О паевом участии (взносы) инвесторов (застройщиков) в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры г. Киева


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА<br> IV сесія XXIV скликання<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 271/431 від 27.02.2003<br> <br> <br> Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників)<br> у створенні соціальної та інженерно-транспортної<br> інфраструктури м. Києва<br> <br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради<br> N 14/1223 ( <A HREF="err:ra0014023-04">ra0014023-04</A> ) від 12.02.2004<br> N 1051/2461 ( <A HREF="197544">ra1051023-04</A> ) від 28.12.2004 )<br> <br> ( Зміни в текст внесені частково. Додатково див. Рішення<br> Київміськради<br> N 622/3083 ( <A HREF="241050">ra_622023-05</A> ) від 27.12.2005 )<br> <br> <br> Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю<br>України - місто-герой Київ" ( <A HREF="51999">401-14</A> ), враховуючи необхідність<br>комплексної забудови міста, відповідно до Генерального плану<br>розвитку міста Києва до 2020 р., затвердженого рішенням Київради<br>від 28.03.02 N 370/1804 ( <A HREF="199290">ra0370023-02</A> ), а також Правила<br>визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджені<br>наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової<br>політики України N 174 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) від 27.08.00, із змінами і<br>доповненнями, внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим<br>наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової<br>політики України від 7 травня 2002 року N 80 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> )<br>Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Затвердити:<br> <br> 1.1. Нормативи для визначення розмірів пайової участі<br>(внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та порядок<br>залучення і використання пайових коштів (додаток N 1).<br> <br> 1.2. Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків)<br>інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (додаток N 2).<br> <br> ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради<br>N 622/3083 ( <A HREF="241050">ra_622023-05</A> ) від 27.12.2005 )<br> <br> 3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва,<br>Головному управлінню житлового забезпечення, КП Київському<br>міському бюро технічної інвентаризації, районним у м. Києві<br>державним адміністраціям правоустановчі документи на право<br>власності на об'єкти нерухомого майна оформляти виключно при<br>наявності довідки Головного управління економіки та розвитку міста<br>про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з<br>будівництвом (реконструкцією) або при зміні функціонального<br>призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків<br>(приміщень) на нежитлові.<br> <br> 4. Рішення Київради від 30.09.99 N 49/551 ( <A HREF="err:ra0049023-99">ra0049023-99 )</A><br>"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні<br>соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із<br>змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 28.12.99<br>N 196/698 ( <A HREF="err:ra0196023-99">ra0196023-99</A> ), від 01.06.00 N 127/848<br>( <A HREF="err:ra_127023-00">ra_127023-00</A> ), від 01.06.00 N 129/850 ( <A HREF="err:ra0129023-00">ra0129023-00</A> ), від<br>26.12.00 N 156/1133 ( <A HREF="241144">ra_156023-00</A> ), від 05.07.01 N 363/1339<br>( <A HREF="err:ra0363023-01">ra0363023-01</A> ), від 20.12.01 N 162/1596 ( <A HREF="241142">ra_162023-01</A> ), від<br>27.12.01 N 172/1606 ( <A HREF="err:ra_172023-01">ra_172023-01</A> ) та розпорядженням Київського<br>міського голови від 10.09.02 N 272 ( <A HREF="err:ra0272050-02">ra0272050-02</A> ), затвердженого<br>рішенням Київради від 26.09.02 N 4/164 ( <A HREF="err:ra_004023-02">ra_004023-02</A> ) вважати<br>таким, що втратило чинність.<br> <br> 5. Встановити, що це рішення вступає в силу з моменту його<br>прийняття.<br> <br> 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну<br>комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного<br>розвитку.<br> <br> Київський міський голова О.Омельченко<br> <br> Додаток 1<br> до рішення Київської міської<br> ради<br> від 27.02.2003 р. N 271/431<br> <br> НОРМАТИВИ<br> для визначення розмірів пайової участі (внесків)<br> інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та<br> інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та<br> порядок залучення і використання пайових коштів<br> <br> <br> 1.1. Загальні положення<br> Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску)<br>інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням<br>оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва<br>(реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в<br>цінах 2002 р.<br> Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні<br>соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі<br>- пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має<br>сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ, що діє на дату<br>сплати.<br> Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:<br> - відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене<br>відтворення його ресурсів;<br> - плати інвестора за право реалізувати свій проект<br>будівництва (реконструкції) на території столиці;<br> Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової<br>участі:<br> - інвесторів (забудовників), що здійснюють на території<br>міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів,<br>незалежно від їх форми власності; ( Позиція перша частини 4<br>розділу 1.1 в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461<br>( <A HREF="197544">ra1051023-04</A> ) від 28.12.2004 )<br> - при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні,<br>переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого<br>призначення;<br> - при зміні функціонального призначення житлових будинків<br>(приміщень) на нежитлові, згідно із Порядком переведення жилих<br>будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим<br>розпорядженням Київської міської державної адміністрації від<br>01.10.2002 N 1825 ( <A HREF="197416">ra0076017-02</A> ). ( Частина четверта розділу 1.1<br>в редакції Рішення Київміськради N 14/1223 ( <A HREF="err:ra0014023-04">ra0014023-04</A> ) від<br>12.02.2004 )<br> Пайову участь (внески) не сплачують інвестори (забудовники),<br>які здійснюють:<br> - будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на<br>замовлення Київської міської державної адміністрації та/або<br>органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або<br>місцевого бюджету;<br> - будівництво житла для соціально незахищених категорій<br>громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що<br>підтверджується відповідною районною у м. Києві державною<br>адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів,<br>державних підприємств, організацій, установ;<br> - будівництва житла за кошти населення в багатоквартирних<br>житлових будинках, а також індивідуальних житлових будинках на<br>земельних ділянках, наданих громадянам під приватну житлову<br>забудову, в разі перебування сім'ї на квартирному обліку в м.