Норми і якісні показники освітлення для приміщень заготівельних підприємств вторинної сировини (СНиП ІІ - 4 - 79)


Площина (Г-

горизонтальна,

Штучне освітлення

Природне освітлення, КПО, С.Ш., %
Приміщення

В - вертикаль-на), но­рмуван-ня освітлення та КПО-висота площини над підло­гою, мОсвітлен­ня, ЛК


Ци­лін­дрична освітленість, ЛК

Показ­ник диском­форту, не більше


Коефі­цієнт пульса­ції, % не більше

При вер-

хньому або верх-

нь­ому бо-ковому освіт­ленні

При боко-

вому освіт-

ленні у зоні з стійким сніговим покровом

При боко-

вому освіт-

ленні на решті території

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Для прийому, зберігання, сортування та пакування вторинної сировини

Г - 0,8

200

-

40

15

-

0,4

0,5

Приймальні пункти вторинної сировини

Г - 0,8

300

-

60

20

-

0,4

0,5

Приміщення для персоналу

Г - 0,8

150

-

60

20

-

0,4

0,5

Адміністратив­ні приміщення

Г - 0,8

200

-

60

20

2

0,4

0,5

Складські приміщення

Г - 0,8

75

-

-

-

-

-

-

Коридори, проходи:

а) головні коридори

б) інші коридори


Підлога

Підлога


75

50


-

-


-

-


-

-


-

-


0,1

0,1


0,1

0,1

Санітарно-побу­то­­­ві:

а)умивальні, сан­­вузли

б) душові, гар­дероби


Підлога

Підлога


75

50


-

-


-

-


-

-


-

-


0,2

0,2


0,2

0,2

Електрощитові

В - 1,5

503/

-

-

-

-

-

-

Котельня

Підлога

100

-

-

-

-

0,2

0,2

Примітки: 1) Приведені рекомендовані рівні освітлення, значення змінюються залежно від

прийнятого архітектурного рішення.

2) Освітленість вказана для ламп розжарювання.
Додаток 3


Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88)


Речовина

Величина ГДК, мг/м3

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас

небез-пеки

Особли-вості дії на орга-нізм

Ацетон

200

п

IV

А

Бензин

100

п

IV

А

Гас (в перерахунку на С)

300

п

IV

Ф

Сольвент

100

п

ІV


Синтетичні миючі засоби

5

а

III

А

Сода кальцинована+

2

а

III

Ф

Хлор +

1

п

I

О

Хлорофос+

0,5

п + а

II

А

Пил луб`яний, бавовня-ний, льняний та ін.


2


а


IV


А,Ф


Примітки


1. По ступеню небезпеки впливу на організм шкідливі і отруйні речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

I - надзвичайно небезпечні;

II - високонебезпечнi;

III - помірнонебезпечні;

IV - малонебезпечнi.2. Умовні позначення:

п - пари і (або) гази;

а - аерозоль;

п + а - суміш парiв і аерозолю;

+ - вимагає спеціальний захист кожi і очей;

0 - речовини із гостронаправленим механізмом дії, якi вимагають автоматичного контролю за їх вмістом у повітрі;

А - речовини, спроможні викликати алергiчнi захворювання у виробничих умовах;

Ф - аерозолi переважно фiброгенної дії.


Додаток 4Гранично допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку на постійних робочих місцях (ГОСТ 12.1.003-83)

Hайменування

Середньогеометричні частоти

октавних смуг, Гц


Рівні

звуку,

приміщень

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

дБА


рівні звукового тиску, дБ


Адміністра-тивні та побутові

83

74

68

63

60

57

55

54

65

Технічні

94

87

82

78

75

73

71

70

80

Виробничі

103

96

91

88

85

83

81

80

80


Примітки.

1. В залежності від характеру шуму і часу його впливу величини октавних рівнів звукового тиску підлягають уточненню згідно з наступною таблицею.

