ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2004 N 70


Про хід експериментального будівництва
висотних будинків у м. Києві та організацію
проведення комплексу науково-технічних
досліджень при їх зведенні


За ініціативи ХК АТ "Київміськбуд" на засіданні колегії
Держбуду 24 вересня п.р. розглянуто стан реалізації Комплексної
програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт
при спорудженні високоповерхових (вище 25 поверхів)
монолітно-каркасних житлових будинків у м. Києві (далі -
Програма).
Розглянувши на виконання зазначеного рішення колегії стан
проведення експериментального будівництва висотних будинків у
м. Києві та з метою координації подальших дій організацій -
учасників експериментального будівництва, проведення комплексу
наукових досліджень, розроблення нормативних документів з
проектування і масового будівництва житлових будинків вище 25
поверхів за результатами експериментального будівництва висотних
будинків у м. Києві, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію начальника Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення О.Авдієнка про стан реалізації
програм експериментального будівництва та інших заходів,
спрямованих на розвиток висотного домобудування, а також
проведення наукових і експериментальних досліджень за участю
базових науково-дослідних інститутів галузі.

2. Враховуючи важливе містобудівне значення висотних будинків
і комплексів у забудові міста, рекомендувати Київській міській
державній адміністрації вжити заходів щодо визначення
перспективних ділянок під забудову висотними житловими та
громадськими будинками і комплексами на підставі затвердженої в
установленому порядку містобудівної документації з метою
упорядкування та прогнозування будівництва таких об'єктів.

3. Рекомендувати ХК АТ "Київміськбуд" провести, а Київській
міській державній адміністрації та організаціям, заінтересованим у
поширенні висотного домобудування, взяти участь у коригуванні
Програми з уточненням комплексу експериментальних робіт, структури
й обсягів досліджень та джерел їх фінансування. Звернути при цьому
увагу на необхідність врахування заходів щодо забезпечення
експлуатаційної надійності конструкцій будинків під час впливу
локальних надзвичайних ситуацій.

4. Рекомендувати постійно діючій науково-технічній раді з
проблем висотного будівництва при Головному архітекторі м. Києва
опрацювати питання щодо участі Київської міськдержадміністрації у
фінансуванні заходів Програми з проведення комплексу наукових
досліджень для прискорення завершення експериментального
будівництва у м. Києві та розроблення за результатами експерименту
необхідних нормативів.

5. Вважати за необхідне запропонувати будівельній корпорації
"УкрАзіяБуд" у 2004 році переглянути програму експериментального
будівництва комплексу з шести 34-поверхових житлових будинків на
житловому масиві "Троєщина" в м. Києві, доповнивши перелік
наукових досліджень актуальними темами з подальшим погодженням
Держбудом України.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житло-Буд", Фірмі
"Т.М.М." при складанні Програм експериментального будівництва
погодити їх з базовими інститутами ВАТ "КиївЗНДІЕП", НДІ
будівельного виробництва, НДІ будівельних конструкцій для
координації комплексу наукових досліджень, необхідних для
розроблення нормативної бази.

7. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко), ВАТ "КиївЗНДІЕП" (В.Шевельов), НДІ будівельного
виробництва (В.Балицький), НДІ будівельних конструкцій
(П.Кривошеєв):
- разом із замовниками експериментального будівництва
активізувати роботу із загальної координації проведення комплексу
науково-технічних досліджень при проведенні експериментального
будівництва для подальшого узагальнення їх результатів та
розроблення нормативних документів з проектування висотних
будинків згідно з рішенням колегії Держбуду N 19 ( v0019509-03 )
від 19 березня 2003 р. та спільного наказу Держбуду і МНС України
N 238/225 ( v0238509-04 ) від 10 грудня 2004 р.;
- із залученням заінтересованих організацій розробити у
першому кварталі 2005 р., погодити та затвердити регламент щодо
складу, порядку розробки і затвердження проектної документації на
будинки і споруди, на які відсутні норми проектування;
- розробити пропозиції щодо участі представників України у
постійно діючій робочій групі СНД з проблем висотного будівництва
із залученням фахівців міст Москви, Санкт-Петербурга і Києва,
розглянути їх у першому кварталі 2005 р. на постійно діючій
науково-технічній раді з проблем висотного будівництва при
Головному архітекторі м. Києва та направити до відповідних органів
СНД;
- протягом першого кварталу 2005 року здійснити аналіз стану
розроблення нормативної бази з висотного будівництва в Росії, в
тому числі Московських міських будівельних норм
"Багатофункціональні висотні будинки і комплекси", підготувати
пропозиції щодо врахування їх при розробленні вітчизняних
нормативних документів з проектування і будівництва таких
об'єктів, а також розробити проект структури нормативного
документа з проектування висотних житлових та громадських
будинків;
- розглянути стан проведення в м. Києві експериментального
будівництва висотних будинків на засіданні колегії Комітету у
другому кварталі 2005 р.

8. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко) та Управлінню цінової політики, експертизи та
контролю вартості у будівництві (П.Губень) протягом першого
кварталу 2005 року опрацювати та внести пропозиції щодо джерел
фінансування та порядку використання коштів на проведення
комплексу науково-дослідних та експериментальних робіт з
будівництва висотних будинків за рахунок коштів інвесторів.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Голови Комітету Ю.Казмірука.

Заступник Голови НТР А.Беркута