<br>Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві<br>державною адміністрацією;<br> - реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих<br>індивідуальних (приватних) житлових будинків в межах 30% від<br>загальної площі;<br> - будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних<br>закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів<br>позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального<br>забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність<br>міста або району;<br> - будівництво гаражів, паркінгів, автостоянок, підсобних та<br>господарських приміщень у складі житлових будинків, відповідно до<br>затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної<br>документації;<br> - добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були<br>придбані в процесі приватизації;<br> - будівництво релігійно-культових об'єктів;<br> - реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в<br>частині площ, що не перепрофільовуються;<br> - відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної<br>спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;<br> - реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури,<br>історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було<br>здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для<br>проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в<br>процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і<br>не перепрофільовуються;<br> - будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення<br>виробничих об'єктів із застосуванням новітніх технологій з<br>дотриманням вимог щодо зменшення питомих витрат енергоресурсів,<br>води, відведення стічних вод та норм забруднення навколишнього<br>середовища порівняно з показниками, що встановлені діючими в<br>Україні нормативами, що підтверджується відповідним висновком<br>Міністерства освіти та науки України;<br> - будівництво об'єктів інженерного забезпечення,<br>енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових<br>мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС,<br>ГРП, ЛЕП тощо;<br> - будівництво представництв іноземних держав відповідно з<br>рішенням Віденської конвенції.<br>( Частина п'ята розділу 1.1 із змінами, внесеними згідно з<br>Рішенням Київміськради N 14/1223 ( <A HREF="err:ra0014023-04">ra0014023-04</A> ) від 12.02.2004,<br>в редакції Рішення Київміськради N 1051/2461 ( <A HREF="197544">ra1051023-04</A> ) від<br>28.12.2004 )<br> Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною<br>розпорядженням Київської міської державної адміністрації від<br>26.12.2003 N 2442 ( <A HREF="212965">ra0003017-04</A> ) "Про порядок залучення<br>інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій<br>метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших<br>об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", для<br>реалізації інвестиційних проектів, пайову участь (внесок) не<br>сплачують. ( Частина шоста розділу 1.1 в редакції Рішення<br>Київміськради N 14/1223 ( <A HREF="err:ra0014023-04">ra0014023-04</A> ) від 12.02.2004 )<br> У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та<br>витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами<br>експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від<br>кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта,<br>незалежно від його функціонального призначення, згідно із<br>затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва<br>(реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків<br>від вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта за мінусом<br>вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.<br> <br> 1.2. Принципи визначення розміру пайової участі<br> Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у<br>створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури<br>м. Києва визначається за принципами:<br> <br> - Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення<br>соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори<br>мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення<br>соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до<br>навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати<br>у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).<br> - Комплексного підходу до розвитку соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури міста соціальна та<br>інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по<br>всій території міста.<br> - Урахування соціально-економічного значення проектів<br>будівництва (реконструкції) для міста розмір пайової участі<br>(внеску) інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням<br>соціально-економічного значення проектів будівництва<br>(реконструкції) для міста.<br> - Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення<br>розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного<br>значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має<br>створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку<br>міста.<br> <br> 1.3. Фактори що впливають на розмір пайової участі<br> На розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників)<br>впливають:<br> - Розрахункова вартість створення додаткової соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на<br>1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції) будь-яких<br>об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні<br>функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових<br>будинків (приміщень) на нежитлові;<br> - Економічна ефективність галузей народногосподарського<br>комплексу міста;<br> - Пріоритетність напрямків інвестування;<br> - Територіальне розміщення об'єкта будівництва;<br> - Збереження та додаткове створення робочих місць;<br> - Обсяг інвестицій.<br> <br> 1.4. Розрахунок нормативів для визначення розмірів пайової<br>участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної<br>та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням<br>оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва<br>(реконструкції) для міста<br> 1.4.1. Норматив для визначення розмірів пайової участі<br>(внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва<br> Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків)<br>інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та<br>інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням<br>оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва<br>(реконструкції) для міста (надалі - Нормативи) розраховуються за<br>наступною формулою:<br> <br>(1) Н = B x К , де:<br> СЕЕ<br> B - вартість будівництва інфраструктури міста при спорудженні<br>будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі<br>відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоемності галузі, в якій<br>буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції).<br> Вартість будівництва інфраструктури міста, в розрахунку на<br>1 кв. м загальної площі об'єкта, який буде споруджуватись або<br>реконструюватись. складається з питомої вартості будівництва<br>наступних об'єктів:<br> - соціальної сфери - народна освіта, охорона здоров'я,<br>установи житлово-комунального господарства, установи культури й<br>мистецтва, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи, установи<br>соціального забезпечення;<br> - інженерно-транспотрної інфраструктури - водопостачання,<br>каналізація, газопостачання, санітарна очистка, дощова каналізація<br>і очисні споруди, електропостачання, мережа загальних колекторів,<br>теплопостачання, інженерний захист від зсувів та інших небезпечних<br>геологічних процесів, благоустрій території, конструктивні<br>шумозахисні заходи, відкоригованих відповідно до ресурсоємності<br>галузі, а також питомої вартості будівництва об'єктів<br>вулично-дорожньої мережі та міського і зовнішнього транспорту.<br> - зеленого та рекреаційного будівництва - зелене будівництво<br>та рекреаційне будівництво.<br> Вартість будівництва інфраструктури міста при спорудженні<br>будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі<br>відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій<br>буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції),<br>розраховується за наступною формулою:<br> i i i i i<br>(2) B = S Р x I + S Т + S С + S З , де<br> j j j j j<br> <br> S - сума;<br> i<br> S Р x I - вартість будівництва інженерної інфраструктури<br> j<br>міста при спорудженні будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м<br>загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності<br>галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва<br> i<br>(реконструкції), де I , - витрати на будівництво i-го об'єкта<br> j<br>інженерної інфраструктури в j-ій галузі народногосподарського<br> i<br>комплексу міста, Р - коефіцієнт, що враховує відносну<br> j<br>ресурсоємність в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста<br>по i-му об'єкту інженерної інфраструктури;<br> i<br> S T - вартість будівництва вулично-дорожньої мережі,<br> j<br>міського та зовнішнього транспорту міста при спорудженні будь-яких<br>об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного<br>об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій буде<br> i<br>реалізовуватися проект будівництва (реконструкції), де Т -<br> j<br>витрати на будівництво і-го об'єкта вулично-дорожньої мережі та<br>міського та зовнішнього транспорту міста в j-ій галузі<br>народногосподарського комплексу міста;<br> i<br> S C - вартість будівництва об'єктів соціальної сфери міста<br> j<br>при спорудженні житла, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі<br> i<br>відповідного об'єкта, де C , - витрати на будівництво і-го об'єкта<br> j<br>соціальної сфери в галузі народногосподарського комплексу міста.<br> i<br> S З - вартість будівництва об'єктів зеленого та<br> j<br>рекреаційного будівництва міста при спорудженні житла, в<br> i<br>розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, де З ,<br> j<br>- витрати на будівництво і-го об'єкту зеленого та рекреаційного<br>будівництва в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;<br> К - коефіцієнт соціально-економічного значення. Коефіцієнт<br> СЕЕ<br>соціально-економічного значення враховує, який результат може<br>отримати місто в результаті втілення проекту будівництва<br>(реконструкції).<br> Коефіцієнт соціально-економічного значення розраховується за<br>наступною формулою:<br> <br>(3) К = Е x П, де:<br> СЕЕ<br> <br> Е - коефіцієнт економічної ефективності галузі. Коефіцієнт<br>економічної ефективності галузі враховує додаткове наповнення<br>доходної частини бюджету міста за рахунок надходження основних<br>податків (податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з<br>громадян). Його розмір встановлюється на основі аналізу наповнення<br>доходної частини бюджету міста за минулий рік по основним галузям<br>народногосподарського комплексу столиці;<br> <br> П - коефіцієнт пріоритетності. Коефіцієнт пріоритетності<br>характеризує відповідність можливого проекту будівництва<br>(реконструкції) основним народногосподарським завданням розвитку<br>соціально-економічного комплексу столиці.<br> 1.4.2. Розрахунок вартості будівництва інфраструктури міста<br>при будівництві будь-яких об'єктів, в розрахунку на 1 кв. м<br>загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності<br>галузі<br> Реалізація проектів будівництва (реконструкції) об'єктів<br>призводить до збільшення навантаження на інфраструктуру міста;<br>інженерну (водопостачання, каналізацію, газопостачання, санітарну<br>очистку та дощову каналізацію, електропостачання, мережу загальних<br>колекторів, теплопостачання, інженерний захист від зсувів та інших<br>небезпечних геологічних процесів, благоустрій території,<br>конструктивні шумозахисні заходи), вулично-дорожню мережу, міський<br>та зовнішній транспорт та соціальну сферу (народна освіта, охорона<br>здоров'я, установи житлово-комунального господарства, установи<br>культури й мистецтва, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи,<br>установи соціального забезпечення) і зелене господарство. В<br>результаті виникає додаткова потреба в створенні нових або<br>нарощуванні існуючих потужностей діючих об'єктів<br>інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери. Тобто<br>мова йде про їх розширене відтворення.<br> Додаткову потребу в об'єктах соціальної сфери, інженерної<br>інфраструктури і вулично-дорожньої мережі та міського транспорту<br>було визначено на основі даних, отриманих в результаті вивчення<br>сучасного стану відповідних галузей, співставлення із реальними<br>потребами в її формуванні, з урахуванням існуючого Генерального<br>плану розвитку м. Києва, комплексу Генеральних схем розвитку<br>окремих галузей та іншої проектної документації, розробленої в<br>рамках розвитку Генерального плану до 2020 р. ( <A HREF="199290">ra0370023-02</A> ).<br>Враховано також контрольні показники розвитку<br>інженерно-транспортної інфраструктури міста, закладені в<br>"Державній програмі соціально-економічного розвитку міста Києва до<br>2010 р." ( <A HREF="35274">1409-97-п</A> ), та напрямки територіального розвитку міста<br>і розміщення житлово-цивільного будівництва відповідно до<br>"Програми проекту розміщення житлово-цивільного будівництва на<br>період 2000-2005 роки". Крім того, були враховані проблеми, що<br>склалися останніми роками у зв'язку із новими<br>соціально-економічними умовами та особливим статусом м. Києва як<br>столиці незалежної держави.<br> 1.4.2.1. Вартість будівництва інженерно-транспортної<br>інфраструктури при будівництві будь-яких об'єктів, в розрахунку на<br>1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта<br> На основі детальних розрахунків та визначення окремих<br>складових частин системи інженерно-транспортної інфраструктури<br>(водопостачання. каналізації, газопостачання, вулично-дорожньої<br>мережі тощо), що є власністю територіальної громади міста,<br>визначені питомі показники витрат в розрахунку на 1 кв. м<br>загальної площі будь-яких об'єктів на період 2003-2010 роки.<br> Питомі показники вартості будівництва інженерно-транспортної<br>інфраструктури при спорудженні будь-яких об'єктів наведені в<br>таблиці 1.