МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2006 N 30


Про погодження проекту відомчих будівельних
норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні елементні
кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи.
Вітроелектричні установки типу Т600-48"
(в робочому порядку)


Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН
Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні елементні кошторисні норми на
пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу
Т600-48", розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного
виробництва, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити проект відомчих будівельних норм
ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні елементні кошторисні норми на
пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу
Т600-48".

Голова науково-технічної ради П.Качур