28. Силові кабелі і проводи вторинної комутації, які з'єднують привод машини з винесеними за її межі приладами, прокладаються в сталевих заземлених або пластмасових трубах і в місцях, де унеможливлюється пошкодження ізоляції струмоведучих жил шляхом випадкових механічних ударів, проникнення вологи і агресивної рідини в труби та розподільчі коробки.


29. Усі види технологічного обладнання, які оснащені окремо розташованими станціями управління, повинні мати сигналізацію про подачу напруги в ланцюг управління електроприводом.


30. Обладнання повинно мати пульти управління, які унеможливлюють самовільний запуск та забезпечують легку і зручну зупинку його відповідно до вимог ГОСТ 12.2.064-81.


31. Пульти управління всіх машин, апаратів, агрегатів повинні бути поза огорожами і розміщуватись так, щоб забезпечити швидке і зручне користування ними.


32. Передачі приводу (зубчасті, ремінні тощо), муфти зчеплення та інші незахищені рухомі елементи обладнання мають бути огороджені.


33. Рівень шуму під час роботи обладнання не повинен перевищувати допустимі величини і має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83, чинних нормативно-правових актів.


34. Обладнання, яке може передавати вібрацію на робочі місця, повинно забезпечуватись віброізоляцією і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90, чинних нормативно-правових актів.


35. Несучі та інші елементи обладнання, органи управління і контрольно-вимірювальні прилади, які виступають за габарити загальних огороджень і укриттів, повинні мати яскраві розпізнавальні кольорові знаки.


36. Кольорове оздоблення елементів обладнання повинно відповідати кольорам безпеки (червоний - сигналізує про небезпеку, жовтий і помаранчевий - про можливу небезпеку, зелений - про наявність умов безпеки) згідно з ГОСТ 12.4.026-76.


37. Обладнання з пожежобезпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, чинних нормативно-правових актів.


38. Використання у складі виробничого обладнання та/або контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності щодо використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 978/7266, Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", уведених у дію з 01.01.98 постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832 (ОСПУ-2005).

2. Вимоги до окремих видів технологічного обладнання


1. Тіпальні машини


1.1. Головний барабан та кілкові валики тіпальної машини повинні бути вкриті та обладнані місцевими відсмоктувачами для видалення пилу з-під укриття.


1.2. Кришки в укриттях головного барабана повинні бути зблоковані з пуском машини.


1.3. Зазори між станиною та живильною решіткою по всій її довжині з обох сторін повинні бути вкриті щитками.


1.4. Частина виносного транспортера, що виступає за габарити конструкції машини, повинна бути вкрита.


1.5. Бокові кришки (заслінки) угарних камер блокуються з пуском машини.


1.6. Усі ремінні передачі до головного барабана, кілкових валиків та виносного транспортера, а також зубчасті передачі живильних валиків повинні бути огороджені.


1.7. Пристрої для очистки запиленого повітря з-під тіпальної машини повинні бути зблоковані з роботою тіпальної машини.


2. Розпушувально-тіпальні агрегати


2.1. Верхня кришка (щиток) в укритті кілкового валика та першого кілкового барабана повинна бути зблокована з пуском машини.


2.2. Кілкові барабани та валики агрегату повинні бути вкриті та обладнані місцевими витяжними пристроями для видалення пилу з-під укриття.


2.3. Розпушувальний агрегат повинен бути обладнаний двосторонньою світлозвуковою сигналізацією для координації дій його обслуговувального персоналу з персоналом тіпального цеху, а також попереджувальною передпусковою сигналізацією.


2.4. Машини розпушувального агрегату та тіпальні машини повинні мати автоматизований привід із загальною системою управління, що забезпечує визначену послідовність пуску та зупинку їх, а також самозупинку будь-якої машини.


2.5. Машини повинні мати автоматичну зупинку та сигналізацію у разі виникнення забивання волокном та загоряння його в камерах.


3. Машини з видалення реп'яхів


3.1. Тіпальний барабан та кілкові валики машини повинні бути вкриті та обладнані місцевими витяжними пристроями для видалення пилу з-під укриття.


3.2. Усі привідні, ремінні та зубчасті передачі повинні бути огороджені. Ланцюгова передача до планкового вертикального транспортера повинна бути огороджена з обох боків суцільним кожухом.


