МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

29.11.2007 N 95


Про погодження проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження
проекту "Розкриття і підготовка заскидової частини
і резервних запасів" ДП "Вугільна компанія
"Краснолиманська"


Розглянувши скоригований проект "Розкриття і підготовка
заскидової частини і резервних запасів" ДП "Вугільна компанія
"Краснолиманська", науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

Схвалити скоригований проект "Розкриття і підготовка
заскидової частини і резервних запасів" ДП "Вугільна компанія
"Краснолиманська", вартісні показники якого визначені станом на
01.08.2007 року, та рекомендувати до погодження Мінрегіонбудом
проект розпорядження Кабінету Міністрів України стосовно
перезатвердження проекту зазначеної будови.

Заступник голови
науково-технічної ради М.Сорока