5.2.7. При перетинанні надземних газопроводів із зовнішніми
лініями електропередачі (ЛЕП) газопроводи повинні проходити нижче
цих ліній.

Мінімальні відстані L у метрах по вертикалі у просвіті від
надземних газопроводів (з теплоізоляцією) до проводів зовнішніх
ЛЕП при найбільшій стрілі прогину при їх перетинанні треба
приймати залежно від напруги U у відповідності з табл. 4.

Таблиця 4.

------------------------------------------------------------------

|U, кВ |<1 |20 |35-110 |150 |220 |

|----------+----------+----------+----------+----------+---------|

|L , м |1 |3 |4 |4,5 |5 |

------------------------------------------------------------------

При визначенні відстаней між проводами зовнішніх ліній
електропередачі та газопроводами огородження, що влаштовують над
ними (у вигляді ґрат, майданчиків тощо), повинні розглядатися як
частини газопроводу, від якого обчислюються ці відстані.

5.2.8. Над зовнішнім газопроводом у місцях перетинання з
зовнішніми ЛЕП повинне влаштовуватися суцільне або сітчасте
огородження для захисту від падіння на нього електропроводів.
Огородження повинне виступати з обох боків перетинання за крайні
проводи повітряних ЛЕП на відстань, зазначену у підпункті 5.2.7.

Огородження над газопроводами, що мають обгороджений прохід,
повинні влаштовуватися на висоті не менше ніж 2,2 м від рівня
проходу.

Огородження не повинні безпосередньо спиратися на газопровід,
повинні бути ізольовані від газопроводу та заземлені. Величина
перехідного опору заземлення не повинна перевищувати 10 Ом.

Пристрої на газопроводах, що вимикають, а також
конденсатовідвідники газопроводів повинні встановлюватися не
ближче ніж 10 м у просвіті від крайніх проводів повітряних ЛЕП.

5.2.9. При перетинанні газопроводів мінімальні відстані по
вертикалі від міжцехових газопроводів повинні бути:

до нижньої частини вагонетки підвісної дороги (з урахуванням
провисання троса) не менше ніж 3 м;

до верхнього проводу живильної мережі електрифікованої
залізниці, трамвайного або тролейбусного шляху не менше ніж 1,5 м.

При проходженні газопроводу під естакадою повинні бути
зроблені спеціальні пристрої, що виключають можливість падіння
вантажів з естакади на газопровід.

У місцях перетинання трубопроводів з газопроводами, що мають
проходи, повинні влаштовуватися перехідні мости з поручнями, а
ізоляція трубопроводів у цих місцях повинна захищатися металевими
кожухами.

5.2.10. У місцях перетинання заново споруджуваних міжцехових
газопроводів із залізничними коліями та автомобільними шляхами, де
можливий систематичний рух залізничних і автомобільних кранів, на
відстані 20 м по обидва боки від місця перетинання залізниці та
автошляхів повинні встановлюватися габаритні ворота з
попереджувальною сигналізацією.

Конструкція габаритних воріт повинна бути розрахована на
можливість руйнування їх минаючими кранами при випадковому
негабаритному положенні стріли крана. Якщо спорудження габаритних
воріт не може бути здійснене в місцевих умовах, висота прокладання
газопроводу повинна бути збільшена до 10 м від нижньої
утворювальної до головки рейки або полотна автошляху.

На існуючих перетинаннях міжцехових газопроводів з залізницею
та автошляхами, де габаритні ворота з якихось причин не можуть
бути споруджені, повинна бути влаштована світлова сигналізація,
вивішені попереджувальні плакати та обмежена швидкість руху
кранів.

5.2.11. На заново споруджуваних газопроводах діаметром 1,2 м
і більше, що використовуються як несучі конструкції для
прокладання інших трубопроводів, кабелів і імпульсних проводок, що
вимагають постійного обслуговування, повинні влаштовуватися
проходи по всій довжині, обгороджені поручнями висотою 1,2 м із
суцільною відбортовкою їх у нижній частині висотою 140 мм. Зазор
між газопроводом і нижньою крайкою відбортування повинен бути в
межах 20 мм.

При паралельному прокладанні декількох газопроводів прохід
улаштовується на одному з них.

5.2.12. Прокладання газопроводів природного газу на території
коксохімічних підприємств повинне здійснюватися відповідно до
вимог будівельних норм Газопостачання, затверджених наказом
Держбуду України від 23.04.2001 N 101 (далі - ДБН В.2.5-20-2001),
і тільки надземним способом.

5.2.13. Висоту прокладання надземних газопроводів треба
приймати відповідно до вимог СНиП II-89-80.

Якщо висота прокладання газопроводів у окремих місцях
обумовлена технологічними вимогами та не забезпечує габарит
проїзду транспортних засобів, у проектній документації по
прокладанню таких газопроводів повинні передбачатися технічні
рішення, що виключають ушкодження газопроводів.

5.2.14. Газопроводи, що проходять під конвеєрними галереями,
повинні бути захищені конструкціями, що обгороджують їх, на
випадок пожежі та обвалення галерей.

5.2.15. Газопроводи повинні бути заземлені та ізольовані від
металевих і інших струмопровідних конструкцій будівель і споруд.

5.2.16. Відстані між опорами надземних газопроводів треба
визначати відповідно до вимог будівельних норм "Расчет на
прочность стальных трубопроводов", затверджених постановою
Держбуду СРСР 07.04.86 N 41 (далі - СНиП 2.04.12-86), а також норм
технологічного проектування та індивідуальних розрахунків.

5.2.17. Проходи газопроводів крізь стіни повинні виконуватися
у футлярах. Внутрішні діаметри футлярів треба приймати більше
зовнішніх діаметрів газопроводів коксового та доменного газів не
менше ніж на 200 мм. Величина зазору для газопроводів природного
газу не регламентується та установлюється в проектній
документації.

Закладення футляра в стіні повинно враховувати осідання
будівлі в процесі експлуатації.

Зазори футлярів повинні ущільнюватися мінеральною ватою.

Улаштування зварених швів на газопроводах у межах
установлення футлярів не дозволяється.

Не дозволяється прокладання експлуатаційних кабелів у
міжтрубному просторі футляра та газопроводу.

Проходження газопроводів крізь стіни повинне бути під прямим
кутом.

Кінці футляра повинні виступати за стіну не менше ніж на 30
мм.

5.2.18. При проектуванні систем газопостачання на
підроблюваних територіях та просідаючих ґрунтах необхідно
керуватися вимогами будівельних норм Будинки та споруди на
підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах, затверджених
наказом Держбуду України 30.12.99 N 314 (далі - ДБН В.1.1-5-2000).

Проектування прокладання газопроводів повинне здійснюватися з
урахуванням гірничо-геологічного обґрунтування на ділянках
залягання кам'яного вугілля

5.2.19. Для міжцехових газопроводів, що споруджують заново, з
тиском газу до 1,2 МПа мінімальні відстані в просвіті між
газопроводами та іншими трубопроводами (уключаючи ізоляцію) при їх
спільному прокладанні повинні бути не менше ніж величини,
зазначені в табл. 5.

Таблиця 5.
(розміри в мм)

------------------------------------------------------------------------

| Характеристика | Мінімальна |

| супутнього трубопроводу | відстань від |

| | газопроводу |

|----------------------------------------------------------------------|

|Газопроводи горючих газів: |

|----------------------------------------------------------------------|

|діаметром до 500 мм включно | 300 | 600 |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|діаметром більше 500 мм | 600 | 600 |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|Киснепроводи: | | |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|тиск 0,01 МПа (0,1 кгс/кв. см) і менше, діаметром 500 | 300 | |

|мм і менше | | |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|те саме діаметром більше 500 мм | 600 | 800 |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|тиск більше від 0,01 (0,1 кгс/кв. см) до 1,6 МПа (16 | 600 | 600 |

|кгс/ кв. см), діаметром 200 мм і менше | | |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|те саме діаметром більше 200 мм | 800 | 800 |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|тиск більше від 1,6 (16 кгс/ кв. см) до 4,0 МПа (40 | 1000 | 1000 |

|кгс/ кв. см) діаметром | | |

|200 мм і менше | | |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|Інші трубопроводи: | | |

|------------------------------------------------------+---------------|

|діаметром 50 мм і менше |Чотири |

| |зовнішніх |

| |діаметри інших |

| |трубопроводів |

|------------------------------------------------------+---------------|

|діаметром більше від 50 мм до 300 мм | 200| 300 |

|------------------------------------------------------+------+--------|

|діаметром більше 300 мм | 300| 500 |

------------------------------------------------------------------------

Примітка: при перетинанні газопроводів із іншими
трубопроводами відстань між ними дозволяється скорочувати не
більше ніж у 2 рази (крім - з киснепроводами).

5.3. Відведення конденсату з газопроводів

5.3.1. Конденсатовідвідники для зовнішніх газопроводів, що
споруджуються заново, повинні встановлюватися на відкритих
майданчиках з відповідним утепленням.

Дозволяється встановлення конденсатовідвідників у
відособлених приміщеннях.

5.3.2. Відстань між найближчими конденсатовідвідниками
газопроводів коксового та доменного газу повинна бути не більше
ніж 300 м.

Діаметр водоспускальних труб повинен бути не менше 80 мм.

Зовнішні ділянки водоспускальних труб конденсатовідвідників
по всій довжині повинні утеплюватися в загальній тепловій ізоляції
із трубопроводами пари або гарячої води.

5.3.3. На водоспускальній трубі на відстані не більше ніж 200
мм від нижньої утворювальної газопроводу повинні встановлюватися
фланцевий пробковий кран або фланцева засувка. Такі самі пристрої,
що вимикають, повинні встановлюватися на водоспускальній трубі
вище зливальної лінії конденсатовідвідників на відстані не більше
ніж 0,5 м від неї. Для можливості пропарювання водоспускальної
труби на ній між двома пристроями, що відключають, повинен
установлюватися штуцер з краном і заглушкою.

5.3.4. Відведення конденсату з міжцехових газопроводів
повинно здійснюватися тільки в окремі конденсатовідвідники,
передбачені для даного газопроводу.

У машинних залах нагнітачів коксового газу, як виняток,
дозволяється відведення конденсату з газопроводів усмоктування та
нагнітання в один конденсатовідвідник.

5.3.5. Конструкція конденсатовідвідника повинна
внеможливлювати попадання газів у приміщення та каналізаційні
комунікації.

Дозволяється введення водоспускальних труб усередину
конденсатовідвідників через кришку за умови виконання цих труб з
нержавіючої сталі.

5.3.6. Мінімальна висота водяного затвора
конденсатовідвідників газопроводів, що працюють під надлишковим
тиском, повинна бути на 500 мм більше розрахункового тиску газу,
але не менше ніж 2000 мм. У разі потреби для збільшення висоти
водяного затвора дозволяється встановлювати конденсатовідвідник,
що складається з послідовно встановлених посудин у кількості не
більше трьох.

Для газопроводів, що працюють під розрідженням, мінімальна
висота водяного затвора повинна бути на 500 мм більше
розрахункового розрідження, при цьому місткість посудини
конденсатовідвідника повинна бути не менше, ніж розрахункова
місткість зливальної лінії водяного затвора.

5.3.7. Конденсатовідвідник повинен бути забезпечений витяжною
трубою, виведеною вище обслуговувальних майданчиків газопроводу
або супутніх трубопроводів на 5 м. Установлювати на витяжній трубі
арматуру, що вимикає, не дозволяється.

Дозволяється підключати витяжні труби конденсатовідвідників
до комунікації системи герметизації або встановлювати клапани, що
герметизують.

Не дозволяється здійснювати обігрів конденсатовідвідників
узимку шляхом уведення гострої пари або конденсату пари всередину
посудини, за винятком аварійних ситуацій.

5.3.8. Скидання стічних вод з конденсатовідвідників повинно
здійснюватися з розривом струменя між зливальною трубою від
конденсатовідвідника та приймальною лійкою на відведенні в
каналізацію, за винятком конденсатовідвідників у тунелях і в
приміщеннях під кінцевими та проміжними майданчиками коксових
печей. На відведенні в каналізацію після приймальної лійки повинен
улаштовуватися водяний засув висотою не менше ніж 200 мм. На
ділянках, де каналізаційна мережа відсутня та її виконання
недоцільне, дозволяється влаштування перекачувальних насосних
станцій зі збірниками конденсату газу.

5.3.9. Стічні води повинні скидатися від
конденсатовідвідників газопроводів:

доменного газу - в оборотні цикли відповідних газоочисток або
в виробничу каналізацію;

коксового газу та його сумішей - у виробничу каналізацію.

Не дозволяється скидання стічних вод від
конденсатовідвідників в інші види каналізації (зливову, шламову,
господарсько-фекальну).

5.3.10. Існуючі конденсатовідвідники, установлені в
відособлених приміщеннях і заново запроектовані, повинні
відповідати таким вимогам:

двері приміщень конденсатовідвідників повинні відкриватися
назовні;

опалення приміщень повинне здійснюватися парою або гарячою
водою з підведенням теплоносія зовні;

у приміщеннях конденсатовідвідників газопроводів доменного та
коксового газів повинна бути природна вентиляція, що забезпечує
трикратний повітрообмін за 1 годину;

при розташуванні зливальних труб конденсатовідвідників у
приміщенні вони повинні бути виконані у вигляді U-подібного
затвора висотою не менше ніж 1500 мм.

5.3.11. За наявності стислих умов, зазначених у підпункті
5.5.4, допускаються різні конструктивні рішення
конденсатовідвідників за умови дотримання вимог цих Правил.

5.4. Розміщення на міжцехових газопроводах пристроїв, що
вимикають

5.4.1. На міжцехових газопроводах повинні встановлюватися
пристрої, що вимикають:

на вводі газопроводу на територію підприємства;