Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для транспортувальника

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-137-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для транспортувальника

м. Київ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для транспортувальників і призначена для навчання методам безпечноїроботи і дотриманню вимог охорони праці.

Режим роботи безперервний.

Транспортувальник виконує таку роботу: обслуговує різного виду транспортні механізми, стрічкові, черв'ячні та інші конвеєри, крім гвинтових і ковшових елеваторних типу норії. Перевіряє роботу конвеєрних механізмів Пускає та зупиняє їх. Забезпечує своєчасне подавання у виробництво різної сировини, напівфабрикатів, готової продукції та матеріалів у необхідних кількостях, не допускаючи порушення технологічного процесу. Наглядає за справним станом механізмів, регулює швидкість, натяг ланцюгів, перешиває ремені та стрічки. Усуває дрібні дефекти в роботі механізмів. Усуває затори та перевантаження механізмів. Чистить та змашує обслуговуване устаткування.

1.2. До роботи по обслуговуванню конвеєрів допускаються особи, які досягли 1о-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постіинодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

- підвищеної запиленості повітряного середовища (пил борошна, цукру);

небезпечних виробничих факторів:

- рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

- підвищена швидкість руху повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.5. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.5.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.5.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.5.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.5.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при

виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.8. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.9. Транспортувальник повинний користуватися виданим йому санітарним одягом:

- костюм;

- ковпак або косинка бавовняні білі;

- рукавиці;

- нарукавники.

1.10. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.11. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надягніть санодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування. Перевірте:

- справність і щільне прилягання кришок, дверцят лючків до кожухів конвеєрів;

- справність оглядових стекол, заслінок, шиберів, шлюзових затворів тощо;

- необхідний натяг ланцюга, транспортерної стрічки, справність зшивки транспортерної стрічки;

- справність дії зупинника (храпового, роликового), що виключає можливість зворотного руху стрічки, ланцюга або іншого тяглового органу вниз;

- справність запобіжних сіток або навісів у конвеєрів, розташованих над проходами чи проїздами;

- справність перехідних містків;

- справність дії кнопок "стоп" у конвеєрів великої довжини;

- справність сигналізації, що попереджає про пуск або зупинку конвеєра;

роботу конвеєра на холостому ходу.

- наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.5. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.6. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.7. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Стежте, щоб у конвеєр не попадали сторонні предмети.

3.3. Не ставайте на транспортерну стрічку для її натягу і не користуйтесь конвеєром як засобом пересування.

3.4. Переходьте стрічковий або гвинтовий конвеєр по перехідному містку.

3.5. Не ставайте на кожухи конвеєрів.

3.6. Для регулювання натягу, очищення та змащування окремих вузлів конвеєрів, виймання продукту чи сторонніх предметів з кожуха гвинтового і ковшового конвеєрів, усунення перекосу стрічки чи ланцюга необхідно вимкнути конвеєр та вивісити попереджувальний плакат "Не вмикати працюють люди!".

3.7. Не проштовхуйте матеріал, що транспортується, рукою або за допомогою інвентарю.

3.8. Не знімайте захисних засобів з набігних гілок стрічкових конвеєрів.

3.9. Укладайте ящики, короба на транспортерну стрічку

акуратно, на середину стрічки. Дотримуйтесь установленого інтервалу між ящиками, коробами.

3.10. Стежте, щоб на конвеєрі не було заторів і перевантажень. При застріванні вантажу, завалах продукту негайно зупиніть транспортер.

3.11. Не підлазьте під стрічковий конвеєр з неогородженою нижньою гілкою.

3.12. Стежте за роботою гвинтового або ковшового конвеєра через оглядові вікна, лючки. Своєчасно і щільно закривайте двері, заслінки, кришки лючків.

3.13. Не піднімайте вантаж вище за гранично допустиму норму (для жінок — 10 кг).

3.14. Зачистку, замивку стрічкового конвеєра проводьте вдвох, поступово проганяючи окремі ділянки полотна конвеєра.

3.15. Внутрішній огляд, очистку транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому приладі повинен бути вивішений плакат "Не вмикати — працюють люди!".

При огляді користуйтесь електролампою напругою 12 В з арматурою в захищеному виконанні.

3.16. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перед прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".

4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".

4.1.3. Використовувати для прибирання тільки спеціально передбачені для цього пристосування.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці транспортувальника можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;


- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

5.1.2. При загорянні в конвеєрах, самопливах:

- негайно припиніть роботу всього технологічного устаткування цеху;

- вимкніть аспіраціину та вентиляційну системи;

- розпочніть гасіння наявними засобами пожежогасіння;

- сповістити пожежну охорону по тел. 01, керівника підрозділу, підприємства.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

Розробник: