|16. Приміщення виробництв |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|деталей з горючих матеріалів |більше. | |

| |Незалежно від | |

| |площі (з | |

| |урахуванням | |

| |пункту 1.27 | |

| |розділу 1 | |

| |Переліку) | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|17. Випробувальні станції та | | |

|лабораторії: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|17.1. Приміщення |300 кв. м і |Менше 300 кв. м |

|випробувальної апаратури, |більше. | |

|гідровипробувань гасом, |Незалежно від | |

|крапельної дефектоскопії |площі (з | |

|легкозаймистими рідинами та |урахуванням | |

|інші, що належать до |пункту 1.27 | |

|категорії |розділу 1 | |

|вибухопожежонебезпечних |Переліку) | |

|приміщень | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|17.2. Цехові | - |Незалежно від |

|експрес-лабораторії аналізів | |площі |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|17.3. Приміщення (кабіни, |Незалежно від | - |

|бокси) випробувань із |площі | |

|використанням горючих і | | |

|легкозаймистих рідин | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|18. Механічні, ремонтні та | | |

|складальні: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|18.1. Ділянки промивання |Незалежно від | - |

|виробів у гасі, бензині, |площі (з | |

|уайт-спіриті та інших горючих|урахуванням | |

|та легкозаймистих рідинах |пункту 1.27 | |

| |розділу 1 | |

| |Переліку) | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|18.2. Приміщення обробки |750 кв. м і |Менше 750 кв. м |

|металів із використанням |більше (з | |

|устаткування, що містить |урахуванням | |

|горючі рідини у силовій |пункту 1.27 | |

|гідросистемі та системі |розділу 1 | |

|охолодження у кількості 60 кг|Переліку) | |

|і більше в одиниці обладнання| | |

|при робочому тиску 0,2 МПа і | | |

|більше | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|18.3. Приміщення збирання |750 кв. м і |Менше 750 кв. м |

|виробів із наявністю горючих |більше | |

|матеріалів на робочих місцях,| | |

|що належать до категорії В | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|19. Приміщення із |Незалежно від |Незалежно від |

|застосуванням лужних та |площі (з |площі |

|лужноземельних металів (Na, |урахуванням | |

|K, Mg, Ca та ін.), а також |пункту 1.27 | |

|пожежовибухонебезпечних |розділу 1 | |

|металевих порошків (Ti, Al, |Переліку) | |

|Fe та ін.), зварювання тощо | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|20. Приготувальні: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|20.1. Клейоприготувальні на |Незалежно від | - |

|основі легкозаймистих та |площі | |

|горючих рідин | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|20.2. Підготовки упаковки |750 кв. м і |Менше 750 кв. м |

| |більше | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|21. Приміщення наповнення |Незалежно від | - |

|балонів горючими газами |площі | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|22. Приміщення насосних та |Незалежно від | - |

|компресорних станцій з |площі | |

|перекачування легкозаймистих | | |

|та горючих рідин | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|23. Підвальні приміщення, |Незалежно від | - |

|технічні поверхи з |площі | |

|обладнанням, у яких | | |

|циркулюють горючі мастильні | | |

|матеріали та охолоджувальні | | |

|рідини, маслоохолоджувальні | | |

|агрегати тощо | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|24. Приміщення обробки | | |

|матеріалів у гарячому стані | | |

|та з тепловим | | |

|випромінюванням: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|24.1. Відділення (ділянки) |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|виготовлення і розплавлення |більше | |

|модельних складів | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|24.2. Приміщення масляних |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|ванн загартування |більше. | |

| |Незалежно від | |

| |площі (з | |

| |урахуванням | |

| |пункту 1.27 | |

| |розділу 1 | |

| |Переліку) | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|25. Фарбувальні та | | |

|фарбоприготувальні ділянки: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|25.1. Пофарбування різними |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|методами (за винятком |більше | |

|занурювання, струменевого | | |

|полиття, безкамерного | | |

|пофарбування) | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|25.2. Пофарбування |Незалежно від | - |

|занурюванням, струменевим |площі | |

|политтям, безкамерне | | |

|пофарбування | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|25.3. Фарбоприготувальні на |Незалежно від | - |

|основі легкозаймистих та |площі | |

|горючих рідин, камери для | | |

|пофарбування | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|26. Камери сушки пофарбованих|Незалежно від | - |

