О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція и обновление оборудования ТЭЦ ДП "ВО Южный машиностроительный завод ім. О.М.Макарова"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 10.12.2004 N 65<br> <br> <br> Про погодження проекту розпорядження Кабінету<br> Міністрів України "Про затвердження проекту<br> і титулу будови "Реконструкція і оновлення<br> обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний<br> завод ім. О.М.Макарова"<br> <br> <br> Розглянувши проект будівництва "Реконструкція і оновлення<br>обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод<br>ім. О.М.Макарова" і з урахуванням висновку Центральної служби<br>Укрінвестекспертизи Держбуду України (зведений комплексний<br>висновок N 202 від 29 жовтня 2004 р.), науково-технічна рада<br>В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити та рекомендувати до погодження Держбудом України<br>проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження<br>проекту і титулу будови "Реконструкція і оновлення обладнання ТЕЦ<br>ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.Макарова" за умови<br>опрацювання замовником з Мінфіном титулу будови стосовно джерел<br>фінансування.<br> <br> Заступник Голови НТР А.Беркута</FONT></PRE><br>