ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

03.08.2005 N 37


Про погодження проекту
розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження
техніко-економічного обґрунтування
інвестицій "Впровадження технології
когенерації на компресорній
станції "Богородчани" Управління
магістральних газопроводів
"Прикарпаттрансгаз"

(у робочому порядку)


Розглянувши ТЕО інвестицій "Впровадження технології
когенерації на компресорній станції "Богородчани" УМГ
"Прикарпаттрансгаз", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити ТЕО інвестицій "Впровадження технології
когенерації на компресорній станції "Богородчани" УМГ
"Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз".

2. Рекомендувати до погодження Держбудом України проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження ТЕО
інвестицій "Впровадження технології когенерації на компресорній
станції "Богородчани" УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз".

Заступник Голови НТР А.Беркута


Довідка


На виконання Комплексної державної програми енергозбереження
України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від
05.02.1997 року N 148 ( 148-97-п ), Програми державної підтримки
розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої
гідро- і теплоенергетики, схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 31.12.1997 року N 1505 ( 1505-97-п ) , пропонується
впровадити технологію когенерації на компресорній станції
"Богородчани" Управління магістральних газопроводів (УМГ)
"Прикарпаттрансгаз" дочірньої компанії (ДК) "Укртрансгаз".
Впровадження технології когенерації на існуючих газових
турбінах компресорної станції "Богородчани" дозволить забезпечити
ефективне використання наявних вторинних енергетичних ресурсів,
автономне виробництво електричної і теплової енергії без
використання основного виду палива для забезпечення власних потреб
газотранспортної системи, а також можливої реалізації її іншим
споживачам, що суттєво зменшить собівартість транспортування газу.
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестицій
"Впровадження технології когенерації на компресорній станції
"Богородчани" УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз" виконано
ТОВ "Трансенергогаз" на підставі завдання на проектування,
виданого замовником - ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України".
ТЕО показало технічну можливість та економічну доцільність
будівництва когенераційної установки на КС "Богородчани".
Визначено склад основного та допоміжного обладнання з урахуванням
детальної прив'язки його до ситуаційних умов КС "Богородчани".
Технологічно в основу когенераційної установки покладено
парогазовий цикл за існуючими газотурбінними двигунами, який
обумовлює встановлення двох котлів-утилізаторів і однієї парової
турбіни з електричним генератором.
Зазначене будівництво намічено здійснити за рахунок коштів ДК
"Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" та інших джерел фінансування
(з залученням інвесторів), які не заборонені законодавством.
ТЕО інвестицій "Впровадження технології когенерації на
компресорній станції "Богородчани" УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК
"Укртрансгаз" пройшло комплексну державну експертизу у Центральній
службі Укрінвестекспертизи Держбуду (позитивний зведений
комплексний висновок від 12.12.03 N 86а) та рекомендовано до
затвердження Кабінетом Міністрів України.
До розгляду на науково-технічній раді пропонується
скориговане за зауваженнями Держбуду та Центральної служби
Укрінвестекспертизи техніко-економічне обґрунтування з такими
техніко-економічними показниками:
максимальна потужність газотурбінних двигунів, за якими
реалізовано когенераційну установку - 100,0 МВт
максимальна електрична потужність когенераційної установки -
67,2 МВт
максимальна теплова потужність когенераційної установки -
80,0 МВт
середньорічний відпуск електроенергії - 460,9 млн. кВт.год
середньорічний відпуск теплової енергії - 91,0 тис. Гкал
загальна кошторисна вартість, - 229 732,067 тис. грн.
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 21 705,958 тис. грн.
обладнання - 141258,151 тис. грн.
інші витрати - 66767,958 тис. грн.

Заступник начальника управління
цінової політики, експертизи та
контролю вартості у будівництві М.Островська