|виробів, деревини та виробів |площі | |

|із горючих матеріалів за | | |

|винятком сушки паром | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|27. Адміністративні, офісні | - |Незалежно від |

|та побутові приміщення у | |площі |

|виробничих будівлях | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Складські будинки та приміщення |

|----------------------------------------------------------------|

|28. Будинки складів гуми, | | |

|каучуку та виробів із них: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|28.1. Одноповерхові |При загальній |При загальній |

| |площі 750 кв. м |площі менше |

| |та більше |750 кв. м |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|28.2. Двоповерхові |Незалежно від |Незалежно від |

| |площі |площі |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|29. Складські приміщення |Незалежно від |Незалежно від |

|целулоїду та виробів із нього|площі |площі |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|30. Складські приміщення для |200 кв. м і |Менше 200 кв. м |

|зберігання мастильних |більше | |

|матеріалів у підвалах та | | |

|цокольних поверхах | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|31. Склади горючих або |700 кв. м і |Менше 700 кв. м |

|негорючих матеріалів в |більше | |

|упаковці, що може горіти, | | |

|розташовані у підвалах | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|32. Склади горючих матеріалів|1000 кв. м і |Менше 1000 кв. м|

|(крім складів деревини, |більше | |

|лужних металів, гумотехнічних| | |

|виробів, нафтопродуктів, | | |

|аміачної селітри та горючих | | |

|пестицидів) | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|33. Склади негорючих |1500 кв. м і |Менше 1500 кв. м|

|матеріалів у горючій упаковці|більше | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|34. Склади вовни, хутра, а |Незалежно від | - |

|також виробів з них |площі | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|35. Склади нафти та | | |

|нафтопродуктів: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|35.1. Складські приміщення |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|для зберігання нафтопродуктів|більше | |

|із температурою спалаху нижче| | |

|120 град. C у тарі | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|35.2. Складські приміщення |750 кв. м і |Менше 750 кв. м |

|для зберігання нафтопродуктів|більше | |

|із температурою спалаху | | |

|120 град. C і вище в тарі | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|35.3. Приміщення для насосів |300 кв. м і |Менше 300 кв. м |

|і вузлів засувок у будинках |більше | |

|продуктових насосних станцій | | |

|на складах нафти та | | |

|нафтопродуктів (крім | | |

|резервуарних парків | | |

|магістральних нафтопроводів),| | |

|каналізаційних насосних | | |

|станцій з перекачування | | |

|неочищених виробничих стічних| | |

|вод (із нафтою та | | |

|нафтопродуктами) і нафти та | | |

|нафтопродуктів, що уловлені | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|35.4. Приміщення для насосів |Незалежно від |Незалежно від |

|і вузлів засувок у будинках |площі, на |площі, на |

|насосних станцій резервуарних|станціях |станціях |

|парків магістральних |продуктивністю |продуктивністю |

|нафтопроводів |1200 куб. м / год|менше 1200 |

| |і більше |куб. м / год |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|36. Складські приміщення для | - |200 м 2 і більше|

|зберігання аміачної селітри і| | |

|горючих пестицидів | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|37. У складах горючих рідин |500 кв. м і |Менше 500 кв. м |

|та горючих хімікатів |більше | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|38. У складах легкозаймистих |Незалежно від | - |

|рідин, приміщеннях (камерах) |площі | |

|зберігання оперативного | | |

|запасу легкозаймистих рідин | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|39. Будинки складів лужних та|Незалежно від |Незалежно від |

|лужноземельних металів (Na, |площі |площі |

|K, Mg, Ca та ін.), а також | | |

|пожежовибухонебезпечних | | |

|металевих порошків (Ti, Al, | | |

|Fe та ін.) | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|40. Склади фото-, кіно-, |Незалежно від |Незалежно від |

|аудіоплівки на ацетатній |площі |площі |

|основі при зберіганні 200 кг | | |

|та більше, а на горючій | | |

|основі незалежно від | | |

|кількості | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|41. Склади напівпровідникових|Незалежно від |Незалежно від |

|матеріалів, мікросхем та |площі |площі |

|інших радіокомплектуючих | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|42. Будинки складів |Незалежно від |Незалежно від |

