МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

14.12.2006 N 101

(в робочому порядку)


Про проект Зміни N 1 ВБН В.2.3-218-008-97


Розглянувши проект Зміни N 1 ВБН В.2.3-218-008-97
"Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками
дорожніх одягів", розроблений Державним дорожнім науково-дослідним
інститутом ім. М.П.Шульгіна "ДерждорНДI", науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект Зміни N 1
ВБН В.2.3-218-008-97 "Проектування і будівництво жорстких та з
жорсткими прошарками дорожніх одягів".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати лист-погодження проекту Зміни N 1
ВБН В.2.3-218-008-97.

Голова науково-технічної ради А.Орлов