<br> <br>Таблиця 1. Питомі показники вартості будівництва будь-яких<br>об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік)<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N п/п| Галузь інфраструктури |Вартість будівництва об'єктів|<br>| | міста | інженерно-транспортної |<br>| | | інфраструктури міста. грн. |<br>| | |-----------------------------|<br>| | | На 1 кв. м | На 1 куб. м|<br>| | |загальної площі| будівельного|<br>| | | будь-яких | обсягу |<br>| | | об'єктів | будь-яких |<br>| | | | об'єктів |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1. |Інженерна інфраструктура, | 15,09 | 4,526 |<br>| |всього: | | |<br>| |в тому числі: | | |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.1. |Водопостачання | 3,60 | 1,080 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.2. |Каналізація | 2,99 | 0,897 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.3. |Газопостачання | 0,11 | 0,032 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.4. |Санітарна очистка | 0,08 | 0,024 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.5. |Дощова каналізація, очисні | | |<br>| |споруди | 0,49 | 0,147 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.6. |Електропостачання | 1,07 | 0,321 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.7. |Мережа загальних колекторів | 0,02 | 0,005 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.8. |Теплопостачання | 6,47 | 1,940 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.9. |Інженерний захист від зсувів| | |<br>| |та інших небезпечних | | |<br>| |геологічних процесів | 0,17 | 0,052 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.10.|Благоустрій територій | 0,06 | 0,017 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|1.11.|Конструктивні шумозахисні | | |<br>| |заходи | 0,04 | 0,013 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|2. |Транспорт та вулично-шляхова| | |<br>| |мережа: | 74,13 | 22,239 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>| |в тому числі: | | |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|2.1. |Вулично-дорожня мережа | 25,90 | 7,771 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|2.2. |Місьний транспорт | 29,90 | 8,969 |<br>|-----+----------------------------+---------------+-------------|<br>|2.3. |Зовнішній транспорт | 18,33 | 5,499 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Потреба в потужностях об'єктів інженерно-транспортної<br>інфраструктури у різних галузях народогосподарського комплексу<br>міста залежить від ресурсоємності виробництва. У зв'язку з цим<br>належним чином має диференціюватись розмір питомих показників<br>вартості будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при<br>будівництві будь-яких об'єктів. Для того, щоб визначити цей<br>взаємозв'язок, було проведено аналіз існуючих нормативів щодо<br>ресурсоємності виробництва основних галузей народногосподарського<br>комплексу столиці, результатом якого стало виведення<br>ресурсоємності галузей економіки.<br> <br>Таблиця 2. Коефіцієнти, що враховують відносну ресурсоємність<br>будь-яких об'єктів за галузям<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|N п/п| Галузі | Об'єм інженерно-транспортної інфраструктури |<br>| | інвестування |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| | |Водопос-|Каналі-|Газпос-|Санітарна|Дощова |Енерго-|Мережа |Тепло-|Інженерний |Благо- |Конструк-|Тран-|<br>| | |тачання | зація |тачання| очистка |каналі-|поста- |загальних |поста-|захист від |устрій |тивні |спорт|<br>| | | | | | |зація |чання |колекторів|чання |зсувів та |терито-|шумоза- |та |<br>| | | | | | | | | | |інших |рій |хисні |вули-|<br>| | | | | | | | | | |небезпечних| |заходи |чно- |<br>| | | | | | | | | | |геологічних| | |шля- |<br>| | | | | | | | | | |явищ | | |хова |<br>| | | | | | | | | | | | | |мере-|<br>| | | | | | | | | | | | | |жа |<br>|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| I. Об'єкти матеріального виробництва |<br>|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>|1. |Промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.1. |Електроенергетика| 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.2. |Хімічна та нафто-| 3,7 | 3,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |хімічна | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.3. |Машинобудування і| 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |металообробка | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.4. |Деревообробна і | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |целюлозно-паперо-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ва промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.5. |Промисловість | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |будівельних | | | | | | | | | | | | |<br>| |матеріалів | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.6. |Скляна і фарфоро-| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |фаянсова | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.7. |Легка | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.8. |Харчова промисло-| 2,1 | 1,9 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |вість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.9. |Поліграфічна | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|1.10.|Інші галузі | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |промисловості | | | | | | | | | | | | |<br>| |(медична, | | | | | | | | | | | | |<br>| |борошномельно- | | | | | | | | | | | | |<br>| |круп'яна та | | | | | | | | | | | | |<br>| |комбікормова | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість, | | | | | | | | | | | | |<br>| |чорна і кольорова| | | | | | | | | | | | |<br>| |металургія, інші)| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|2. |Інші галузі мате-| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |<br>| |ріального вироб- | | | | | | | | | | | | |<br>| |ництва, транс- | | | | | | | | | | | | |<br>| |порт, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |<br>| |будівництво, | | | | | | | | | | | | |<br>| |матеріально-тех- | | | | | | | | | | | | |<br>| |нічне постачання | | | | | | | | | | | | |<br>| |та збут, заготів-| | | | | | | | | | | | |<br>| |лі, АЗС, СТО, | | | | | | | | | | | | |<br>| |шиномонтаж, мийки| | | | | | | | | | | | |<br>| |тощо | | | | | | | | | | | | |<br>|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| II. Об'єкти нематеріального виробництва |<br>|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>|1. |Соціальна сфера, | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>| |в тому числі | | | | | | | | | | | | |<br>| |народна освіта, | | | | | | | | | | | | |<br>| |охорона здоров'я,| | | | | | | | | | | | |<br>| |фізична культура,| | | | | | | | | | | | |<br>| |соціальне забез- | | | | | | | | | | | | |<br>| |печення, культура| | | | | | | | | | | | |<br>| |та мистецтво | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|2. |Побутове | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>| |обслуговування | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|3. |Гаражі, паркінги | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |<br>| |та автостоянки | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|4. |Загальноміські, | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>| |районні та мікро-| | | | | | | | | | | | |<br>| |районні громадсь-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ко-торговельні | | | | | | | | | | | | |<br>| |центри (будівлі, | | | | | | | | | | | | |<br>| |споруди та комп- | | | | | | | | | | | | |<br>| |лекси), ринки, | | | | | | | | | | | | |<br>| |заклади громадсь-| | | | | | | | | | | | |<br>| |кого харчування | | | | | | | | | | | | |<br>| |(крім ресторанів)| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|5. |Наука | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|6. |Фінансування, | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>| |кредитування, | | | | | | | | | | | | |<br>| |страхування та | | | | | | | | | | | | |<br>| |банківська справа| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|7. |Житлове будівни- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |<br>| |цтво (в т.ч. | | | | | | | | | | | | |<br>| |добудова аттико- | | | | | | | | | | | | |<br>| |вих, мансардних | | | | | | | | | | | | |<br>| |поверхів до | | | | | | | | | | | | |<br>| |існуючих будинків| | | | | | | | | | | | |<br>| |(під житлові | | | | | | | | | | | | |<br>| |приміщення) | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|8. |Інші галузі | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |<br>| |нематеріальної | | | | | | | | | | | | |<br>| |сфери: адміні- | | | | | | | | | | | | |<br>| |стративні та | | | | | | | | | | | | |<br>| |офісні будівлі | | | | | | | | | | | | |<br>| |(приміщення), | | | | | | | | | | | | |<br>| |готелі, ігорні | | | | | | | | | | | | |<br>| |заклади, рестора-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ни тощо | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+-----|<br>|9. |Будівництво | | | | | | | | | | | | |<br>| |нежитлових примі-| | | | | | | | | | | | |<br>| |щень, функціо- | | | | | | | | | | | | |<br>| |нальне призначен-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ня яких не | | | | | | | | | | | | |<br>| |визначено | | | | | | | | | | | | |<br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> З введенням коефіцієнту ресурсоємності галузі розмір зведених<br>питомих показників вартості будівництва інженерної інфраструктури<br>при спорудженні будь-яких об'єктів за галузями<br>народногосподарського комплексу містам був відкоригований на<br>відповідну величину коефіцієнта (табл. 3).<br> <br>Таблиця 3. Питомі показники вартості будівництва інженерної<br>інфраструктури при будівництві будь-яких об'єктів на<br>2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності<br>галузей, в розрахунку на 1 к. м загальних площ<br> <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|N п/п| Галузі | Об'єм інженерної інфраструктури |<br>| | інвестування |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| | |Водопос-|Каналі-|Газпос-|Санітарна|Дощова |Енерго-|Мережа |Тепло-|Інженерний |Благо- |Конструк-|Питомий |<br>| | |тачання | зація |тачання| очистка |каналі-|поста- |загальних |поста-|захист від |устрій |тивні |показник |<br>| | | | | | |зація |чання |колекторів|чання |зсувів та |терито-|шумоза- |вартості |<br>| | | | | | | | | | |інших |рій |хисні |будівни- |<br>| | | | | | | | | | |небезпечних| |заходи |цтва інже-|<br>| | | | | | | | | | |геологічних| | |нерної |<br>| | | | | | | | | | |явищ | | |інфра- |<br>| | | | | | | | | | | | | |структури |<br>|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| I. Об'єкти матеріального виробництва |<br>|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>|1. |Промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.1. |Електроенергетика| 4,32 | 2,99 | 0,22 | 0,08 | 0,49 | 1,71 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,57|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.2. |Хімічна та нафто-| 13,32 | 11,06 | 0,12 | 0,09 | 0,49 | 1,28 | 0,06 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 33,15|<br>| |хімічна | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.3. |Машинобудування і| 4,32 | 3,59 | 0,16 | 0,11 | 0,49 | 1,50 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,91|<br>| |металообробка | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.4. |Деревообробна і | 3,60 | 2,99 | 0,04 | 0,09 | 4,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,03|<br>| |целюлозно-паперо-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ва промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.5. |Промисловість | 4,68 | 2,69 | 0,16 | 0,09 | 0,49 | 1,07 | 0,01 | 10,34| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 19,81|<br>| |будівельних | | | | | | | | | | | | |<br>| |матеріалів | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.6. |Скляна і фарфоро-| 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,28 | 0,02 | 7,76| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 16,59|<br>| |фаянсова | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.7. |Легка | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість | 6,84 | 5,68 | 0,12 | 0,08 | 0,49 | 1,28 | 0,03 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 21,25|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.8. |Харчова промисло-| 7,56 | 5,68 | 0,05 | 0,09 | 0,49 | 1,28 | 0,03 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 21,92|<br>| |вість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.9. |Поліграфічна | 3,24 | 2,69 | 0,02 | 0,11 | 0,49 | 1,07 | 0,01 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 14,37|<br>| |промисловість | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.10.|Інші галузі | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|<br>| |промисловості | | | | | | | | | | | | |<br>| |(медична, | | | | | | | | | | | | |<br>| |борошномельно- | | | | | | | | | | | | |<br>| |круп'яна та | | | | | | | | | | | | |<br>| |комбікормова | | | | | | | | | | | | |<br>| |промисловість, | | | | | | | | | | | | |<br>| |чорна і кольорова| | | | | | | | | | | | |<br>| |металургія, інші)| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.11.|Транспорт | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.12.|Зв'язок | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|1.13.|Будівництво | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|2. |Інші галузі мате-| 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,04 | 15,09|<br>| |ріального вироб- | | | | | | | | | | | | |<br>| |ництва, матері- | | | | | | | | | | | | |<br>| |ально-технічне | | | | | | | | | | | | |<br>| |постачання та | | | | | | | | | | | | |<br>| |збут, заготівлі, | | | | | | | | | | | | |<br>| |АЗС, СТО, | | | | | | | | | | | | |<br>| |шиномонтаж, мийки| | | | | | | | | | | | |<br>| |тощо | | | | | | | | | | | | |<br>|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>| II. Об'єкти нематеріального виробництва |<br>|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br>|1. |Соціальна сфера, | 3,24 | 2,39 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,01 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 12,49|<br>| |в тому числі | | | | | | | | | | | | |<br>| |народна освіта, | | | | | | | | | | | | |<br>| |охорона здоров'я,| | | | | | | | | | | | |<br>| |фізична культура,| | | | | | | | | | | | |<br>| |соціальне забез- | | | | | | | | | | | | |<br>| |печення, культура| | | | | | | | | | | | |<br>| |та мистецтво | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|2. |Побутове | 2,59 | 2,09 | 0,02 | 0,21 | 0,49 | 0,86 | 0,01 | 7,11| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 13,54|<br>| |обслуговування | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|3. |Гаражі, паркінги | 3,60 | 2,99 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 1,07 | 0,02 | 6,47| 0,17 | 0,06 | 0,06 | 15,11|<br>| |та автостоянки | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|4. |Загальноміські, | 4,32 | 3,59 | 0,05 | 0,16 | 0,49 | 0,86 | 0,02 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 14,89|<br>| |районні та мікро-| | | | | | | | | | | | |<br>| |районні громадсь-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ко-торговельні | | | | | | | | | | | | |<br>| |центри (будівлі, | | | | | | | | | | | | |<br>| |споруди та комп- | | | | | | | | | | | | |<br>| |лекси), ринки, | | | | | | | | | | | | |<br>| |заклади громадсь-| | | | | | | | | | | | |<br>| |кого харчування | | | | | | | | | | | | |<br>| |(крім ресторанів)| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|5. |Наука | 2,88 | 2,39 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,01 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 12,13|<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|6. |Фінансування, | 1,08 | 0,90 | 0,00 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,00 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 8,81|<br>| |кредитування, | | | | | | | | | | | | |<br>| |страхування та | | | | | | | | | | | | |<br>| |банківська справа| | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|7. |Житлове будівни- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |<br>| |цтво (в т.