4. Машини для просочування вовни кислотою


4.1. Ванна для просочування вовни кислотою повинна бути обладнана укриттям та місцевим витяжним пристроєм для видалення парів сірчаної кислоти з-під укриття.


4.2. Місця можливого утворення бризок огороджуються щитками.


4.3. Усі передачі приводу транспортера повинні бути огороджені.


5. Центрифуги


5.1. Кришки центрифуги повинні бути обладнані блокуванням, що унеможливлює пуск центрифуги при відкритій кришці або відкриванні кришки під час роботи центрифуги.


5.2. На центрифузі передбачається гальмовий пристрій, що забезпечує зупинку корзини одночасно з вимкненням електродвигуна.


5.3. Передачі привідних пристроїв повинні бути огороджені.


5.4. Центрифуги повинні не рідше двох разів на рік при двозмінній роботі та трьох разів при тризмінній роботі піддаватися технічному огляду та випробуванню для установлення їх придатності до експлуатації.


5.5. Під час випробування необхідно оглядати всю установку, стінки корзини кожуха, перевіряти міцність місць з'єднування, справність гальмових пристроїв та проводити випробування центрифуги на полуторне навантаження при максимальному числі обертів протягом 5 хв.


Максимальне завантаження та число обертів ротора при випробуваннях центрифуг не повинні перевищувати вказаних у паспорті або в інструкції з експлуатації.


5.6. Центрифуги визнаються придатними до роботи, якщо в період випробування не відбувається деформації корзини, порушення міцності швів та окремих частин установки, порушення дії гальмових та замикальних пристроїв.


5.7. Випробування центрифуг дозволяється проводити безпосередньо на робочому місці з умовою відсутності в цьому приміщенні людей та при можливості управління центрифугою з пункту, розташованого поза цим приміщенням.


5.8. Центрифуги, що пройшли ремонт, повинні бути заново піддані технічному огляду та випробуванню.


5.9. Результати техогляду та випробування центрифуг повинні заноситися у спеціальну книгу з пронумерованими і прошнурованими сторінками. На видному місці кожуха центрифуги повинен бути напис із зазначенням максимального завантаження (кг), максимально допустимого числа обертів і наступного терміну випробування.


6. Відпадковоочисна машина


6.1. Головний барабан машини повинен бути вкритий та обладнаний місцевим витяжним пристроєм для видалення пилу з-під укриття.


6.2. Частина випускного транспортера, що виступає за габарити конструкції машини, повинна бути огороджена.


6.3. Зазори між станиною та живильною решіткою по всій її довжині з обох боків повинні бути вкриті щитками.


6.4. Елеватор з виступним кінцем шнека закривається знімним огородженням.


6.5. Ремінні передачі до головного барабана, випускного транспортера, шнека, елеватора, вивідного валика, черв'яка розподільчого механізму, а також вал вентилятора повинні бути огороджені.


7. Щипальні машини


7.1. Головний та сітчастий барабани, крильчастий та живильні валики машини повинні бути вкриті та обладнані місцевим витяжним пристроєм для видалення пилу з-під укриття.


7.2. Верхні кришки, бокові дверцята та кришки люків у вкритті головного барабана повинні бути зблоковані з пуском машини.


7.3. Перед живильними валиками повинен бути встановлений відкидний щиток або запобіжні валики, зблоковані з пуском машини.


7.4. Бокові частини вивідних валиків та транспортера повинні бути вкриті.


7.5. Знімання наробленої вовни та видалення відходів з-під машини повинні бути механізовані.


7.6. Усі ремінні передачі до головного і сітчастого барабанів, крильчастого валика, зубчасті та ланцюгові передачі до живильних і вивідних валиків транспортера повинні бути огороджені.


7.7. Допускається оснащення головного барабана та крильчастого валика ("вітрянки") щипальних машин гальмівним пристроєм.


8. Фарбувальні апарати для волокна


8.1. Відкидні кришки фарбувальних апаратів, що працюють під тиском, повинні відкриватися зусиллям не більше 12 Н та мати пристрої для фіксації у відкритому положенні.


