ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
25.10.2002 N 14

Про проект ДБН А.1.1- -2002
"Положення з виробничого нормування
витрат матеріалів у будівництві"Розглянувши проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого
нормування витрат матеріалів у будівництві", розроблений
Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в
будівництві Держбуду України "Цінобуд" за участю
Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду
України, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект
ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат
матеріалів у будівництві".
2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) разом з Управлінням науково-технічної
політики у будівництві (А.Григор) підготувати наказ про
затвердження ДБН, порядок їх видання та розповсюдження.

Голова НТР В.ЧерепДодаток

ДОВІДКА
Розроблення проекту "Положення з виробничого нормування
витрат матеріалів у будівництві" виконано Українським державним
науково-дослідним центром ціноутворення у будівництві "Цінобуд" та
Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду
України.
Метою розробки Положення є створення в Україні нормативної
бази з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. В
даний час нормативної бази з цього питання в Україні не існує.
Будівельні підприємства користуються нормами колишнього СРСР та
УРСР.
Проект Положення встановлює єдину систему розроблення,
затвердження, застосування та перегляду виробничих норм витрат
матеріалів у будівництві.
Основними завданнями визначено проведення єдиної технічної
політики і створення системи нормування витрат матеріалів у
будівництві при забезпеченні якості, надійності, безпеки
будівництва та економії матеріальних ресурсів.
Положення поширюється на будівельні підприємства і є
обов'язковим для суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно
від їх форм власності.
Проект ДБН складається з таких розділів: загальні положення;
об'єкти нормування, система виробничих норм витрат матеріалів,
порядок їх затвердження; склад виробничих норм витрат матеріалів;
методи розроблення, порядок використання та перегляду виробничих
витрат матеріалів; побудова і оформлення виробничих норм витрат
матеріалів.
З введенням зазначеного Положення виробничі норми витрат
матеріалів у будівництві колишнього СРСР та УРСР, які введені в
дію відповідно до СНіП 5.01.18-86, залишаються чинними до їх
перегляду чи скасування.

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 11, листопад, 2002 р.