О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской области


КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 22.12.2006 N 234<br> <br> <br> Про стан реформування житлово-комунального<br> господарства Луганської області<br> <br> { Рішення введено в дію Наказом Міністерства будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального господарства <br> N 6 ( <A HREF="283985">v0006667-07</A> ) від 16.01.2007 }<br> <br> <br> Розглянувши питання про стан реформування<br>житлово-комунального господарства Луганської області, колегія<br>зазначає.<br> Програма реформування та розвитку житлово-комунального<br>господарства Луганської області на 2005 - 2010 роки, яка<br>розроблена відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну<br>програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства<br>на 2004 - 2010 роки" ( <A HREF="173034">1869-15</A> ), не враховує положень Методичних<br>рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних,<br>районних, міських та селищних програм реформування<br>житлово-комунального господарства та не затверджена сесією<br>обласної ради.<br> Iз 31 районних та міських програм 12 не відповідають вимогам<br>Загальнодержавної програми реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства ( <A HREF="173034">1869-15</A> ) та мають<br>декларативний характер, лише 14 затверджено сесіями відповідних<br>рад.<br> Такий підхід не дає можливості комплексно і системно<br>вирішувати існуючі проблеми галузі, підвищувати якість послуг.<br> Продовжує погіршуватися технічний стан комунальної<br>інфраструктури. Старіє житловий фонд - 70% житлових будинків<br>вимагають негайного ремонту. Ліфтовий парк перебуває в<br>незадовільному технічному стані: із 3496 ліфтів не працює 1326,<br>або 38%.<br> У ветхому та аварійному стані перебувають 5686,2 км<br>водопровідних мереж, або 52,7%, та 965 км каналізаційних мереж,<br>або 34,9% загальної їх протяжності.<br> З 2406,1 км теплових мереж 285,3 км, або 11,9% є аварійними.<br> Половина загальної протяжності трамвайних колій і контактної<br>мережі перебувають в аварійному стані і потребують капітального<br>ремонту, що створює реальну загрозу безпеці пасажироперевезень.<br> Залишається складним фінансовий стан підприємств<br>житлово-комунального господарства області. За підсумками 9 місяців<br>2006 року отримано збитки у сумі 55,1 млн.гривень.<br> Значними є обсяги кредиторської та дебіторської<br>заборгованості.<br> Зростають борги із заробітної плати. За 11 місяців цього року<br>заборгованість зросла на 102% і складає 10,1 млн.гривень при<br>середньому зростанні заборгованості по Україні на 73,5%<br>(71,8 млн.гривень).<br> Практично у всіх містах області відсутня ефективна тарифна<br>політика.<br> Не забезпечено належного рівня конкуренції на ринку послуг з<br>утримання житлових будинків. У переважній більшості населених<br>пунктів зберігається монополія комунальних ЖЕКів. Населення не має<br>можливості обирати серед виконавців зазначених послуг найкращого<br>через відсутність на ринку пропозицій.<br> Повільними темпами створюються об'єднання співвласників<br>багатоквартирних будинків (ОСББ). При плані створення у 2006 році<br>201 об'єднання створено лише 19. До управління та обслуговування<br>житлового фонду залучено лише 11 недержавних підприємств, які<br>створено ще до 2003 року, а результат їх діяльності не<br>відрізняється від роботи комунальних підприємств.<br> Лише започатковано процес запровадження інституту управителів<br>багатоквартирного будинку або керуючих житловим фондом компаній.<br> Не розроблені концептуальні підходи до розвитку теплового<br>господарства області. У сфері теплопостачання не запроваджуються<br>прогресивні форми управління.<br> У рамках реформування водопровідно-каналізаційного<br>господарства створено ОКП "Компанія "Луганськвода", яка почала<br>свою виробничу діяльність із січня 2004 року. Нині спостерігається<br>покращання водопостачання населених пунктів області, однак<br>невирішеними залишаються питання реформування її виробничої<br>діяльності.<br> Розглянувши стан розвитку і реформування житлово-комунального<br>господарства Луганської області та враховуючи невідкладність та<br>соціальну значимість інституційних та економічних перетворень на<br>шляху інтегрування галузі до ринкових умов господарювання, колегія<br>Мінбуду В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Управлінню житлово-комунального господарства Луганської<br>облдержадміністрації (Андрійчук М.Д.):<br> <br> 1.1. Завершити приведення у відповідність до<br>Загальнодержавної програми реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства та затвердження на сесіях<br>відповідних рад обласної та місцевих Програм реформування і<br>розвитку житлово-комунального господарства ( <A HREF="173034">1869-15</A> ) на період<br>до 2010 року та забезпечити супровід і контроль їх виконання,<br> <br> термін: I квартал 2007 року;<br> <br> 1.2. Забезпечити укомплектування Управління<br>житлово-комунального господарства облдержадміністрації<br>кваліфікованими фахівцями та створити кадровий резерв для<br>заміщення вакантних посад,<br> <br> термін: I квартал 2007 року;<br> <br> 1.3. Розробити та затвердити положення про Відділ розвитку<br>інфраструктури і нових форм обслуговування відповідно до Типового<br>положення і рекомендацій Мінбуду та відповідні посадові<br>інструкції,<br> <br> термін: грудень 2006 року;<br> <br> 1.4. Розробити і затвердити графіки погашення дебіторської та<br>кредиторської заборгованості та щоквартально розглядати на<br>засіданнях колегії стан справ з погашення таких заборгованостей,<br> <br> термін: грудень 2006 року;<br> <br> 1.5. Ужити невідкладних заходів щодо безумовного виконання<br>завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду<br>засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії<br>( <A HREF="19807">947-95-п</A> ) та Комплексної державної програми енергозбереження та<br>забезпечення відповідного фінансування виконання завдань Програм у<br>повному обсязі,<br> <br> термін: протягом 2007 року;<br> <br> 1.6. Розробити заходи на 2007 рік та на перспективу в розрізі<br>підприємств та організацій щодо запровадження в<br>житлово-комунальному господарстві області новітніх<br>енергозберігаючих технологій. Щоквартально до 10 числа місяця,<br>наступного за звітним, інформувати Мінбуд про стан виконання цих<br>заходів із зазначенням економічного ефекту, отриманого від їх<br>упровадження,<br> <br> термін: до 01.03.2007 року;<br> <br> 1.7. Вжити заходів щодо повного погашення на підприємствах<br>житлово-комунального господарства області заборгованості із<br>виплати заробітної плати,<br> <br> термін: I півріччя 2007 року;<br> <br> 1.8. Продовжити роботу з реформування ОКП "Компанія<br>"Луганськвода" шляхом удосконалення системи управління та її<br>фінансового стану,<br> <br> термін: I півріччя 2007 року;<br> <br> 1.9. За підсумками першого півріччя розглянути питання щодо<br>реформування ОКП "Компанія "Луганськвода" на засіданні колегії<br>Мінбуду,<br> <br> термін: III квартал 2007 року;<br> <br> 1.10. Посилити роботу з інформування населення щодо цінової<br>політики держави та програми житлових субсидій як гарантії<br>соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення<br>тарифів на житлово-комунальні послуги,<br> <br> термін: постійно.<br> <br> 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити<br>заходів щодо:<br> <br> 2.1. Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у<br>відповідність до економічно обґрунтованих витрат, забезпечення<br>відшкодування з місцевих бюджетів різниці між затвердженими та<br>економічно обгрунтованими тарифами.<br> <br> 2.2. Повного погашення комерційними споживачами<br>заборгованості за спожиті комунальні послуги.<br> <br> 2.3. Забезпечення:<br> - запровадження договірних взаємовідносин у сфері надання<br>послуг з перевезень міським електротранспортом відповідно до<br>Закону України "Про міський електричний транспорт" ( <A HREF="172873">1914-15</A> ) та<br>постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1735<br>( <A HREF="185766">1735-2004-п</A> );<br> - створення умов рівної конкуренції на ринку міських<br>транспортних послуг шляхом визначення для всіх перевізників<br>незалежно від форм власності оптимальних обсягів<br>пасажироперевезень, маршрутних сполучень, часу роботи, розкладу<br>руху тощо;<br> - повного погашення заборгованості за спожиту електроенергію,<br>включаючи борги минулих років;<br> - запровадження інституту управителів будинку;<br> - будинкового обліку надходження плати за послуги з утримання<br>будинків і споруд та прибудинкових територій, витрат суб'єктів<br>господарювання з надання таких послуг;<br> - укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг<br>між споживачем та їх виконавцем;<br> - відбору на конкурсних засадах виконавців послуг з утримання<br>будинків і споруд та прибудинкових територій;<br> - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед<br>населення з питань реформування відносин, пов'язаних з управлінням<br>та утриманням житлового фонду;<br> - утворення громадських консультаційних центрів сприяння<br>житлово-комунальній реформі;<br> - запровадження обліку та регулювання обсягів споживання води<br>і теплової енергії у будинках, а також обліку холодної та гарячої<br>води у квартирах для малозабезпечених громадян, які користуються<br>пільгами з оплати послуг;<br> - зменшення частки житлового фонду, непридатного для<br>проживання;<br> - розроблення моделі системи централізованого питного<br>водопостачання для сільських населених пунктів;<br> - створення на місцевому рівні інститутів спільного<br>інвестування будівництва систем централізованого водопостачання та<br>водовідведення;<br> - залучення коштів населення та кредитних ресурсів для<br>будівництва систем централізованого водопостачання та<br>водовідведення;<br> - проведення енергетичного аудиту систем централізованого<br>водопостачання, перегляду схем водопостачання та водовідведення у<br>населених пунктах та розроблення водогосподарських балансів;<br> - запровадження обов'язкового технологічного обліку<br>енергетичних ресурсів та питної води на підприємствах<br>водопровідно-каналізаційного господарства;<br> - включення до контрактів, що укладаються з керівниками<br>підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної<br>власності та комунальної теплоенергетики і договорів управління,<br>оренди, концесії таких підприємств, обов'язкових умов щодо<br>енергозбереження, передусім зменшення обсягів споживання<br>енергоресурсів;<br> - проведення енергетичного аудиту, розроблення міських планів<br>забезпечення тепловою енергією споживачів, оптимізації схем<br>теплопостачання, визначення рівня децентралізації систем<br>теплопостачання населених пунктів.<br> <br> 3. Департаменту реформування і розвитку житлово-комунального<br>господарства Мінбуду (Олійник Н.I.):<br> <br> 3.1. Проаналізувати стан з виїздом на місце коригування<br>місцевих програм реформування житлово-комунального господарства<br>Луганської області, приведення їх у відповідність до затверджених<br>Методичних рекомендацій та затвердження їх сесіями відповідних<br>рад,<br> <br> термін: до 01.05.2007 року;<br> <br> 3.2. Надавати методичну та консультативну допомогу Луганській<br>облдержадміністрації в доопрацюванні обласної та місцевих програм<br>реформування житлово-комунального господарства,<br> <br> термін: до 01.05.2007 року;<br> <br> 3.3. Здійснити моніторинг стану реформування<br>житлово-комунального господарства в розрізі регіонів за 2006 рік,<br> <br> термін: до 30.01.2007 року;<br> <br> 3.4. Запровадити щоквартальний аналіз, з виїздом на місце,<br>стану реформування житлово-комунального господарства областей<br>відповідно до проведеного моніторингу та за результатами аналізу<br>готувати зазначені питання для розгляду на засіданнях колегії<br>Мінбуду,<br> <br> термін: протягом року.<br> <br> 4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства<br>(Рудий В.П.):<br> <br> 4.1. Спільно з Департаментом реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства (Олійник Н.I.), Управлінням<br>економіки житлово-комунального господарства (Кулеша А.А.) та<br>Відділом юридичного забезпечення (Ляшенко О.I.) надати методичну<br>допомогу Луганській облдержадміністрації у завершенні реформування<br>ОКП "Компанія "Луганськвода",<br> <br> термін - I півріччя 2007 року;<br> <br> 4.2. З виїздом на місце здійснити аналіз якості питної води в<br>Луганській області та за його результатами спільно з Управлінням<br>житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації<br>розробити конкретні заходи із доведення якості питної води до<br>вимог чинного стандарту,<br> <br> термін - червень 2007 року;<br> <br> 4.3. Надати практичну допомогу Управлінню<br>житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації<br>у залученні інвестицій у реформування водопровідно-каналізаційного<br>господарства Луганської області,<br> <br> термін - 2007 рік.<br> <br> 5. Управлінню теплоенергетики (Бербенець В.М.):<br> <br> 5.1. Розробити та затвердити Порядок коригування рівня<br>тарифів на теплову енергію при запровадженні заходів з<br>енергозбереження, які дають змогу зекономити енергоносії при<br>виробництві теплової енергії або зменшити втрати при її<br>транспортуванні чи постачанні,<br> <br> термін: I квартал 2007 року;<br> <br> 5.2. Здійснити супроводження реалізації пілотного проекту<br>модернізації комунального господарства м. Алчевська,<br> <br> термін: постійно;<br> <br> 5.3. Надавати практичну допомогу Управлінню<br>житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації<br>у реформуванні теплового господарства,<br> <br> термін: постійно.<br> <br> 6. Управлінню економіки житлово-комунального господарства<br>(Кулеша А.А.):<br> <br> 6.1. Разом з Управлінням водопровідно-каналізаційного<br>господарства на базі річного звіту здійснити порівняльний аналіз<br>роботи компанії "Луганськвода" та підприємств, які не увійшли до<br>складу компанії,<br> <br> термін - до 1 травня 2007 року;<br> <br> 6.2. Підготувати розгляд питання на засіданні колегії Мінбуду<br>щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах<br>житлово-комунального господарства, в тому числі по Луганській<br>області,<br> <br> термін - березень 2007 року;<br> <br> 6.3. Разом з Управлінням теплоенергетики на базі річного<br>звіту провести аналіз економічної обгрунтованості вартості<br>виробництва теплової енергії в Луганській області,<br> <br> термін - до 1 травня 2007 року;<br> <br> 6.4. Проаналізувати темпи зростання тарифів на<br>житлово-комунальні послуги та рівня відшкодування встановленими<br>тарифами витрат в містах та районах Луганської області,<br> <br> термін - до 1 березня 2007 року.<br> <br> 7. Управління експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин):<br> <br> 7.1. Забезпечити, спільно з Луганською облдержадміністрацією,<br>проведення семінару з питання запровадження послуг з управління<br>будинком, спорудою або групою будинків,<br> <br> термін - I півріччя 2007 року;<br> <br> 7.2. За підсумками реалізації Луганським міськвиконкомом<br>спільно з дочірнім підприємством "П.Дуссманн - Україна" проекту з<br>надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків<br>узагальнити набутий досвід для поширення в інших регіонах України,<br> <br> термін - липень 2007.<br> <br> 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на<br>заступників Міністра Семчука Г.М. та Махова Г.Г.<br> <br> Голова колегії В.В.Рибак</FONT></PRE><br>