8.2. Відкидні кришки фарбувальних апаратів, що працюють під тиском, під час експлуатації повинні бути зачиненими на "ключ-марку", яка зберігається у відповідальної особи.


9. Щипально-замаслювальні машини


9.1. Зона між кілковою живильною парою та ущільнювальним валиком повинна бути закрита відкидним щитком, зблокованим з пуском машини.


9.2. Зазори між станиною та живильною решіткою по всій її довжині з обох сторін повинні бути вкриті щитками.


9.3. Відкидна кришка огородження вентилятора повинна бути зблокована з його пуском.


9.4. Кришка камери замаслюваного пристрою вовни повинна бути закрита "під ключ" або зблокована з пуском машини.


10. Змішувальні машини


10.1. Змішувальна камера для здійснення контролю за ходом процесу повинна мати оглядові вікна зі скла, що не б'ється.


10.2. Двері камери повинні бути зблоковані з пуском машини.


10.3. Усі ремінні, ланцюгові та інші передачі до робочих органів повинні бути огороджені.


10.4. Шестерні живильних валиків машини УСВМ-1 повинні бути огороджені.


10.5. По всьому верхньому периметру машини повинні бути встановлені перила з бортовою обшивкою для безпечного проведення обмахування та чищення верхнього її укриття.


11. Механізовані лабази


11.1. Усі ремінні передачі повинні бути огороджені.


11.2. Механізований лабаз має оглядові вікна, що забезпечують можливість нагляду за ходом процесу завантаження та вивантаження камери лабазу.


11.3. Двері лабазу повинні мати блокування, що унеможливлює відчинення їх при роботі лабазу.


11.4. Для безпечного обслуговування механізованого лабазу угорі установлюються стаціонарні площадки з поручнями та бортовою обшивкою внизу і стаціонарними драбинами для піднімання ними.


При встановленні групи лабазів вони з'єднуються перехідними площадками.


11.5. Частина пересувної підлоги, що виступає за габарити конструкції камери, повинна бути огороджена.


12. Чесальні машини


12.1. Ремінні, ланцюгові, зубчасті передачі головного барабана, робочих та знімних валиків передпрочесувача і прочесувачів, а також автоматичного живильника повинні бути надійно огороджені.


12.2. Вал порівнюваного гребня та ексцентрик самовагів чесальної машини повинен бути закритий загальним огородженням.


12.3. Зазор між станиною самовагів та кілковою решіткою обладнується укриттям.


12.4. Зубчаста передача клубкового механізму повинна бути огороджена повністю, щоб унеможливити до неї доступ.


12.5. Огородження головного барабана, робочих та знімних валиків установлюються таким чином, щоб доступ до робочих органів був можливий лише після їх повної зупинки, а пуск машини (апарату) - лише при закритому положенні будь-якого з огороджень.


12.6. Голкові або пилчасті поверхні барабанів повинні бути закриті стаціонарними кожухами.


12.7. Живильні циліндри чесальних машин повинні бути огороджені для унеможливлення травмування працівника.


12.8. Усі огородження чесальних апаратів повинні бути обладнані кінцевими вимикачами, умикання яких здійснюється з єдиного пульта управління через "ключ-марку", яка зберігається у відповідальної особи.


12.9. Вхід у підвальні приміщення чесальних апаратів (для збирання відпадів) повинен бути обладнаний дверцятами, які зблоковані з пуском машини.


13. Гребнечесальні машини


13.1. Ремінні, ланцюгові, зубчасті передачі приводу гребнечесальної машини повинні бути огороджені.


13.2. У живильних валиків з боку входу стрічки повинні бути запобіжні щитки, які зблоковані з пуском машини.


13.3. Зона гребнечесання повинна мати укриття, зблоковане з пуском машини та виконане з прозорого матеріалу.


14. Стрічко-штапелювальні машини


14.1. Усі ремінні, ланцюгові, зубчасті передачі повинні бути огороджені.


14.2. Живильні валики з боку входу стрічки повинні бути огороджені запобіжними щитками.


14.3. Жало валів витяжних циліндрів живильної секції повинне бути огороджене запобіжними щитками з отворами для проходження стрічки.


14.4. Секція для розрізання стрічки повинна мати укриття, зблоковане з пуском машини та виконане з прозорого матеріалу.