• розбирати і регулювати інструмент, що ріже, після від'єднання верстата від живильної мережі;

• не підтримувати руками незакріплену деталь при обробці;

• зупиняти або гальмувати вимкнені робочі частині верстату тільки після його повної зупинки;

• не нахиляти голову близько до рухомих частин чи різального інструменту;

• не передавати й приймати предмети через обертові частини верстата;

• не випускати з-під різця довгу стружку;

• не знаходитись у площини обертання абразивного кола при заточуванні різального інструменту.

3.26. Під час роботи не дозволяється без викладача:

• змінювати робоче місце;

• починати нову роботу, якщо не отримано дозвіл викладача;

• змінювати методи й засоби виконання роботи, які задані викладачем;

• користуватись інструментом і застосуванням, безпечному поводженню з котрими не навчено;

• впроваджувати способи і прийоми роботи, безпечному виконанню яких не навчено;

• залишати робоче місце, знаходитись у виробничих приміщеннях, призначення і вимоги охорони праці в яких не відомі;

• виконувати розпорядження інших осіб, якщо це їм не доручено викладачем у присутності учня.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Зупинити верстат і вимкнути його.

4.2. Упорядкувати робоче місце: прибрати відходи, очистити верстати і столи від забруднення, акуратно скласти деталі й заготовки.

4.3. Прибрати інструмент, пристосування у відведені для них місця. Навести чистоту й порядок у шафці для інструмента.

4.4. Повідомити викладача про зауваження, що мали місце під час роботи, про прийняті чи необхідні заходи для їхнього усунення.

4.5. Вимити обличчя й руки теплою водою з милом чи прийняти душ.

4.6. Після закінчення робочого часу не затримуватися у виробничих приміщеннях.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, при небезпеці для людей тощо слід негайно повідомити викладача або керівника роботи.

5.2. У випадку відключення електроенергії слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати номам.

5.3. При потраплянні людини під напругу треба негайно вимкнути електроживлення верстата чи ділянки, звільнити людину від впливу електричного струму, надати першу допомогу.

5.4. У разі несправності устаткування, або при сумнівах у його справності й небезпечності необхідно:

• припинити роботу, виконувані операції;

• вимкнути працюючі машини, зняти з них електроживлення;

• звернутися до викладача;

взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.5. У разі скоєння нещасного випадку і травмування людей треба:

• повідомити про нещасний випадок викладача;

• звільнити потерпілого від дій травмуючого фактора;

• визначити його стан, щоб вирішити, яка потребується допомога - у першу чергу - чи є загроза життю і чи є потреба негайного проведення штучного дихання й масажу серця, при проведенні штучного дихання і закритого масажу серця не припиняти цих дій до появи самостійного дихання і серцевої діяльності у потерпілого до прибуття медичних фахівців; смерть потерпілого можуть встановити тільки вони;

• залучити для цих дій осіб, що можуть знаходитись поблизу для спільного надання допомоги й виклику медичної допомоги;

• при прибутті медичних фахівців надавати потрібну їм допомогу;

• якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись;

• якщо це можливо, намагатися зберегти предмети й обставини, за яких скоївся нещасний випадок; при неможливості цього - запам'ятати суттєві факти і обставини;

• при розслідуванні нещасного випадку за потребою повідомити про всі обставини його скоєння.