ч. | | | | | | | | | | | | |<br>| |добудова аттико- | | | | | | | | | | | | |<br>| |вих, мансардних | | | | | | | | | | | | |<br>| |поверхів до | | | | | | | | | | | | |<br>| |існуючих будинків| | | | | | | | | | | | |<br>| |(під житлові | | | | | | | | | | | | |<br>| |приміщення) | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|8. |Інші галузі | 3,60 | 2,90 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 0,86 | 0,02 | 5,17| 0,14 | 0,06 | 0,03 | 13,54|<br>| |нематеріальної | | | | | | | | | | | | |<br>| |сфери: адміні- | | | | | | | | | | | | |<br>| |стративні та | | | | | | | | | | | | |<br>| |офісні будівлі | | | | | | | | | | | | |<br>| |(приміщення), | | | | | | | | | | | | |<br>| |готелі, ігорні | | | | | | | | | | | | |<br>| |заклади, рестора-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ни тощо | | | | | | | | | | | | |<br>|-----+-----------------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+------+-----------+-------+---------+----------|<br>|9. |Будівництво | | | | | | | | | | | | |<br>| |нежитлових примі-| | | | | | | | | | | | |<br>| |щень, функціо- | | | | | | | | | | | | |<br>| |нальне призначен-| | | | | | | | | | | | |<br>| |ня яких не | | | | | | | | | | | | |<br>| |визначено | | | | | | | | | | | | |<br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 1.4.2.2. Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери та<br>зеленого будівництва при житловому будівництві, в розрахунку на<br>1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта<br> Державною програмою соціально-економічного розвитку м. Києва<br>до 2010 р. ( <A HREF="35274">1409-97-п</A> ) передбачено максимально можливе<br>наближення до оптимального рівня забезпеченості населення<br>об'єктами соціальної сфери з одночасним покращенням споживчих<br>характеристик та збільшенням різноманітності послуг населенню.<br> Розрахунок додаткової потреби в підприємствах та установах<br>соціальної сфери та зеленого і рекреаційного будівництва на<br>2003-2010 роки виконаний виходячи із наявності мережі станом на<br>01.01.03. прогнозу вибуття об'єктів та відповідно до<br>"Диференційованих розрахункових норм сфери громадського<br>обслуговування м. Києва", затверджених рішенням виконавчого<br>комітету Київської міської ради народних депутатів від 22.03.89<br>N 233, Генерального плану розвитку міста Києва на період до 2020<br>року ( <A HREF="199290">ra0370023-02</A> ) з урахуванням нормативів директивних<br>органів, що діють на 01.01.03.<br> Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери, зеленого і<br>рекреаційного будівництва на 2003-2010 роки визначена, з<br>урахуванням існуючої проектно-кошторисної документації, а також<br>показників "Державної програми соціально-економічного розвитку<br>м. Києва на період до 2010 р." ( <A HREF="35274">1409-97-п</A> ).<br> Ціни 2002 р. визначені відповідно до Правил визначення<br>вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом<br>Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики<br>України N 174 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) від 27.08.00. із змінами і<br>доповненнями, внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим<br>наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової<br>політики України від 7 травня 2002 року N 80 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ).<br> При цьому враховано, що введення в дію нових об'єктів (за<br>винятком житлового будівництва), лише опосередковано веде до<br>збільшення навантаження на соціальну сферу та зелене господарство.<br>Житлове будівництво, яке передбачає збільшення навантаження на<br>соціальну сферу та зелене господарство, має покривати витрати на<br>її відтворення. Розрахунок питомих показників вартості будівництва<br>об'єктів соціальної сфери та зеленого будівництва і рекреаційного<br>будівництва, наведено в таблиці 4.<br> <br>Таблиця 4. Питомі показники вартості будівництва об'єктів<br>соціальної сфери та зеленого будівництва і рекреаційного<br>будівництва при житловому будівництві на 2003-2010 роки<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N п/п| Підприємства та установи | Всього на |В середньому |<br>| | | період |за рік, в |<br>| | | 2003-2010 |розрахунку на|<br>| | |роки, млн.грн| 1 кв.м заг. |<br>| | | |площ, гривень|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Соціальна сфера |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. |Народна освіта | 344,77 | 39,11 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 2. |Охорона здоров'я | 1027,79 | 116,58 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 3. |Установи соціального | | |<br>| |забезпечення | 43,18 | 4,90 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 4. |Спортивні і фізкультурно- | | |<br>| |оздоровчі установи | 261,93 | 29,71 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 5. |Установи культури й мистецтва | 505,69 | 57,36 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 6. |Установи житлово-комунального | | |<br>| |господарства | 1313,46 | 148,99 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| |Всього | 3496,82 | 396,64 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Зелене та рекреаційне будівництво |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. |Зелене будівництво | 174,54 | 19,80 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| 2. |Рекреаційне будівництво | 785,26 | 89,07 |<br>|-----+------------------------------+-------------+-------------|<br>| |Всього | 959,80 | 108,87 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 1.4.2.3. Питомі показники вартості будівництва об'єктів<br>інфраструктури міста при будівництві будь-яких об'єктів, в<br>розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з<br>урахуванням ресурсоємності галузей<br> Питомі показники вартості будівництва об'єктів інфраструктури<br>міста при спорудженні будь-яких об'єктів, на 1 кв. м загальної<br>площі відповідного об'єкта розраховуються як сума вартості<br>будівництва об'єктів інженерної інфраструктури (з урахуванням<br>ресурсоємності галузей), міського транспорту та вулично-дорожніх<br>мереж і соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів на<br>2003-2010 роки (в середньому за рік), в розрахунку на 1 кв. м<br>загальних площ (табл. 5).<br> <br>Таблиця 5. Зведені питомі показники вартості будівництва об'єктів<br>інженерно-транспортної інфраструктури, зеленого та рекреаційного<br>будівництва та соціальної сфери при будівництві будь-яких об'єктів<br>на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням<br>ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ*<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N п/п| Галузі | Об'єкти |Зведений|<br>| | інвестування |-----------------------------|питомий |<br>| | |Соці- |Зелене|Інже- |Вулично-|показник|<br>| | |альна |та |нерна |дорожня |вартості|<br>| | |сфера |рекре-|інфра-|мережа |будівни-|<br>| | | |аційне|струк-|та тран-|цтва |<br>| | | |будів-|тура |спорт | |<br>| | | |ництво| | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| I. Сфера матеріального виробництва |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1. |Промисловість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.1. |Електроенергетика | 0,00| 0,00| 16,57| 74,13| 90,70|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.2. |Хімічна та нафто- | 0,00| 0,00| 33,15| 74,13| 107,28|<br>| |хімічна | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.3. |Машинобудування і | 0,00| 0,00| 16,91| 74,13| 91,04|<br>| |металообробка | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.4. |Деревообробна і | 0,00| 0,00| 15,03| 74,13| 89,16|<br>| |целюлозно-паперо- | | | | | |<br>| |ва промисловість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.5. |Промисловість | 0,00| 0,00| 19,81| 74,13| 93,94|<br>| |будівельних | | | | | |<br>| |матеріалів | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.6. |Скляна і фарфоро- | 0,00| 0,00| 16,59| 74,13| 90,73|<br>| |фаянсова | | | | | |<br>| |промисловість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.7. |Легка промисловість| 0,00| 0,00| 21,25| 74,13| 95,39|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.8. |Харчова промисло- | 0,00| 0,00| 21,92| 74,13| 96,05|<br>| |вість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.9. |Поліграфічна | 0,00| 0,00| 14,37| 74,13| 88,50|<br>| |промисловість | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.10.|Інші галузі | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|<br>| |промисловості | | | | | |<br>| |(медична, | | | | | |<br>| |борошномельно- | | | | | |<br>| |круп'яна та | | | | | |<br>| |комбікормова | | | | | |<br>| |промисловість, | | | | | |<br>| |чорна і кольорова | | | | | |<br>| |металургія, інші) | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.11.|Транспорт | 0,00| 0,00| 15,09| 25,90| 40,99|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.12.|Зв'язок | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|1.13.|Будівництво | 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|2. |Інші галузі матері-| 0,00| 0,00| 15,09| 74,13| 89,22|<br>| |ального виробни- | | | | | |<br>| |цтва, матеріально- | | | | | |<br>| |технічне постачання| | | | | |<br>| |та збут, заготівлі,| | | | | |<br>| |АЗС, СТО, | | | | | |<br>| |шиномонтаж, мийки | | | | | |<br>| |тощо | | | | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| II. Сфера нематеріального виробництва |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1. |Соціальна сфера, в | 0,00| 0,00| 12,49| 74,13| 86,62|<br>| |тому числі народна | | | | | |<br>| |освіта, охорона | | | | | |<br>| |здоров'я, фізична | | | | | |<br>| |культура, соціальне| | | | | |<br>| |забезпечення, | | | | | |<br>| |культура та | | | | | |<br>| |мистецтво | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|2. |Побутове | 0,00| 0,00| 13,54| 74,13| 87,67|<br>| |обслуговування | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|3. |Гаражі, паркінги | 0,00| 0,00| 15,11| 25,90| 41,01|<br>| |та автостоянки | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|4. |Загальноміські, | 0,00| 0,00| 14,89| 74,13| 89,02|<br>| |районні та мікро- | | | | | |<br>| |районні громадсько-| | | | | |<br>| |торговельні центри | | | | | |<br>| |(будівлі, споруди | | | | | |<br>| |та комплекси), | | | | | |<br>| |ринки, заклади | | | | | |<br>| |громадського | | | | | |<br>| |харчування | | | | | |<br>| |(крім ресторанів) | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|5. |Наука | 0,00| 0,00| 12,13| 74,13| 86,26|<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|6. |Фінансування, | 0,00| 0,00| 8,81| 74,13| 82,94|<br>| |кредитування, | | | | | |<br>| |страхування та | | | | | |<br>| |банківська справа | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|7. |Житлове будівництво|396,64|108,87| 0,00| 0,00| 505,51|<br>| |(в т.ч. добудова | | | | | |<br>| |аттикових, | | | | | |<br>| |мансардних поверхів| | | | | |<br>| |до існуючих | | | | | |<br>| |будинків (під | | | | | |<br>| |житлові приміщення)| | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|8. |Інші галузі | 0,00| 0,00| 13,54| 74,13| 87,67|<br>| |нематеріальної | | | | | |<br>| |сфери: адміністра- | | | | | |<br>| |тивні та офісні | | | | | |<br>| |будівлі (приміщен- | | | | | |<br>| |ня), готелі, ігорні| | | | | |<br>| |заклади, ресторани | | | | | |<br>| |тощо | | | | | |<br>|-----+-------------------+------+------+------+--------+--------|<br>|9. |Будівництво | | | | | |<br>| |нежитлових примі- | | | | | |<br>| |щень, функціональне| | | | | |<br>| |призначення яких не| | | | | |<br>| |визначено | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> * для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу,<br>мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа<br>території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд.<br> <br> 1.4.3. Розрахунок коефіцієнта соціально-економічного значення<br>проектів будівництва (реконструкції) для міста<br> Розвиток соціально-економічного комплексу міста напряму<br>залежить від вибраного напрямку (генеральної мети розвитку).<br>Відповідно до цього, на перспективу, визначаються цілі, завдання<br>та заходи з їх реалізації, а також - основні пріоритетні напрямки<br>та галузі народногосподарського комплексу. Цілі поділяються на<br>коротко-, середньо- та довгострокові, а їх досягнення має сприяти<br>вирішенню певних соціальних та економічних проблем в межах<br>вибраного напрямку розвитку міста.<br> Проекти будівництва (реконструкції), що реалізуються на<br>території міста, повинні сприяти досягненню визначених цілей та<br>завдань. Це є можливим за умови, що вони будуть реалізовуватися<br>відповідно до визначених пріоритетів розвитку<br>соціально-економічного комплексу міста. Одним із заходів, який би<br>дозволив стимулювати надходження коштів саме в ті галузі міського<br>господарства, які віднесені до пріоритетних, є оптимізація обсягів<br>пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні<br>соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі<br>за текстом - пайова участь). Для цього зведені питомі показники<br>вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної<br>інфраструктури та соціальної сфери при будівництві будь-яких<br>об'єктів на 2003-2010 роки (в середньому за рік) з урахуванням<br>ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ<br>(надалі за текстом - зведені питомі показники вартості<br>будівництва), які служать базою для розрахунку розміру пайової<br>участі, можуть бути відкориговані на коефіцієнт<br>соціально-економічного значення.