МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

12.12.2007 N 100

(в робочому порядку)


Про проект національного стандарту


Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ-Н
Г.1.1-...-200_ "Настанова щодо визначення вартості розроблення та
експертизи проектів будівельних норм", розроблений
Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва,
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект
національного стандарту ДСТУ-Н Г.1.1-...-200_ "Настанова щодо
визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних
норм".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати в місячний строк наказ про прийняття
зазначеного національного стандарту та сформувати Справу
нормативного документа в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра Беркуту А.В.

Голова науково-технічної ради В.Яцуба