___________________________________________НАПБ 05.0402009


ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ДІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ І ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ

В РЕЗЕРВУАРНИХ ПАРКАХ


НАПБ 05.0402009Видання офіційнеМіністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств

«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

Київ – 2009

ПЕРЕДМОВА


1

РОЗРОБЛЕНО

Державним науково–дослідним

проектно–вишукувальним технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива»


2

РОЗРОБНИКИ

Б.Я Фаренюк, І.В.Толмачов

(Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України); О.О. Євсєєнко, В.О. Озерянко (Держпожбезпеки МНС України);

В.С.Петров, В.В.Косюк (ДНДПВТІ «Енергоперспектива)


3

ВНЕСЕНО

Департаментом фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України П. Іванов


4
УЗГОДЖЕНО

Державним департаментом

пожежної безпеки МНС України

13 листопада 2008 року №31/1/7666

5 ЗАТВЕРДЖЕНОНАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністра палива та енергетики України від 27 березня 2009 р. №182


25 червня 2009р.


6

УВЕДЕНО

ВПЕРШЕ
7

ТЕРМІН

ПЕРЕВІРКИ

2014Право власності на цей нормативний документ належить ОЕП «ГРІФРЕ»

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ОЕП «ГРІФРЕ».

© ОЕП «ГРІФРЕ», 2009


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


27 березня 2009 р. м. Київ № 182


Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Інструкція про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках"На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та з метою визначення порядку дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках


НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити нормативний документ Мінпаливенерго України "Інструкція про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках"(далі - НД), що додається, та надати йому чинності через 90 днів з дати реєстрації цього наказу.

  2. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Пержинський В.В):

    1. Внести НД до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

    2. Забезпечити видання необхідної кількості примірників НД та їх надходження енергетичним компаніям та державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, та господарським товариствам, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до замовлень.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бугайова O.A.

Міністр

Ю. Продан


Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

01024, Київ-24, вул. Крутлоуніверситетська. 20/1

Тел.(044)253-69-05.


« 13 » листопада 2008 року

На № 045-651 від 04.11.2008 року

Генеральному директору

ДНДПВТІ «Енергоперспектива» Головатюку П.М.

254080. м. Київ. вул. Фрунзе, 85

Про розгляд проекту Інструкції


Державний департамент пожежної безпеки розглянув проект Інструкції про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках.

Враховуючи те, що зауваження, які викладені в листі УкрНДІПБ МНС України від 08.08.2008 р. № 90/6-231 враховано в повному обсязі Держпожбезпеки погоджує зазначену Інструкцію.


Додаток на 65 арк. в 1 прим.

Начальник

Державного департаменту


Е.М. УлинецьЗМІСТ


1 Сфера застосування 3

2 Нормативні посилання 3

3 Познаки та скорочення 3

4 Загальні вимоги 3

5 Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки підприємств паливноенергетичного комплексу 3

6 Основнi вимоги щодо органiзацiї пiдготовки персоналу пiдприємств ПЕК 3

7 Протипожежне водопостачання складів нафти і нафтопродуктів. Засоби пожежогасіння 3

7.1 Протипожежне водопостачання 3

7.2 Вибір засобів і установок пожежогасіння 3

8 Обов’язки адміністрації об’єкта, яка бере участь в роботі оперативного штабу на пожежі 3

9 Охолодження резервуарів та особливості гасіння пожежі 3

10 Розроблення планів пожежогасіння 3

11 Взаємодія пожежної охорони зі службами об’єкта 3

12 Заходи безпеки 3

Додаток А Особливості відкачування нафти та нафтопродуктів із резервуарів 3

Додаток Б Особливості гасіння пожеж у резервуарах в умовах низьких температур 3

Додаток В Класифікація резервуарів і резервуарних парків 3

Додаток Г Виникнення та розвиток пожеж у резервуарах і резервуарних парках 3

Додаток Д Прогнозування розвитку пожежі в резервуарній групі від променистої енергії факела полум’я 3

Додаток К Основні характеристики піноутворювачів та вогнегасна дія повітряно-механічної піни 3

Додаток Л Основні характеристики деяких вогнегасних порошків загального призначення 3

Додаток М Характеристики піногенерувальної апаратури 3
Затверджено

наказ Міністерства палива

та енергетики України

№ 182 від 27березня 2009 р.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ


ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ДІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ І ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ

В РЕЗЕРВУАРНИХ ПАРКАХ


Чинний від 2009–06–25
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього нормативного документа «Інструкція про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій у резервуарних парках» (далі Інструкція) обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами.