<br> Коефіцієнт соціально-економічного значення враховує який<br>результат може отримати місто в результаті втілення проекту<br>будівництва (реконструкції), залежно від галузі, в якій він має<br>реалізовуватися. Тому цей коефіцієнт може коригувати величину<br>зведених питомих показників вартості будівництва як в сторону<br>зменшення (якщо розвиток галузі, в якій реалізується проект<br>будівництва (реконструкції), має важливе соціально-економічне<br>значення для міста), так і в сторону збільшення (якщо розвиток<br>галузі, в якій реалізується проект будівництва (реконструкції), не<br>має важливого соціально-економічного значення для міста).<br> Коефіцієнт соціально-економічного значення є добутком двох<br>множників (коефіцієнта економічної ефективності та коефіцієнта<br>пріоритетності), їх взаємозв'язок дозволяє враховувати значення<br>галузі для соціально-економічного комплексу міста як на даний<br>момент, так і на перспективу.<br> 1.4.3.1. Розрахунок коефіцієнта економічної ефективності<br> Коефіцієнт економічної ефективності показує наскільки<br>важливою є та чи інша галузь міського господарства на даний момент<br>(дзеркальне відтворення існуючої ситуації). Наприклад, розвиток<br>інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери зараз<br>фінансується переважно за кошти бюджету м. Києва. Основними<br>джерелами його поповнення є в першу чергу податки на прибуток<br>підприємств та фізичних осіб. Місто зацікавлене в збільшенні<br>обсягів надходження коштів за цими двома податками. Тому<br>реалізація проектів будівництва (реконструкції) в тих галузях, які<br>є найбільшими платниками цих податків до бюджету м. Києва,<br>представляє для столиці значний інтерес з точки зору вирішення<br>сьогочасних проблем.<br> Для того, щоб визначити розмір коефіцієнта економічної<br>ефективності було проаналізовано наповнення бюджету м. Києва в<br>1999-2002 роках* у частині податків на прибуток підприємств та<br>фізичних осіб в розрізі основних галузей народногосподарського<br>комплексу столиці. Було встановлено співвідношення обсягів сплати<br>податків та чисельності працюючих у відповідних галузях і середнє<br>значення по Києву.<br> <br>_______________<br> * За 2002 р використано оперативні дані<br> <br>Таблиця 6 Визначення значимості галузі для доходної частини<br>бюджету (за даними наповнення бюджету м. Києва в 1999-2002 роках)<br> <br>----------------------------------------------------------------------<br>| Назва галузі |Середньо-| Середньорічні |В роз- |Відхи-|<br>| | річна | відрахування до |рахунку|лення |<br>| | чисель- | бюджету м. Києва |на 1-го|від |<br>| | ність |-----------------------|працюю-|серед-|<br>| | працюю- |Податок|Податок|Разом |чого |нього |<br>| |чих, чол.|на при-|на при-| | |по |<br>| | | буток | буток | | |місту |<br>| | |підпри-| фізич-| | | |<br>| | | ємств | них | | | |<br>| | | | осіб | | | |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Сфера матеріального| | | | | | |<br>|виробництва, всього| 435,90| 716,86|1002,58|1719,43| - | - |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|В тому числі | | | | | | |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Промисловість | | | | | | |<br>|всього | 165,00| 379,51| 369,95| 749,46| - | - |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|в тому числі | | | | | | |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|електроенергетика | 11,40| 232,26| 21,83| 254,09| 22,09| 19,28|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|хімічна та нафтохі-| | | | | | |<br>|мічна промисловість| 11,00| 1,52| 22,20| 23,72| 2,16| -0,86|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|машинобудування та | | | | | | |<br>|металоообробка | 75,60| 48,58| 129,48| 178,06| 2,36| -0,66|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|деревообробна і | | | | | | |<br>|целюлозно-паперова | | | | | | |<br>|промисловість | 6,10| 1,02| 11,10| 12,12| 1,99| -1,03|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|промисловість | | | | | | |<br>|будівельних | | | | | | |<br>|матеріалів | 9,30| 2,16| 14,80| 16,96| 1,82| -1,19|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|склянна і фарфоро- | | | | | | |<br>|фаянсова промисло- | | | | | | |<br>|вість | 1,90| 1,37| 2,37| 3,73| 1,97| -1,05|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|легка промисловість| 15,20| 10,06| 20,05| 30,11| 1,98| -1,03|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|харчова промисло- | | | | | | |<br>|вість | 18,00| 79,70| 77,69| 157,39| 8,74| 5,73|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|поліграфічна | | | | | | |<br>|промисловість | 6,50| 1,52| 16,73| 18,25| 2,81| -0,21|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|інші галузі | | | | | | |<br>|промисловості | | | | | | |<br>|(медична, борошно- | | | | | | |<br>|мельно-круп'яна та | | | | | | |<br>|комбікормова | | | | | | |<br>|прмисловість, чорна| | | | | | |<br>|і кольорова | | | | | | |<br>|металургія, інші) | 10,00| 1,33| 53,71| 55,04| 5,50| 2,49|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Транспорт | 74,50| 11,60| 158,41| 170,00| 2,28| -0,73|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Зв'язок | 15,90| 126,50| 80,21| 206,71| 13,00| 9,99|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Будівництво | 76,40| 43,22| 140,36| 183,58| 2,40| -0,61|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Громадське | | | | | | |<br>|харчування | 7,40| 52,71| 43,11| 95,82| 12,95| 9,94|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Торгівля | 49,80| 73,79| 125,32| 199,12| 4,00| 0,99|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Інші галузі матері-| | | | | | |<br>|ального виробни- | | | | | | |<br>|цтва, матеріально- | | | | | | |<br>|технічне постачання| | | | | | |<br>|та збут, заготівлі,| | | | | | |<br>|виробничі види | | | | | | |<br>|побутового | | | | | | |<br>|обслуговування, | | | | | | |<br>|АЗС, СТО, | | | | | | |<br>|шиномонтаж, мийки | 46,90| 29,52| 85,22| 114,74| 2,45| -0,57|<br>|тощо | | | | | | |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Сфера нематеріаль- | | | | | | |<br>|ного виробництва | 418,90| 337,34| 518,32| 855,67| - | - |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|В тому числі | | | | | | |<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Освіта | 109,10| 2,43| 25,92| 28,35| 0,26| -2,75|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Охорона здоров'я | 76,40| 4,22| 51,83| 56,05| 0,73| -2,28|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Соціальне забезпе- | | | | | | |<br>|чення | 2,70| 0,00| 2,07| 2,07| 0,77| -2,24|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Культура і | | | | | | |<br>|мистецтво | 25,60| 2,11| 25,40| 27,51| 1,07| -1,94|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Наука | 66,60| 28,46| 108,85| 137,31| 2,06| -0,95|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Житлово-комунальне | | | | | | |<br>|господарство | 53,70| 28,46| 82,93| 111,40| 2,07| -0,94|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Фінансування, | | | | | | |<br>|кредитування, | | | | | | |<br>|страхування та | | | | | | |<br>|барківська справа | 24,80| 210,84| 103,66| 314,50| 12,68| 9,67|<br>|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------|<br>|Інші галузі немате-| | | | | | |<br>|ріа