нормальних умов роботи повинні бути безпечні в пожежному плані.

7.14.5. На підприємствах харчування не дозволяється:

залишати без догляду ввімкнені електричні і газові плити,

духові, жарокондитерські шафи і інші нагрівальні прилади;

застосовувати сірники та відкритий вогонь для визначення

витоку газу із газопроводу і приладів;

зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в

обідніх залах та на шляхах евакуації;

зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;

установлювати та зберігати в приміщеннях кухонь пусті і

наповнені зрідженими газами балони;

проводити декорування стін обідніх залів горючими і

токсичними при горінні матеріалами.

7.14.6. Проведення культурно-масових заходів (дискотек,

театралізованих вистав, свят ялинки, банкетів тощо) допускається

тільки за наявності в залах двох евакуаційних виходів.

7.14.7. Обслуговування холодильних установок здійснюється

особами, які мають спеціальну підготовку і призначені наказом по

закладу (організації).

7.14.8. Вентиляційні системи машинного і апаратного відділень

не повинні блокуватися з вентиляцією інших приміщень.

7.14.9. Аварійне освітлення у приміщеннях машинного і

апаратного відділень має бути завжди у справному стані.

Під час профілактичних оглядів обладнання машинних і

апаратних відділень допускається використання для освітлення

переносних ламп у вибухозахисному виконанні.

7.14.10. У приміщеннях машинних і апаратних відділень

аміачних холодильних установок необхідно встановлювати не менше

двох газоаналізаторів парів холодоагента, які повинні бути

зблоковані із припливно-витяжною вентиляцією і пристроєм вимкнення

компресорів.

7.14.11. Балони з холодоагентами (аміаком) слід зберігати в

спеціальних складах, зберігання їх у машинному відділенні не

дозволяється.

7.14.12. Не дозволяється розміщення холодильних агрегатів у

тамбурах охолоджувальних камер. Розміщення холодильних установок з

розсольним охолоджуванням камер допускається тільки в машинному

відділенні, де є вихід назовні або через коридор, відокремлений

від інших приміщень дверями.

7.14.13. У протипожежних поясах холодильних камер не

дозволяється пробивати отвори, пропускати труби, встановлювати

кріплення, наклеювати горючі матеріали.

7.14.14. У процесі експлуатації приміщень машинних і

апаратних відділень не допускається замінювати елементи, які легко

скидаються у разі пожежі (панелі, вікна, двері тощо).


8. Основні вимоги пожежної безпеки під час виконання

будівельно-монтажних та вогневих робіт


8.1. Відповідальність за пожежну безпеку під час виконання

будівельно-монтажних робіт, ремонтах і монтажах обладнання

покладається на керівників установ, закладів і організацій, на

території яких проводяться вказані роботи.

8.2. Особи, відповідальні за пожежну безпеку, зобов'язані:

забезпечувати контроль за виконанням цих Правил, а також

вимог будівельних норм з питань пожежної безпеки і

НАПБ А.01.001-95;

організовувати перевірку протипожежного стану будівель і

приміщень, де проводяться будівельно-монтажні роботи, проводити

протипожежний інструктаж з усіма робітниками, які виконуватимуть

роботи;

забезпечувати дотримання встановленого протипожежного режиму

всіма працівниками;

знати пожежну небезпеку своєї ділянки роботи;

забезпечувати пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення,

тепловироблювальних установок, електромереж та електроустановок,

вживати негайних заходів до усунення виявлених несправностей, які

можуть призвести до пожежі;

забезпечувати контроль за відключенням електромережі після

закінчення роботи;

не допускати користування тимчасовою та несправною

електропроводкою, захаращення приміщень сміттям та іншими горючими

відходами;

організовувати контроль за зберіганням та використанням ЛЗР

та ГР та матеріалів;

забезпечувати справне утримання та постійну готовність

засобів пожежогасіння, навчати працівників правилам їх

застосування.

8.3. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки

під час виконання робіт іншими субпідрядними організаціями

покладається на керівників робіт цих організацій.