1.2 Цей нормативний документ слід використовувати, враховуючи вимоги НАПБ 05.35–2004 «Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ВБН В.2.2–58.1–94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

ДСТУ 3789–98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4041–2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3105–95 Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ГОСТ 12.4.026–76 Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні і знаки безпеки), затверджений постановою Державного комітету СРСР зі стандартизації 24.05.76 № 1267 Рекомендации по составлению планов и карточек пожаротушения (Рекомендації зі складання планів та карток пожежогасіння)

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року № 3745–XII

НПАОП 0.00–4.33–99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

НАПБ Б.02.004–2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджено наказом МНС України від 11.02.2004 № 70 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 221/8820

НАПБ Б.02.003–2004 Типове положенням про пожежно-технічні комісії, затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 №70 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за №221/8820

НАПБ 01.037–2000 Правила безпеки праці в Державній пожежній охороні

НАПБ 05.02–99 Інструкція про порядок застосування і випробування піноутворювачів для пожежогасіння

НАПБ 05.35–2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами

НАПБ Б.03.002–2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ 02.023–2004 Спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення

НАПБ 05.005–2009 Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України

НАПБ 04.002–95 Бойовий статут пожежної охорони України.

3 ПОЗНАки ТА СКОРОЧЕННЯ

АПС

– автоматична пожежна сигналізація

АСУ ТП

– автоматична система управління технологічним процесом

АУП

– автоматична установка пожежогасіння

АУПП

– автоматична установка пінного пожежогасіння

БСПОУ

– бойовий статут пожежної охорони України

МВС

– міністерство внутрішніх справ України

ПТО

– пожежно-технічне озброєння

КГП

– керівник гасіння пожежі

ГПС

– генератор піни середньої кратності

ВКМПП

– верхня концентраційна межа поширення полум’я

НКМПП

– нижня концентраційна межа поширення полум’я

ГР

– горюча рідина

ЛЗР

– легкозаймиста рідина

ДПД

– добровільна пожежна дружина

ДПК

– добровільна пожежна команда

ДПО

– державна пожежна охорона

СНН

– склад нафти і нафтопродуктів

МНС

– міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

РВС

– резервуар вертикальний сталевий

РПП

– резервуар з плаваючою покрівлею

СПБ

– служба пожежної безпеки


РСП

– резервуар зі стаціонарною покрівлею

РСПП

– резервуар зі стаціонарною покрівлею з понтоном

ВПГ

– високонапірний піногенератор

УЛФ

– установка уловлювання легких фракцій

ПЕК

– паливно-енергетичний комплекс

ПАР

– поверхнево-активні речовини

ПЗ

– пінозмішувач

ПУ

– піноутворювач

4 Загальні вимоги

4.1 Пожежна безпека підприємств паливноенергетичного комплексу (далі – ПЕК) забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, гарантування безпеки людей, зниження можливих матеріальних збитків, зменшення негативних екологічних наслідків, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж, а також евакуації з зони виникнення і можливого розповсюдження пожежі людей, документів і матеріальних цінностей.

4.2 Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» відповідальними за протипожежний стан підприємств ПЕК є керівники цих підприємств i організацій, а також відповідальні особи, уповноважені наказом керівників та посадовою інструкцією.

4.3 Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки установлюються статтею 5 Закону України «Про пожежну безпеку».

Керівники зобов’язані:

– розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджуючи досягнення науки i техніки, а також позитивний досвід;

– розробляти положення і інструкції з пожежної безпеки, які діють у межах підприємства, здійснювати контроль за їх виконанням;