МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

14.12.2006 N 102


Про проект державних будівельних норм
ДБН В.2.2-...200_ "Будинки і споруди.
Заклади соціального захисту населення"


Розглянувши проект державних будівельних норм
ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту
населення", розроблений ВАТ "КиївЗНДIЕП", науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити в цілому та рекомендувати до затвердження проект
ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту
населення".

2. Розробнику ВАТ "КиївЗНДIЕП" (Шахнова В.М.) у тижневий
термін відкоригувати остаточну редакцію ДБН за зауваженнями та
пропозиціями, висловленими членами президії НТР під час
обговорення документа.

3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) підготувати наказ про
затвердження зазначених державних будівельних норм.

4. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) у місячний термін сформувати Справу нормативного
документа в установленому порядку.

5. Рекомендувати ВАТ "КиївЗНДIЕП" (Шахнова В.М.) підготувати
та провести регіональні семінари з роз'яснення положень нових
державних будівельних норм та здійснювати постійний супровід
зазначеного нормативного документа.

Заступник Голови
науково-технічної ради Г.Махов