УЗГОДЖЕНОНаціональний НДІ


промислової безпеки та охорони праціЛист № 580/32

26 листопада 2008 р.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Мінпромполітики України


11 грудня 2008 р. № 858
_____________________ПІ 1.7.30-492-2008_______________________

(скорочене позначення)ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІдля сортувальника шкіряно-хутряної сировини
Київ 2008 1. Загальні положення


1.1. Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для сортувальника шкіряно-хутряної сировини. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві

1.2. Роботи, які проводяться сортувальником шкіряно-хутряної сировини повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3 Робочим місцем сортувальника шкіряно-хутряної сировини є: поміст (на дільниці сортування), стіл (на дільниці завозу).

1.4 Ціль сортування: визначити сорт, вид, масу, кількість дефектів і виробниче призначення кожної штуки сировини, голини.

1.5 Технологічний процес сортування пов‘язаний з підйомом, переміщенням шкірсировини і потребує бригадної організації праці.

1.6 Обладнання, що використовується на робочому місці:

 • стіл з підсвіченням для визначення сорту;

 • ваги електронні чи циферблатні;

 • стрічковий транспортер;

 • підставка для сировини, касети для голини;

 • інвентар: ніж, скребок;

 • молоток з маркером;

 • стіл;

 • пристрій для нанесення коду;

 • інженерно-технічні засоби безпеки.

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.7 До виконання робіт за професією сортувальника шкіряно-хутряної сировини допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005
№ 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається сортувальником шкіряно-хутряної сировини при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи сортувальника шкіряно-хутряної сировини встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Сортувальник шкіряно-хутряної сировини зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я
  оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на
  території підприємства;

 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму
  робочому місці;

 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної
  карти;

 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;

 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним
  договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку
  підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу
  технологічної й обідньої перерв;

- не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

- не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження
керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;

 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно-
  технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.


1.9 До кола обов‘язків сортувальника шкіряно-хутряної сировини входить:

- сортування шкірсировини згідно нормативних документів;

- оформлення установленої документації;

- завантаження шкірсировини в касети;

- контроль правильності сортування, комплектування і маркування шкірсировини робітниками, що знаходяться за конвеєрною стрічкою;

- контроль правильності роботи вагів (еталонною гирею на початку зміни, у процесі роботи та у кінці зміни);

- маркірування шкур;

- змащення та налагодження пристрою для нанесення коду.


1.10 У процесі роботи на сортувальника шкіряно-хутряної сировини можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- шум;

- хімматеріали;

- напруженість та важкість праці;

- лезо ножа;

- електричний струм;

- транспорт, що рухається;

- обертові й частини, що рухаються, стрічкового транспортера.


1.11 Сортувальнику шкіряно-хутряної сировини відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків сортувальник шкіряно-хутряної сировини зобов'язаний дотримуватися
вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

 • зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на
підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.

 2. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.

 3. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.

 4. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.

 5. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.

 6. Переконатися в справності транспортера (на холостому ході), його пускових і гальмових пристроїв, в наявності та справності огороджень, сортувального столу, сходів, піддонів, касет, вагів, ножа, скребка, маркера інших пристроїв.

 7. Перевірити справність запобіжних вимикачів, які вимикають транспортер.

 8. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.


3. Вимоги безпеки під час роботи


 1. Виконувати роботу доручену майстром.

 2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

 3. Включати транспортер, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці. Не залишати включений транспортер без нагляду.

 1. Не визначати ступінь заточки ножа рухом руки уздовж леза.

 2. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

 3. Не торкатися частин машини, що рухаються.

 4. Не відкривати огороджень при включеній машині.

 5. Шкуру чи голину, що упали під транспортер піднімати тільки після повної зупинки машини.

 6. Під час обрізки обважнителів ніж тримати від себе.

 7. Тримати вільним доступ до пускових приладів і електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.

 8. При зніманні з піддону шкури і вистиланні її на столі бути обережним щоб уникнути падіння з робочого майданчика.

 9. Не ходити по транспортеру, не плигати через нього.

 10. Під час подачі чи вивозі навантажувачем шкірсировини на підставку потрібно знаходитися на безпечній відстані від нього.

 11. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.

 12. Під час завантаження шкірсировини в касети переконатися в їх неушкодженості.

 13. Свої дії погоджувати з напарником.

 14. Під час вистилання шкур користуватися тільки справними піддонами, бути обережним і уважним.

 15. Перші шкури вистилати таким чином, щоб краї не звисали з піддона.

 16. Шкури на піддон укладати по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.

 17. Не захаращувати робоче місце піддонами, касетами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.

 18. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

 19. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.

 20. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


 1. Вимкнути транспортер і після повної зупинки робочих органів вичистити машину, стіл від солі, міздрі чи залишків волосяного покриву.

 2. Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.

 3. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.

 4. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.


 1. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях


 1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від‘єднати транспортер від електроживлення головним вимикачем (рубильником).

 2. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра

 3. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:

 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;

 • виникнення загорань та пожеж;

 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.

6