8.4. Відповідальність за пожежну безпеку окремих ділянок

будівництва несуть особи, призначені наказом керівника установи,

закладу, організації, які зобов'язані:

організовувати навчання, проведення інструктажів та перевірки

знань з питань пожежної безпеки, ознайомлювати всіх працівників з

пожежною небезпекою кожного виду будівельно-монтажних робіт;

здійснювати заходи щодо забезпечення пожежною технікою та

обладнанням, знаками пожежної безпеки тощо.

8.5. Під час виконання схованих робіт (протипожежні переділки

та відступки від горючих конструкцій, електромонтажні роботи тощо)

складаються акти на ці роботи.

8.6. У будівлях, де проводиться ремонт, реконструкція або

нове будівництво, перед настиланням підлоги потрібно міжпідлоговий

простір у перекритті ретельно очищати від горючого сміття

(стружки, тирси, трісок тощо).

8.7. Виконання робіт у середині будівель із застосуванням

горючих речовин та матеріалів одночасно з іншими

будівельно-монтажними роботами, пов'язаними з використанням

відкритого вогню (зварювання тощо), не дозволяється.

8.8. Під час будівництва споруд у три поверхи і більше слід

застосовувати металеві риштовання.

Риштовання на кожні 40 м їх периметра слід обладнувати одними

сходами або драбиною, але не менше ніж двома сходами (драбинами)

на всю будівлю.

Настил і помости риштовань слід після закінчення роботи та

періодично очищати від будівельного сміття, а в разі потреби -

посипати піском.

Не дозволяється закривати (утеплювати) конструкції риштовань

горючими матеріалами (фанерою, пластиком, брезентом тощо).

8.9. Для евакуації людей з висотних споруд (димових труб,

баштових градирень тощо) необхідно влаштовувати не менше двох

сходів з негорючих матеріалів на весь період робіт.

8.10. Опалубку з горючих і важкогорючих матеріалів

дозволяється влаштовувати одночасно не більше ніж на три поверхи.

Після досягнення належної міцності бетону дерев'яна опалубка і

риштовання мають бути розібрані і видалені з будівлі.

У разі потреби влаштування опалубки та риштовань більше ніж

на три поверхи слід передбачати додаткові протипожежні заходи

(прокладання тимчасових протипожежних водопроводів з установкою

пожежних кранів на поверхах тощо).

8.11. Робота, пов'язана з монтажем конструкцій з горючим

утеплювачем або застосуванням горючих утеплювачів, має вестися за

нарядом-допуском, який видається виконавцю робіт особою,

відповідальною за протипожежний стан будівництва.

8.12. Для штучного прогрівання бетону дозволяється

користуватися парою, гарячою водою, нагрітим повітрям та

застосовувати електричний струм.

При цьому:

для теплозахисту бетону можуть застосовуватися будь-які

важкогорючі та негорючі матеріали, а також зволожена чи оброблена

вапняковим розчином тирса;

ділянки, які прогріваються електрострумом, повинні бути під

постійним наглядом кваліфікованих електриків.

На ділянках електропрогрівання бетону мають бути вивішені

попереджувальні плакати та написи: "Небезпечно. Під напругою"

тощо.

8.13. У разі застосування для опалення і сушіння тимчасових

опалювальних пристроїв та тепловироблювальних установок заходи

пожежної безпеки повинні бути викладені в проекті виконання робіт.

8.14. Для опалення і підсушення місць виконання робіт у

середині будівель, які будуються, реконструюються або

ремонтуються, слід застосовувати тільки спеціальні електричні

прилади або газові прилади з пальниками інфрачервоного

випромінювання заводського виготовлення із справними та

підключеними системами контролю автоматики та блокування.

Виконання цих робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог

даних Правил і НАПБ А.01.001-95.

8.15. ЛЗР та ГР, які використовуються під час

будівельно-монтажних робіт, повинні зберігатися в окремо

розташованих будівлях із негорючих матеріалів. Не допускається

зберігання таких матеріалів разом з іншими речовинами і

матеріалами, а також у підвальних і напівпідвальних спорудах

(приміщеннях).