|розхідного запасу двигунів та|площі |площі |

|агрегатів машин з наявністю в| | |

|них палива та олив | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|43. Будинки складів категорії|Незалежно від |Незалежно від |

|В за пожежною небезпекою зі |площі |площі |

|зберіганням на стелажах | | |

|заввишки 5,5 м та більше | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|44. Будинки складів деревини |Усі приміщення |Усі приміщення |

| |при загальній |при загальній |

| |площі 500 кв. м |площі менше |

| |та більше |500 кв. м |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|45. Склади для тарного і |Більше 1000 кв. м|Від 100 до |

|безтарного зберігання борошна| |1000 кв. м |

|----------------------------------------------------------------|

|Приміщення для транспорту |

|----------------------------------------------------------------|

|46. Приміщення для | | |

|зберігання, ділянки | | |

|технічного обслуговування й | | |

|ремонту (крім мийних), | | |

|діагностувальних та | | |

|регулювальних робіт рухомого | | |

|складу, приміщення | | |

|автосалонів (виставок) із | | |

|продажу транспортних засобів,| | |

|що розташовані: | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.1. В одноповерхових |7000 кв. м і |Менше |

|будинках I та II ступенів |більше |7000 кв. м, |

|вогнестійкості | |крім приміщень |

| | |категорій Г і Д |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.2. В одноповерхових |3600 кв. м і |Менше |

|будинках I та II ступенів |більше |3600 кв. м, |

|вогнестійкості для приміщень | |крім приміщень |

|із зберігання автобусів II та| |категорій Г і Д |

|III категорій, а також при | | |

|сумісному зберіганні більше | | |

|50% автобусів від загальної | | |

|кількості транспортних | | |

|засобів | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.3. У будинках III, IV і |2000 кв. м і |Менше |

|IVа ступенів вогнестійкості |більше |2000 кв. м, |

| | |крім приміщень |

| | |категорій Г і Д |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.4. У будинках IIIа, IIIб |3600 кв. м і |Менше |

|ступенів вогнестійкості |більше |3600 кв. м, |

| | |крім приміщень |

| | |категорій Г і Д |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.5. У будинках для рухомого|Незалежно від | - |

|складу, що перевозить |площі | |

|паливно-мастильні матеріали | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.6. У будинках із двома |Незалежно від | - |

|поверхами і більше |площі | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|46.7. У підвальних, цокольних|Незалежно від | - |

|поверхах та під мостами |площі | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|47. Приміщення гаражів і |Усі приміщення, |Усі приміщення, |

|стоянок з механізованими |незалежно від |незалежно від |

|пристроями паркування |площі та |площі та |

|автомобілів без участі водія |поверховості |поверховості |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|48. Приміщення, в будинках |Незалежно від |Незалежно від |

|різних за призначенням, що |площі |площі |

|пристосовані для розміщення | | |

|автосалонів (виставок) з | | |

|продажу транспортних засобів | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|49. Приміщення для |Незалежно від | - |

|випробування двигунів |площі | |

|внутрішнього згорання і | | |

|паливної апаратури, | | |

|наповнення балонів | | |

|горючими газами | | |

|-----------------------------+-----------------+----------------|

|50. Приміщення для зберігання|Незалежно від | - |

|автомототранспорту, які |площі | |

|розташовані у підвальних та | | |

|цокольних поверхах житлових | | |

|будинків | | |

------------------------------------------------------------------

2.4. Устаткування різного призначення

Таблиця 4

------------------------------------------------------------------

| Вид устаткування |Нормативний показник та перелік |

| | приміщень, що підлягають |

| | обладнанню АУПГ та АУПС |

|-------------------------------+--------------------------------|

| | АУПГ | АУПС |

|-------------------------------+---------------+----------------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|1. Фарбувальні камери з |Незалежно від | - |

|використанням ЛЗР та ГР |типу | |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|2. Циклони (бункери) для збору |Незалежно від | - |

|горючих відходів, |типу (з | |

|пневмотранспорт для |урахуванням | |

|транспортування горючих |пункту 1.23 | |

|матеріалів (за винятком |розділу 1 | |

|пневмопошти) |Переліку) | |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|3. Трансформатори з масляною | | |

|системою охолодження напругою: | | |

|-------------------------------+---------------+----------------|