О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11.04.02 N 483 "О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной гос


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 19.08.2005 N 46<br> <br> <br> Про погодження проекту постанови<br> Кабінету Міністрів України<br> "Про внесення змін до постанови<br> Кабінету Міністрів України<br> від 11.04.02 N 483 "Про Порядок<br> затвердження інвестиційних<br> програм і проектів будівництва<br> та проведення їх комплексної<br> державної експертизи"<br> <br> <br> Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України "Про<br>внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02<br>N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів<br>будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи",<br>науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про<br>внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02<br>N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів<br>будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"<br> <br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві (П.Губень) забезпечити погодження проекту<br>постанови із заінтересованими центральними органами виконавчої<br>влади та подати на розгляд до Кабінету Міністрів України.<br> <br> Головуючий на засіданні<br> Заступник Голови комітету Ю.Казмірук<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення<br>змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483<br>"Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів<br>будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"<br>розроблено на виконання доручення Президента України від 18.07.05<br>N 1-1/714 та Прем'єр-міністра України від 21.07.05 N 37532/1/1-05<br>щодо порядку здійснення експертизи інвестиційних програм і<br>проектів у сфері містобудування єдиним органом виконавчої влади.<br> Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з<br>метою затвердження змін, внесених до Порядку затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи.<br> Змінами до Порядку затвердження інвестиційних програм і<br>проектів будівництва та проведення їх комплексної державної<br>експертизи передбачається удосконалення процедури проведення<br>державної експертизи за принципом організаційної єдності шляхом<br>скасування відомчої належності окремих державних експертиз та<br>створення єдиного органу - Центральної служби Укрдержекспертизи.<br> Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення<br>змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483<br>"Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів<br>будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"<br>дасть змогу зменшити час проведення державної експертизи (від<br>30 - 45 діб і більше до 15 - 30 діб) та суттєво скоротити витрати<br>на її проведення (після внесення запропонованих змін вартість<br>експертизи зменшується приблизно на 30%).<br> Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від<br>11.04.02 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) "Про Порядок затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи" та Порядку затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи можливе тільки після внесення<br>відповідних змін до законів України "Про інвестиційну діяльність"<br>( <A HREF="2927">1560-12</A> ), "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ), "Про забезпечення<br>санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"<br>( <A HREF="12582">4004-12</A> ), "Про екологічну експертизу" ( <A HREF="17768">45/95-ВР</A> ), "Про<br>енергозбереження" ( <A HREF="14966">74/94-ВР</A> ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ).<br> До розгляду на засіданні науково-технічної ради пропонується<br>проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до<br>постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 "Про<br>Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва<br>та проведення їх комплексної державної експертизи" та Зміни до<br>Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва<br>та проведення їх комплексної державної експертизи ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ).<br> Висновок з відповідності регуляторного акта принципам<br>державної регуляторної політики, схвалений на засіданні робочої<br>групи з перегляду регуляторних актів з питань економіки та<br>експертизи у будівництві, додається.<br> <br> Заступник начальника управління<br> цінової політики, експертизи та<br> контролю вартості у будівництві М.Островська</FONT></PRE><br>