О проекте Изменения N 1 государственных строительных норм ДБН Б.2.4-2-94


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 19.08.2005 N 52<br> <br> <br> Про проект Зміни N 1 державних<br> будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94<br> <br> <br> Розглянувши проект Зміни N 1 ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад,<br>порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної<br>документації для сільських поселень", підготовлений Управлінням<br>містобудівної політики на виконання доручення Кабінету Міністрів<br>України від 07.06.05 N 28646/1/1-05 до Указу Президента України<br>від 1.06.05 N 901/2005 ( <A HREF="201001">901/2005</A> ) "Про деякі заходи щодо<br>забезпечення здійснення державної регуляторної політики",<br>науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни N 1<br>ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження містобудівної документації для сільських поселень",<br>опрацьований робочою групою Держбуду України з перегляду<br>регуляторних актів стосовно планування та забудови територій,<br>утвореною відповідно до наказу Держбуду України від 10 червня<br>2005 року N 93 ( <A HREF="206420">v0093667-05</A> ).<br> <br> 2. Управлінню містобудівної політики (А.Економов) до<br>23 серпня 2005 року підготувати наказ про надання чинності<br>зазначеній Зміні та сформувати "Справу нормативного документа"<br>відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003 "Правила розроблення<br>національних нормативних документів".<br> <br> Головуючий на засіданні<br> Заступник Голови Комітету Ю.Казмірук<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> Проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94<br>"Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження<br>містобудівної документації для сільських поселень" розроблений на<br>замовлення Держбуду України інститутом УкрНДІПроцивільсільбуд на<br>виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 липня<br>2005 р. N 272-р ( <A HREF="204900">272-2005-р</A> ) "Про деякі заходи щодо приведення<br>регуляторних актів у відповідність із принципами державної<br>регуляторної політики" та наказу Держбуду України від 8 серпня<br>2005 р. N 126.<br> При розробленні Зміни взято до уваги, що за час дії<br>ДБН Б.2.4-2-94 створені умови для суттєвого скорочення сфери<br>застосування цього нормативного документа. Відповідно до положень<br>Закону України "Про планування і забудову територій" ( <A HREF="68641">1699-14</A> )<br>розроблені і підготовлені до затвердження проекти державних<br>будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження схем планування території району", "Склад, зміст,<br>порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування<br>території сільради" (УкрНДІПроцивільсільбуд), "Склад, зміст,<br>порядок розроблення, погодження та затвердження детального плану<br>територій" (НДПІ містобудування), "Склад, зміст, порядок<br>розроблення, погодження та затвердження проекту забудови"<br>(Інститут урбаністики). Із введенням зазначених норм втрачатиме<br>актуальність ряд положень ДБН Б.2.4-2-94 стосовно регулювання<br>відповідних питань.<br> Таким чином, запропоновані вдосконалення документа<br>зосереджені на регламентації розроблення, погодження та<br>затвердження генеральних планів сільських поселень.<br> Зміною уточнені відповідно до законодавства уточнені<br>визначення, які стосуються містобудівної документації, органів<br>управління, які беруть участь у її підготовці, погодженні та<br>затвердженні. Забезпечено чітку регламентацію порядку розроблення,<br>погодження, громадського обговорення та затвердження містобудівної<br>документації, права та обов'язки замовника та розробника.<br> Особлива увага приділена питанням погодження та затвердження<br>завдання на розроблення містобудівної документації, які мають<br>визначальне значення для подальшого процесу планування території<br>на місцевому рівні.<br> <br> Начальник управління<br> містобудівної політики А.Економов</FONT></PRE><br>