8.16. Не дозволяється зберігання ЛЗР і ГР у відкритій тарі. У

разі користування ЛЗР і ГР кількість їх на робочому місці не

повинна перевищувати змінної потреби. Ємкості з ЛЗР і ГР слід

відкривати тільки перед використанням, не тримати їх відкритими, а

після закінчення роботи здавати на склад.

8.17. Порожню тару з-під ЛЗР та ГР слід зберігати на

спеціально відведеному майданчику, на відстані не менше 30 м від

найближчих будівель і споруд.

8.18. Вогневі роботи під час виконання будівельно-монтажних

робіт необхідно проводити згідно з наказом, який видає особа,

відповідальна за протипожежний стан об'єкта, і вимог

НАПБ А.01.001-95.

Керівник структурного підрозділу, де проводяться тимчасові

вогневі роботи, зобов'язаний оформити наряд-допуск на проведення

цих робіт.

За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони (ДПД)

наряди-допуски повинні бути погоджені з нею напередодні виконання

робіт.

8.19. Проведення вогневих робіт на постійних і тимчасових

місцях дозволяється тільки після вжиття заходів, які

унеможливлюють виникнення пожежі, а саме:

очищення робочого місця від горючих матеріалів;

захисту горючих конструкцій;

забезпечення первинними засобами пожежогасіння

(вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою).

Вид (тип) вогнегасника та кількість первинних засобів

пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене робоче місце,

визначаються з урахуванням рекомендацій, наведених у додатку 2.

8.20. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний

ретельно оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини

виникнення пожежі.


9. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах,

установах і організаціях системи освіти України


9.1. Усі працівники під час прийняття на роботу і за місцем

праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки

(далі - протипожежні інструктажі) відповідно до порядку,

встановленого НАПБ Б.02.005-94 та Положенням про організацію

охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у

навчально-виховних закладах ( z0178-93 ).

9.2. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною

пожежною небезпекою, попередньо, на початку самостійного виконання

роботи, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний

мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань.

9.3. Особи, які суміщують професії (роботи), навчаються або

інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

9.4. Організація своєчасного і якісного проведення

спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань

пожежної безпеки в установі, закладі і організації покладається на

його керівника, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія,

дільниця, цех тощо) - на керівника відповідного підрозділу.

9.5. Порядок проходження працівниками спеціального навчання,

інструктажів та перевірки знань визначається керівником установи,

закладу, організації (наказом або відповідним положенням, що

розробляється на об'єкті і затверджується керівником).

9.6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального

навчання, інструктажу і перевірки знань, не дозволяється.

9.7. За призначенням та часом проведення протипожежні

інструктажі поділяються на:

вступний;

первинний;

повторний;

позаплановий;

цільовий.

9.8. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з:

усіма щойно прийнятими на роботу особами;

особами, які прибули в установу, заклад чи організацію у

відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати

безпосередню участь у виробничому процесі;

учнями і студентами в навчальних закладах перед початком

навчання в лабораторіях, майстернях тощо.

9.9. Вступний протипожежний інструктаж проводиться на

підставі чинних в об'єктах освіти правил, інструкцій та інших

нормативних актів з питань пожежної безпеки в спеціально

обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по

об'єкту покладені ці обов'язки, з використанням сучасних методів і

засобів навчання та наочних посібників.

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу

затверджується керівником (заступником, головним інженером)

об'єкта освіти.

9.10. Первинний протипожежний інструктаж проводиться

безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності

працівника. Його повинні проходити:

усі прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);

працівники, які переведені на роботу з інших підрозділів,

виробничих дільниць;

особи, які прибули в установу, заклад, організацію освіти у

відрядження, на навчання (практику);

будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому

об'єкті освіти будівельно-монтажні, ремонтні та інші роботи;

учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а

також перед проведенням з ними практичних занять в учбових

майстернях, лабораторіях тощо.

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу