Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для глазурувальника

м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-134-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для глазурувальника

м. Київ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для глазурувальників і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Завдання та обов'язки. Глазурує кондитерські вироби вручну з нанесенням встановленого візерунка. Підігріває до встановленої температури і розмішує глазур, надає їй необхідної консистенції, додає у помадну глазур есенції та барвники. Завантажує глазуровані вироби у холодильну шафу. Подає охолоджені вироби до вагів або на наступні операції. Підносить і укладає корпуси виробів вручну на полотно глазурувальної машини, відбраковує нестандартні корпуси. Веде процес глазурування різних кондитерських виробів на агрегатах і машинах різних систем. Готує обладнання до роботи, перевіряє рух транспортера, глазурувального механізму і охолоджувальних пристроїв. Темперує глазур і завантажує глазурувальні машини. Пускає і зупиняє живильні насоси. Спостерігає за в'язкістю глазурі. Регулює швидкість руху розподільного, сітчастого та охолоджувального транспортера. Регулює повітроподавальний механізм для держання шару шоколадної глазурі визначеної товщини і з хвилеподібною поверхнею виробів. Визначає відсоток глазурі у цукерках відповідно до встановлених стандартів.

1.2. До роботи допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не


користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати технологію та технологічний режим глазурування кондитерських виробів різних видів на агрегатах і машинах; вимоги до глазурі і готових виробів норми витрат глазурі залежно від виду глазурованих виробів; будову глазурувального агрегату, правила його експлуатації; правила регулювання швидкості транспортерів і роботи механізмів. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

- підвищеної запиленості повітряного середовища (пил борошна, цукру);

небезпечних виробничих факторів:

- рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

- підвищена швидкість руху повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.5. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Глазурувальник повинний користуватися виданим йому санітарним одягом:

- халат бавовняний білий;

- ковпак або косинка бавовняні білі;

- фартух бавовняний з суцільнокрійним нагрудником;

- тапочки;

- рушник бавовняний.

1.10. Додержуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.11. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягніть санодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Прийміть зміну згідно встановленого порядку. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

Перевірте:

- справність кришки темперувальної машини для глазурі і пристрою, що тримає кришку у відкритому положенні;

- справність дії блокувального пристрою, що вимикає електропривод мішалки темперувальної машини при відкриванні кришки;


- наявність лотків під вібротранспортером саморозкладу для бракованих корпусів і дрібняку;

- справність дії вентиляторів охолоджувальної шафи і для обдуву корпусів;

- справність роботи окремих механізмів, а також стрічкового і сітчастого конвеєрів на холостому ходу.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Щільно закрийте дверці охолодної шафи.

2.5. Розігрійте глазуровальну камеру і насосні установки.

2.6. Підготуйте необхідні, для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.7. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.8. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.9. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.10. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Утримуйте в чистоті своє робоче місце, не захаращуйте його, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.3. При пуску і зупинці окремих частин (пристроїв) агрегату користуйтесь для оповіщення прийнятою сигналізацією.

3.4. Не регулюйте розмір щілини у воронці для глазурі на ходу глазурувальної машини.

3.5. При зупинці сітки глазурувальної машини вимикайте вентилятор для обдуву, оскільки при застиганні глазурі можливий обрив сітки.

3.6. Не усувайте перекіс стрічки конвеєра, не регулюйте її натяг "на ходу", викликайте для цього слюсаря.

3.7. Очищайте стрічку, сітку, валки конвеєрів тільки при вимкнутому електродвигуні машини.

3.8. Не здійснюйте очищення машини і вивантаження темперувальної машини при ввімкненій мішалці.

3.9. Не виводьте з ладу блокувальний пристрій, що вимикає електропривод мішалки при відкриванні кришки.

3.10. Стежте за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

3.11. Внутрішній огляд, очистку устаткування і транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат "Не вмикати — працюють люди!".

При огляді користуйтесь переносною електролампою напругою 12 В з арматурою в захищеному виконанні.

3.12. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкніть устаткування і очистіть його від залишків продукту.

4.2. Очистку, миття стрічкового конвеєра виконуйте вдвох, поступово проганяючи окремі ділянки полотна конвеєра.

4.3. Упорядкуйте робоче місце.

4.4. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.5. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.6. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного машиніста.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці глазурувальника можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

5.1.2. При загорянні в конвеєрах:


- негайно припиніть роботу всього технологічного устаткування, яке обслуговується;

- вимкніть аспіраційну та вентиляційну системи;

- розпочніть гасіння наявними засобами пожежогасіння;

- сповістити пожежну охорону по тел. 01, керівника підрозділу, підприємства.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

Розробник: