| кг/м куб. |-----------------------------------|

| | Для умов експлуатації |

| |-----------------------------------|

| | А | Б |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2300 | 1,4 | 1,5 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2100 | 1,2 | 1,3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1700 | 0,8 | 0,9 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1500 | 0,65 | 0,7 |

-------------------------------------------------------------------

4.9. Питому теплоємкість Со блоків і каменів з пиляних вапня-

ків у сухому стані приймають рівною 0,88 кДж/кг град.

4.10. Величину коефіцієнта паропроникності стінових Rп блоків

і каменів з пиляних вапняків, а також опір повітряпроникності Ru

слід приймати згідно з розділом СНиП з будівельної теплотехніки.

4.11. Межі вогнестійкості конструкцій з стінових Rп блоків пи-

ляних вапняків приймаються згідно з розділом СНиП 2.01.02-85 "Про-

тивопожарные нормы" зі зменшенням при цьому товщини стін на 5 см, а

розмірів перерізу простінків на 10 см проти прийнятих в проекті.

- 28 -

Додаток 1

Довідковий

ДІЮЧА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ

СТІНОВИХ БЛОКІВ І КАМЕНІВ ІЗ ПИЛЯНИХ ВАПНЯКІВ

--------------------------------------------------------------------

|Група за|Індекс і|Найменування нор-|Підприємства, які виготовляють|

|класіфі-|номер но|мативного докуме-|продукцію за даним норматиним |

|катором |рмативно|нта | документом |

| |го доку | | |

| |мента | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Ж12 | ТУ 21 |Блоки стеновые из|Альмінський, Інкерманський ЗБМ|

| |УССР 475|природного камня |Білогорське кар'єроуправління |

| | | |к-ту "Будіндустрія" |

|------------------------------------------------------------------|

| Ж 12 | ТУ 21 |Блоки стеновые |Інкерманський ЗБМ |

| |УССР 288|крупные из извес-| |

| | |тняка Первомайско| |

| | |го месторождения| |

|------------------------------------------------------------------|

| |ТУ 10.20|Блоки стеновые |Бахчісарайське |

| | УССР 56|месторождения |кар'єроуправління |

| | |"Глубокий яр" |к-ту "Будіндустрія" |

|------------------------------------------------------------------|

| |*ТУ 21 |Блоки стеновые не|Альмінський, Інкерманський ЗБМ|

| |УССР 287|габаритные из пи-| |

| | |льных известняков| |

|------------------------------------------------------------------|

| Ж 11 | ГОСТ |Камни стеновые из|Євпаторійський, Сакський, Бі- |

| | 4001 |горных пород. Тех|логорський, Приморський, Аль- |

| | |нические условия |мінський, Інкерманський ЗБМ; |

| | | |Бахчісарайське, Білогорське і |

| | | |Сакське кар'єроуправління |

| | | |к-ту "Будіндустрія" |

|------------------------------------------------------------------|

| |*ТУ 21 |Камни стеновые из|Євпаторійський, Сакський, |

| |УССР 33 |отходов при распи|Приморський, Альмінський ЗБМ |

| | |ловке известняков| |

--------------------------------------------------------------------

Примітка. Стінові матеріали, виготовлені за ТУ, позначеними *,

можуть застосовуватись у сейсмічних районах тільки для

тимчасових споруд.

Додаток 2

Довідковий

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ БЛОКІВ

-------------------------------------------------------------------

| Найменування | Висота, мм | Ширина, мм | Товщина, мм |

| НТД | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|ТУ 21 УССР 475| 400, 480, 780, 980, | 820, 1000 | 6300, 400, 500|

| | 1180, 1280, 1480, | | |

| | 1780, 1980, 2360, | | |

| | 2860 | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|ТУ 21 УССР 288| 400, 480, 780, 980, | 820, 1000 | 400, 500 |

| | 1180, 1280, 1480, | | |

| | 1780, 1980 | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|ТУ 10.20 | 400, 480, 780, 980, | 820, 1000 | 300, 400, 500 |

|УССР 56 | 1180, 1280, 1480, | | |

| | 1780, 1980 | | |

-------------------------------------------------------------------

Примітка. Допускається виготовлення блоків інших геометричних

розмірів за узгодженням з виготовлювачем.

- 29 -

Додаток 3

Довідковий

МАРКИ БЛОКІВ ПО МІЦНОСТІ ПРИ СТИСКУ

--------------------------------------------------------------------

| | Міцність при стиску, Мпа (кгс/см кв.) не менше|

| Марка |-----------------------------------------------|

| блоків | Середня з п'яти зразків|Найменша для окремого |

| | | зразка |

|------------------------------------------------------------------|

| 35 | 3,5 (35) | 2,5 (25) |

|------------------------------------------------------------------|

| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |

|------------------------------------------------------------------|

| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |

|------------------------------------------------------------------|

| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |

|------------------------------------------------------------------|

| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |

|------------------------------------------------------------------|

| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |

|------------------------------------------------------------------|

| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |

|------------------------------------------------------------------|

| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) |

--------------------------------------------------------------------

Додаток 4

Довідковий

РОЗМІРИ СТІНОВИХ КАМЕНІВ

--------------------------------------------------------------------

| Типи | Розміри каменів, мм | Об'єм одного | Довідкова |

|каменів |---------------------------| каменя, м куб.| кількість |

| | Довжина | Ширина | Висота | | каменів в |

| | | | | | 1м куб.,шт.|

|------------------------------------------------------------------|

| Повномірні камені |

|------------------------------------------------------------------|

| 1 | 390 | 190 | 188 | 0,0139 | 72 |

|------------------------------------------------------------------|

| 2 | 490 | 240 | 183 | 0,0221 | 45 |

|------------------------------------------------------------------|

| Неповномірні камені |

|------------------------------------------------------------------|

| 1-3/4 | 292 | 190 | 188 | 0,0104 | 96 |

|------------------------------------------------------------------|

| 2-3/4 | 367 | 240 | 188 | 0,0165 | 61 |

|------------------------------------------------------------------|

| 3-3/4 | 292 | 190 | 288 | 0,0160 | 62 |

|------------------------------------------------------------------|

| 1-1/2 | 195 | 190 | 188 | 0,0070 | 143 |

|------------------------------------------------------------------|

| 2-1/2 | 245 | 240 | 188 | 0,0111 | 91 |

|------------------------------------------------------------------|

| 3-1/2 | 195 | 190 | 288 | 0,0107 | 93 |

--------------------------------------------------------------------

Примітка. Допускається за узгодженням із замовниками виготовлен-

ня каменів за спеціальними замовленнями з розмірами,

що відрізняються від наведених у таблиці.

- 30 -

Додаток 5

Довідковий

МАРКИ КАМЕНІВ ЗА МІЦНІСТЮ ПРИ СТИСКУ

--------------------------------------------------------------------

| | Межі міцності при стиску, Мпа (кгс/см кв.) |

| | не менше |

| Марка |-----------------------------------------------|

| каменів | Середня з п'яти зразків|Найменша для окремого |

| | | зразка |

|------------------------------------------------------------------|

| Камені низької міцності |

|------------------------------------------------------------------|

| 4 | 0,4 (4) | 0,3 (3) |

|------------------------------------------------------------------|

| 7 | 0,7 (7) | 0,4 (4) |

|------------------------------------------------------------------|

| 10 | 1,0 (10) | 0,7 (7) |

|------------------------------------------------------------------|

| 15 | 1,5 (15) | 1,0 (10) |

|------------------------------------------------------------------|

| 25 | 2,5 (25) | 1,5 (15) |

|------------------------------------------------------------------|

| Камені середньої міцності |

|------------------------------------------------------------------|

| 35 | 3,5 (35) | 2,5 (25) |

|------------------------------------------------------------------|

| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |

|------------------------------------------------------------------|

| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |

|------------------------------------------------------------------|

| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |

|------------------------------------------------------------------|

| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |

|------------------------------------------------------------------|

| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |

|------------------------------------------------------------------|

| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |

|------------------------------------------------------------------|

| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) |

--------------------------------------------------------------------

Додаток 6

Довідковий

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Споживач (замовник) здійснює контрольну перевірку відпо-

відності доставлених стінових блоків і каменів, які поставляються,

технічним вимогам, застосовуючи пр цьому вказаний нижче порядок ві-

дбору зразків і методи їх випробувань.

2. Для контрольної перевірки якості партії приймається наступ-

ний порядок відбору зразків.

Для контрольної перевірки якості партії великих блоків від ко-

жної партії відбирають 10 блоків попарно з будь-яких п'яти місць

штабелю. Відібрані блоки підлягають поштучному обміру і зовнішньому

огляду для перевірки відповідності вимогам п.3.6 даного нормативно-

го документа.

З двох блоків, які відповідають технічним вимогам за розмірами,

формою і зовнішньому вигляду, випилюють або висвердлюють з 3-х ша-

рів блока (верхнього, середнього і нижнього) необхідну кількість

зразків-кубів або циліндрів, призначених для визначення фізико-ме-

ханічних властивостей гірської породи.

Для контрольної перевірки якості стінових каменів від кожної

партії відбирають по 50 шт. каменів. Відбір каменів проводять з

різних 10 місць по 5 штук узятих підряд.

- 31 -

Відібрані камені піддаються поштучному обміру і зовнішньому

огляду для перевірки їх відповідності вимогам п.3.14 даного нор-

мативного документа.

З кожних 50 каменів, визнаних такими, що відповідають вимогам

даної інструкції по формі, розмірам і зовнішньому вигляду,

відбирають по 10 каменів (по 2 камені з 5 різних місць), з яких ви-

готовляють зразки для визначення середньої щільності, межі міцності

при стиску, морозостійкості, коефіцієнта розм'якшення.

3. Геометричні розміри каменів перевіряють металевою лінійкою

за ГОСТ 427, блоків - рулеткою за ГОСТ 7502 і лінійкою за ГОСТ 427

з похибкою вимірів не більше 1 мм.

