Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для укладальника-

пакувальника сухарних

виробів

м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5


ПІ 1.8.11-162-2001


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-

ПАКУВАЛЬНИКА СУХАРНИХ

ВИРОБІВ


1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює вимот з охорони праці для укладальників-пакувальників сухарних виробів в тару і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Режим роботи - безперервний. Укладальником-пакувальником виконується така робота:

- укладка готової продукції в мішки, короба й іншу тару. Підрахунок кількості продукції, що здається в експедицію. Контроль за кількістю сухарних виробів. Укладка продукції на стелажі. Відбракування готової продукції по органолептичним ознакам. Перенесення вручну, перевезення на вагонетках, етажерках, візках готової продукції і тари.

Робоча зона укладальника-пакувальника хлібобулочних виробів розташована у приміщенні, що відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення П-ІІа.

1.2. До роботи укладальником-пакувальником допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну фупу допуску з електробезпеки.

1.3. Укладальник-пакувальник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вопнем.

- ВМІТИ надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимот даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати гатунки виробів, правила укладки і відбракування продукції по органолептичним оцінкам.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці укладальника хлібобулочних виробів можуть бути:

1.4.1. Барабани і ролики транспортера, де можливі захоплення і травмування кінцівок, затягування одягу і волосся.

1.4.2. Касети, що падають при неправильній укладці і при переміщенні контейнерів і вагонеток; використання несправних контейнерів, невірні прийоми роботи або нерівності підлоги (вибої, сторонні предмети).

1.4.3. Ураження електричним струмом.

1.4.4. Підвищена температура деталей машини для зварювання полімерної тари.

1.4.5. Падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці укладальника-пакувальника сухарних виробів мох^ь бути:

1.5.1. Підвищена загазованість повітря при роботі машини для зварювання полімерної плівки.

1.5.2. Недостатня освітленість робочого місця.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для захисту робітника від впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено наступне:

1.6.1. Всі деталі, що обертаються і небезпечні зони закриті захисними огородженнями.

1.6.2. Контейнери і вагонетки перевіряються на справність. Не використовувати несправні контейнери.

1.6.3. Для попередження опіків від контакту з деталями і виробами, що мають підвищену температуру (машина для зварювання полімерної плівки) повинні використовуватися рукавиці.


1.6.3. Для запобігання ураження електрострумом все устаткування повинно бути заземлено.

1.6.4. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосування спеціального взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Укладальник-пакувальник повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм, ковпак або косинка, тапочки, рукавиці з щільної тканини, нарукавники), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безупинній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надіньте санодяг і призведіть його в порядок, волосся сховайте під головний убір.

2.3. Перед початком роботи огляньте та перевірте:

2.3.1. Наявність і справність огороджень деталей, що обертаються.

2.3.2. Цілісність устроїв, що заземлюють.

2.3.3. Справність зашивочної машини, транспортера і зварювальної машини пуском на холостому ходу.

2.3.4. Відсутність сторонніх предметів і деталей на робочому місці. При наявності приберіть їх у встановлене місце.

2.3.5. Перевірити справність вагонеток і контейнерів.

2.3.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.3.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.5. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. При роботі на мішкозашивочній машині:

3.2.1. Ввімкніть привід голівки при наявності мішків на транспортері.

3.2.2. Край мішка, що зашивається заправте під затискну лапку.

3.2.3. Після зшивки мішка ланцюжок ниток обрізайте за допомогою ножа, закріпленого на кришці платформи.

3.2.4. Привід голівки відключите при відсутності мішків на транспортері,

3.2.5. Небезпечною зоною в голівці є зона руху голки під час роботи. Забороняється під час роботи виконувати будь-які операції в цій зоні.

3.2.6. Перед початком ремонту або огляду голівки необхідно відключити електропривод мішкозашивочної машини, повісити табличку "Не включати! Працюють люди!". Виконувати чищення, наладку, заміну або кріплення деталей під час роботи голівки забороняється.

3.3. При роботі на машині для зварювання полімерних плівок:

3.3.1. Покладіть подвійну поліетиленову плівку на підставку.

3.3.2. Встановіть на реле часу час імпульсу (біля 1 с).

3.3.3. Натисніть на педаль і через 2-3 с після того, як сигнальна лампочка "Зварювання", що вказує, що відбувається процес зварювання, згасне, відпустите педаль і перевірте, чи не прилип нагрівальний дріт до шва.

3.3.4. При вмиканні машини

- не доторкатися до нагрівальних елементів;

- не доторкатися руками або інструментом струмоведучих частин;

- не знаходитися тривалий час у приміщенні зварювання поліетиленової плівки при непрацюючій вентиляції.

3.4. Утримуйте своє робоче місце в чистоті і порядку

3.5. Робити змащення, наладку, усувати несправності в електросхемах і пускових устроях дозволяється тільки черговому слюсарю-електрику й особам електротехнічного персоналу.

3.6. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Прибрати робоче місце: спеціальною щіткою зібрати крихітки з циркуляційного столу, транспортера в ємність для збору відходів, підмести підлогу.

4.2. До чищення обладнання можна приступити після його зупинки, вивісити на пусковий устрій попереджувальний плакат "Не вмикати! Працюють люди!".

4.3. Після роботи необхідно очистити забруднення пазів підставки і планки; чищення виконуйте тільки пластмасовим або дерев'яним шкребком.

4.4. При передачі зміни проінформувати змінника про всі несправності і неполадки в роботі устаткування.

4.5. Простежте, щоб при вологому прибиранні устаткування не допускалося попадання води в пускову апаратуру робітниками зміни.

4.6. По закінченні роботи простежте за установкою всіх огороджень, інструмента і пристосувань на встановлені місця.

4.7. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.8. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці укладальника-пакувальника можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- можливість виникнення шагової напруги;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках необхідно обезструмити устаткування і вжити заходів для усунення недоліків у його роботі.

5.1.2. - підвищена концентрація окису вуглецю. Тільки з'явиться запаху чаду включити витяжну вентиляцію. Прийняти заходи для ліквідації зазначеного недоліку.

5.2. При загорянні електроустаткування робітники повинні використовувати тільки вуглекислотні чи порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі необхідно користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При нещасному випадку або раптовому захворюванні, що трапилося на виробництві, надати допомогу потерпілому.

5.5. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.

5.6. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.7. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.8. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.