О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства "Нафтопровід Броди-Плоцьк" (украинская часть)"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 03.08.2005 N 38<br> <br> <br> Про погодження проекту<br> постанови Кабінету Міністрів<br> України "Про затвердження<br> проекту будівництва<br> "Нафтопровід Броди-Плоцьк"<br> (українська частина)"<br> <br> (у робочому порядку)<br> <br> <br> Розглянувши проект будівництва "Нафтопровід Броди - Плоцьк"<br>(українська частина)", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити проект будівництва "Нафтопровід Броди - Плоцьк"<br>(українська частина)".<br> <br> 2. Рекомендувати до погодження Держбудом України проекту<br>розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту<br>будівництва і титулу будови "Нафтопровід Броди - Плоцьк<br>(українська частина)".<br> <br> Заступник Голови НТР А.Беркута<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від<br>9.08.2002 N 441-р ( <A HREF="108866">441-2002-р</A> ) "Про затвердження плану заходів<br>щодо реалізації положень Концепції державної політики у сфері<br>постачання та транзиту сирої нафти" та реалізації Положення,<br>затвердженого Указом Президента України від 7.12.2000 N 1316<br>( <A HREF="163477">1316/2000</A> ) (публікації не підлягає) пропонується будівництво<br>"Нафтопроводу Броди - Плоцьк (українська частина)".<br> Проект будівництва розроблений ВАТ "Інститут транспорту<br>нафти" на підставі техніко-економічного обґрунтування.<br> Згідно з проектом початковим пунктом нафтопроводу "Броди -<br>Плоцьк" є існуюча насосна станція ЛВДС "Броди" нафтопроводу<br>"Дружба", яка здійснює транзит російської експортної нафти по двох<br>нафтопроводах "Броди - Ужгород" DN500 і DN700. Одночасно ЛВДС<br>"Броди" є кінцевим пунктом нафтопроводу МНТ "Південний" - "Броди"<br>DN1000.<br> Кінцевим пунктом нафтопроводу "Броди - Плоцьк" є підключення<br>до резервуарного парку в районі м. Плоцька (Польща).<br> Загальна довжина нафтопроводу 556 км, в тому числі<br>запроектована у вказаному проекті - 103,5 км - українська частина.<br> Будівництво нафтопроводу забезпечить:<br> - транспортування каспійської нафти ("TENGIZ") та російської<br>суміші ("URALS") від ЛВДС "Броди" до НПС "Плоцьк" та подальшого<br>транзиту в експортні нафтопроводи Польщі та Німеччини.<br> - обсяг перекачування нафти - 14,5 млн. т/рік, при цьому<br>чистий прибуток складає 13,15 млн. грн. ("URALS") та<br>11,90 млн. грн. ("TENGIZ").<br> Будівництво нафтопроводу "Броди - Плоцьк" (українська<br>частина) передбачено в дві черги. В першій черзі передбачено<br>будівництво І нитки DN700, у другій (перспектива) - будівництво<br>лупінгу DN700 від 66 км довжиною 40 км паралельно І нитці.<br> Джерелами фінансування будівництва проекту "Нафтопровід<br>Броди - Плоцьк (українська частина)" є власні кошти ВАТ<br>"Укртранснафта" та кредитні кошти.<br> Проект будівництва нафтопроводу "Броди - Плоцьк" пройшов<br>експертизу в Центральній Службі Укрінвестекспертизи Держбуду<br>України та рекомендований до затвердження Кабінетом Міністрів<br>України (зведений комплексний висновок від 22.12.2004 р. N 148).<br> До розгляду на НТР пропонується проект з такими основними<br>техніко-економічними показниками:<br> - загальна довжина нафтопроводу (українська частина) -<br>103,5 км;<br> - загальна кошторисна вартість, - 326 068,25 тис. грн.;<br> в т.ч.<br> - будівельно-монтажних робіт - 152512,25 тис. грн.;<br> - обладнання - 50983,37 тис. грн.;<br> - інші витрати - 122572,63 тис. грн.<br> <br> Заступник начальника управління<br> цінової політики, експертизи та<br> контролю вартості у будівництві М.Островська</FONT></PRE><br>