МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

14.12.2006 N 103


Про проект національного стандарту


Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-
"Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з
розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих
будівельних сумішей, розчинів і бетонів", розроблений Державним
науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій,
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект
національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1- "Система стандартизації та
нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов
на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і
бетонів".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати в місячний термін наказ про
прийняття національного стандарту та сформувати Справу
нормативного документа в установленому порядку.

Голова науково-технічної ради А.Орлов