ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
29.11.2002 N 7

Про доцільність широкого застосування
сучасних засобів обліку та регулювання
споживання води та теплоти виробництва
НВФ ТОВ "Фірма "СЕМПАЛ Ко ЛТД"
у житлово-комунальному господарстві
України і реальні механізми фінансування
закупівель зазначеного устаткування

Розглянувши наявний досвід Науково-виробничої філії ТОВ
"Фірма "СЕМПАЛ Ко ЛТД" (далі - фірма "СЕМПАЛ") щодо застосування в
житловому фонді та на підприємствах водо- та теплопостачання
багатоканальних ультразвукових тепловодолічильників,
науково-технічна рада зазначає, що продукція фірми відповідає
сучасним вимогам щодо обліку споживання води та тепла, а також їх
регулювання за параметрами: за температурою носія у зворотному
трубопроводі системи опалення з урахуванням температури
зовнішнього повітря; за температурою води в системах гарячого
водопостачання; за перепадами тиску.
Запропонований фірмою механізм фінансування придбання
устаткування на поворотній основі дає можливість без залучення
державних коштів та з урахуванням інтересів споживачів здійснювати
закупівлю цього обладнання.
З урахуванням наявного досвіду, а також запропонованого
фірмою "СЕМПАЛ" механізму закупівель засобів обліку води та тепла
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити запропоновані фірмою пропозиції щодо
запровадження реального механізму фінансування оснащення наявного
житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і
тепла на поворотній основі. Вважати за доцільне рекомендувати для
використання в галузі кредитної лінії "СЕМПАЛ - ЖИТЛОВИЙ ФОНД" при
реалізації Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
2. Відзначити високий технічний рівень, наявність новітніх
функціональних можливостей і конкурентоздатність сучасних
вітчизняних засобів обліку і регулювання споживання води та тепла
виробництва фірми "СЕМПАЛ", що підтверджено багаторічним досвідом
та практичною експлуатацією устаткування в усіх регіонах країни.
Рекомендувати для широкого впровадження в
житлово-комунальному господарстві ультразвукові засоби обліку та
регулювання споживання води та тепла виробництва фірми "СЕМПАЛ" з
метою наступного створення на їхній основі сучасних систем обліку
в масштабах районів, міст і областей.
3. Управлінню науково-технічної політики (Кравченко Л.О.)
разом з фірмою "СЕМПАЛ" (Покрас О.) підготувати інформаційні
матеріали для облжитлокомунуправлінь, проектних, експлуатаційних
організацій щодо застосування у житлово-комунальному господарстві
України засобів обліку та регулювання споживання води та тепла
виробництва фірми "СЕМПАЛ", а також запропонованого механізму
фінансування їх придбання.
4. Вважати за доцільне укладання між Комітетом та фірмою
"СЕМПАЛ" договору про співробітництво, для чого рекомендувати
фірмі у місячний термін подати Комітету відповідні матеріали і
пропозиції.

Заступник голови
науково-технічної ради В.І.Альохін

"Інформаційний бюлетень Держжитлокомунгоспу",
N 2, лютий, 2003 р.