2. Перелік постійних робочих місць:

робочі місця заготівника приймального пункту, приймальника-завідувача складом, пресовника, сортувальника, робітника, працюючого на конвеєрі, водія навантажувача, акумуляторника, кранівника стрілового крану.
ДОПУСТИМІ РІВНІ ВІБРАЦІЇ (за ГОСТ 12.1.012-90)


Направлення, за

Середньоквадратичні значення віброшвидкості, м/с х 10-2 не більше

Вид вібрації

якими нормується вібрація

логарифмічні рівні виброшвидкості, дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц1

2

4

8

16

31,5

63

Загальна вібрація

ТранспортнаВертикальна

(по осі Z)


Горизонтальна

(по осі Х і У)

20

132


6,3

122

7,1

123


3,5

117

2,5

114


3,2

116

1,3

108


3,2

116

1,1

107


3,2

116

1,1

107


3,2

116

1,1

107


3,2

116

Транспортно-техноло-гічна

Вертикальна по

осі Z) або горизонтальна (по осі Х і У)


_
3,5

117


1,3

108


0,63

102


0,56

101


0,56

101


0,56

101

Технологічна:

на постійних робочих місцях


Вертикальна (по

осі Z) або горизонтальна (по осі Х і У)-


1,3

108


0,45

99


0,22

93


0,2

92


0,2

92


0,2

92


в складах, побутових, та інших приміщеннях, де відсутні машини, які генерують вібрацію-


0,5

100


0,18

91


0,089

85


0,079

84


0,079

84


0,079

84


в приміщеннях адмініст-ративного персоналу, конторських приміщен-нях, робочих кімнатах та інших приміщеннях розумової праці


-

0,18

91

0,063 82

0,032

76

0,028

75

0,028

75

0,028

75

Локальна вібрація

По кожній осі

-

-

-

5,0

120

5,0

120

3,5

117

3,5

114

Додаток 5

Зразок форми наряду-допуску (ГОСТ 1639-78)_______________________________________________________

міністерство, відомство

_______________________________________________________

назва підпрмиємства
НАРЯД-ДОПУСК №___

на виконання робіт по обробленню металобрухту

“___”________199 р.
Дільниця_________________________________________________

Виданий виконавцю робіт____________________________________________________

посада, прізвище

з бригадою в складі___________________________________________________

перелічити по прізвищам

_______________________________________________________

Назва і умови виконання робіт____________________________________________________

_______________________________________________________

Робота почата____год.____хв. “___”_________199 р.

Робота закінчена____год.____хв. “___”_________199 р.

Інструктаж по безпечним методам праці на робочому місці

одержав_________________________________________________

Наряд-допуск видав ___________ _________________________

підпис прізвище

Виконавець робіт ___________ __________________________

підпис прізвище

Піротехник ___________ __________________________

підпис прізвищеДодаток 6

Норми видачі спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям, зайнятим на заготівлі і переробці вторинної сировини

№ п/п


Назва професії

Назва спецодягу,

спецвзуття і

засобів індивідуального захисту

Термін

носіння в місяцях

1

2

3

4

1

Збирач-заготівник**
Працівник по заготівлі пуху і пера (додатково)

Працівник по заготівлі скла (додатково)

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Чоботи гумові

Костюм ватний (зимою)

Респіратор


Окуляри захисні

12

6

чергові

2 сезони

чергові


До зносу

2

Заготівник приймального пункту*

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

12

6

3

Приймальник-завідувач складом*

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

12

6

4

Пресовник, сортувальник, робітник, який працює на конвеєрі*

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

Респіратор (сортувальникам)

Тілогрійка ватна (зимою)

12

3

чергові

2 сезони

5

Вантажник**

Куртка брезентова

Штани бавовняні з брезентовими наколінниками

Рукавиці брезентові

Костюм ватний (зимою)

Взуття спеціальне, віброзахистне

12

12

1

2 сезони

2 сезони

6

Кранівник стрілових кранів*

Комбінезон бавовняний

Рукавиці брезентові

Костюм ватний (зимою)

Валянки (зимою)

12

1

2 сезони

2 сезони

7

Стропальник**

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Костюм ватний (зимою)

Валянки (зимою)

12

1

2 сезони

2 сезони

8

Акумуляторник*

Костюм бавовняний з кислото-захисним просоченням

Фартух гумовий

Рукавиці гумові

Полуботи гумові

Окуляри захисні

12


Черговий

Чергові

Чергові

До зносу

9

Газорізальник**

Комбінезон бавовняний з вогнестійким просоченням

Ботинки шкіряні

Рукавиці брезентові

Окуляри захисні

Костюм ватний (зимою)

12

12

2

До зносу

2 сезони

1

2

3

4

10

Водій автомобіля*

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані з двома пальцями

12


6

11

Водій навантажувача*

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані з двома пальцями

Ботинки шкіряні

Костюм ватний (зимою)

12


3

12

2 сезони