкодоступних приміщеннях не допускається. Жінки в період вагітності і годівлі грудьми повинні тимчасово переводитися на роботи, не зв'язані з виділенням шкідливих речовин.

1.27. До ізоляційних робіт з матеріалами на основі скловолокна, азбесту, шлаковати не допускаються особи, що мають захворювання органів дихання, шкірного покриву і слизових оболонок очей.

Спецодяг робітників, зайнятих на ізоляційних роботах зі скловолокном, повинен щодня очищатися в спеціальному приміщенні і зберігатися окремо від іншого одягу.

1.28. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

1.29. Ізолювальник, що порушує дану Інструкцію, притягується до адміністративної відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Ізолювальник повинен ознайомитися з інструкцією із застосування ізолювальних і клеючих матеріалів, з якими передбачено працювати.

Не можна надягати білизну із синтетичних матеріалів і шовку, кілець, браслетів, а також взуття, підбите залізними цвяхами.

2.2. Необхідно упевнитися, що спецодяг - куртка, штани, рукавиці сухі, без слідів мастил, бензину, гасу, жирів і інших горючих рідин, правильно одягнені:

- штани повинні бути одягнені навипуск;

- куртка повинна бути застебнута на всі ґудзики, манжети рукавів застебнуті або підв'язані;

- черевики щільно зашнуровані;

- захисна каска (при необхідності) закріплена ремінцем за підборіддя;

- підготовлені рукавиці, захисні окуляри.

Робота в легкому взутті (сандаліях, босоніжках, тапочках) не допускається.

2.3. Необхідно оглянути місце виконання роботи, переконатися, чи досить добре воно освітлено, звільнити проходи і прибрати з-під ніг все, що заважає в роботі, перевірити наявність і справність огороджень прорізів і небезпечних зон.

При недостатнім освітленні необхідне застосування переносних освітлювальних приладів у безпечному виконанні.

При необхідності використання переносного світильника він повинен бути напругою не вище 12 В, мати шланговий провід без оголених частин і ушкоджень, лампа повинна мати ковпак із захисною сіткою. Світильник повинен бути у вибухобезпечному виконанні.

2.4. Необхідно впевнитися, що верстат для розпилювання обладнаний місцевою вентиляцією, заземлений і має огородження. Для подачі матеріалу слід користуватися дерев'яним штовхальником.

2.5. Якщо поверхня суднової конструкції, палуби судна, настилу риштувань або підмостків на місці виробництва роботи слизька (облита мастилом, водою, фарбою), необхідно ці місця витерти насухо, посипати піском.

2.6. Необхідно перевірити справність підготовлених для роботи інструмента, пристосувань і засобів механізації, а також електричного і пневматичного інструмента. Інструмент варто переносити в сумці або шухляді.

2.7. Слід перевірити наявність і справність запобіжних засобів індивідуального захисту (окуляри, респіратори, рукавички й інші). При роботі в приміщеннях судна необхідно одягти каску.

2.8. Необхідно перевірити наявність огороджень, справність риштувань, підмостків, сходів і інше.