4. Відхилення від перпендикулярності суміжних граней блока ви-

значають різницею діагоналей бокової грані заміром довжини рулеткою

за ГОСТ 7502.

Відхилення від площини визначають шляхом вимірювання

найбільшого просвіту під лінійкою за ГОСТ 427, яка накладається на

грань блока по діагоналі.

5. Пошкодження кутів блока контролюється висотою піраміди зру-

йнування. Вершина піраміди відновлюється за допомогою трикутника за

ГОСТ 3749. Найкоротша відстань між вершиною і площиною зруйнування

визначається за допомогою вимірювальної лінійки (ГОСТ 427).

6. Відколок ребра контролюється глибиною його зруйнування за

допомогою двох лінійок (ГОСТ 427), одна з яких служить для віднов-

лення зруйнованого ребра, а друга - для визначення найбільшої гли-

бини зруйнування.

7. Фізико-механічні властивості гірських порід слід визначати:

міцність при стиску за ГОСТ "Материалы стеновые. Методы определения

пределов прочности при сжатии и изгибе", середню щільність і моро-

зостійкість згідно з діючою технічною документацією.

Розміри зразків (кутів або циліндрів), що виготовляються для

визначення фізико-механічних властивостей, установлюють в залежнос-

ті від марки каменя за міцністю при стиску згідно з табл.1.

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| | Розміри зразків, мм. Перевідні коефіцієнти |

| Фізико-механічні |---------------------------------------------|

| показники | |Перевідний | Діаметр і |Перевідний|

| |Ребро куба|коефіцієнт | висота ци-|коефіцієнт|

| | |для кубів | ліндра |для кубів |

|-----------------------------------------------------------------|

|Від 25 до 50 | 150 | 1,0 | 100 | 1,02 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Від 50 до 100 | 100 | 0,95 | 75 | 0,91 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вище 100 | 70 | 0,85 | 50 | 0,81 |

-------------------------------------------------------------------

8. Морозостійкість оцінюється за ступенем пошкодження

дослідних зразків і втрати їх міцності при стиску після проведення

потрібного числа циклів поперемінного заморожування і відтавання.

Якщо пошкодження (розшарування, поява наскрізних тріщин) з'яв-

ляються більш ніж у двох зразків або втрата міцності при стиску

після нормативного числа циклів поперемінного заморожування і від-

тавання більша 25% порівняно з контрольними, то порода є нестійкою

до заморожування.

9. Коефіцієнт розм'якшування гірських порід вираховують як ча-

стку від поділу середнього арифметичного значення межі міцності при

стиску п'яти зразків, які випробувані в насиченому водою стані, на

середнє арифметичне значення межі міцності при стиску п'яти

зразків, що випробовувались у висушеному стані.

10. При одержанні негативних результатів контрольних випробу-

вань хоча б по одному показнику проводять по ньому повторне випро-

бування на подвійній кількості зразків. Результати повторних випро-

бувань вважаються остаточними.

11. Наявність на стінових матеріалах тріщин, розшарувань, про-

шарків глини, а на блоках також різних плям, і ступінь очищення від

технологічного пилу перевіряють зовнішнім оглядом.

- 32 -

Додаток 7

Довідковий

МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Склад стінових блоків повинен розташовуватися на спланова-

ному майданчику з щільною підвалиною і забезпеченим відведенням по-

верхневої води.

ВЕЛИКІ БЛОКИ

2. На торцевій вертикальній грані кожного блоку повинні бути

нанесені незмивною фарбою:

- найменування підприємства або його товарний знак;

- умовне позначення блока, номер партії;

Умовне позначення блоків сладається з:

- позначення блока за ТУ або геометричні розміри в см;

- характеристики по застосуванню (зовнішні - Н, внутріш-

ні - В);

- марка матеріалу по міцності на стиск;

- позначення технічних умов.

Приклад умовного позначення блока типу Д заввишки 2360 мм, за-

вширшки 1000 мм, завтовшки 500 мм для зовнішніх стін, маркою за мі-

цністю на стиск 100:

100х236х50Н100 ТУ21 УССР476-89 або

Д2 Н100 ТУ21 УССР475-89

3. Стінові блоки повинні перевозитися на транспортних засобах,

які забезпечують збереження блоків від механічних пошкоджень і за-

бруднень.

4. Захвати підйомних механізмів повинні забезпечувати збереже-

ння лицьових поверхень стінових блоків.

5. Вантаження і перевезення стінових блоків навалом, а також

розвантаження їх скиданням або перекиданням кузова автомашини за-

бороняється.

6. Стінові блоки повинні зберігатися в штабелях з дощатими

прокладками між рядами загальною висотою штабеля не більше 2,5 м.

Проміжки між штабелями повинні бути не менше 0,2 м. Через кожні

два штабелі в поздовжньому напрямку влаштовують проходи не менше

0,6 м, а в поперечному напрямку через кожні 25 м залишають розриви

для проїзду автомобільного транспорту.

7. Заводське маркування блоків повинне бути звернене у бік