КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Р I Ш Е Н Н Я

27.11.2008 N 54


Про затвердження Плану роботи
Державної служби автомобільних доріг України
на 2009 рік, Орієнтовного плану проведення
засідань колегії Державної служби автомобільних
доріг України на 2009 рік та Заходів з реалізації
основних напрямів і стратегічних цілей
діяльності Державної служби
автомобільних доріг України

{ Рішення введено в дію Наказом Державної служби
автомобільних доріг
N 757 ( v0757466-08 ) від 04.12.2008 }На виконання п. 3 наказу Мінтрансзв'язку від 11.01.2008 року
N 32 ( v0032650-08 ) "Про спрямування та координацію діяльності
Державної служби автомобільних доріг України Міністром транспорту
та зв'язку України" щодо подання на погодження Міністрові
транспорту та зв'язку України схвалених на засіданні колегії
Укравтодору плану роботи на наступний рік та заходів з реалізації
основних напрямів і стратегічних цілей діяльності відповідно до
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів
України, Укравтодором складено План роботи Державної служби
автомобільних доріг України на 2009 рік та Заходи з реалізації
основних напрямів і стратегічних цілей діяльності Укравтодору на
2009 рік.
Заходи з реалізації основних напрямів і стратегічних цілей
діяльності Державної служби автомобільних доріг України на
2009 рік розроблені відповідно до завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для
людей, а не політиків" ( n0001120-08 ).
Згідно з Положенням про колегію Державної служби
автомобільних доріг України, затвердженим наказом від
13.12.2006 року N 623, підготовлено Орієнтовний план проведення
засідань колегії Державної служби автомобільних доріг України на
2009 рік.
План роботи Державної служби автомобільних доріг України на
2009 рік та Орієнтовний план проведення засідань колегії Державної
служби автомобільних доріг України на 2009 рік складені згідно
пропозицій самостійних структурних підрозділів, затверджених
заступниками Голови відповідно до функціональних обов'язків.
Розглянувши проекти Плану роботи Державної служби
автомобільних доріг України на 2009 рік, Орієнтовного плану
проведення засідань колегії Державної служби автомобільних доріг
України та Заходів з реалізації основних напрямів і стратегічних
цілей діяльності Державної служби автомобільних доріг України,
колегія В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити План роботи Державної служби автомобільних доріг
України на 2009 рік (додається).

2. Схвалити Орієнтовний план проведення засідань колегії
Державної служби автомобільних доріг України на 2009 рік
(додається).

3. Схвалити Заходи з реалізації основних напрямів і
стратегічних цілей діяльності Укравтодору на 2009 рік, розроблених
відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків"
( n0001120-08 ).

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на
заступників Голови Березовського М.В., Холоднюка З.В. відповідно
до функціональних обов'язків.

Голова В.Гуржос


ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державної служби
автомобільних
доріг України
В.М.Гуржос
04.12.2008


ОРIЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення засідань колегії Державної служби
автомобільних доріг України на 2009 рік (*)


_______________
(*) У плані можливі зміни, які будуть доведені до відома у
порядку денному засідань колегії.

Дні проведення засідань

Січень - 30
Лютий - 27
Березень - 31
Квітень - 30
Травень - 28
Червень - 25
Липень - 31
Серпень - 28
Вересень - 29
Жовтень - 30
Листопад - 27
Грудень - 24

---------------------------------------------------------------------
¦ Питання, що ¦ Підготовка ¦ Відповідальні ¦Дата подання¦
¦ розглядаються ¦ матеріалів ¦ за підготовку ¦ матеріалів ¦
¦ ¦ ¦ матеріалів ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 30 січня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про результати ¦Бохонько Л.Є. ¦Бойко С.В. ¦ 26 січня ¦
¦ревізій та ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевірок ¦ ¦ ¦ ¦
¦фінансово- ¦ ¦ ¦ ¦
¦господарської ¦ ¦ ¦ ¦
¦діяльності ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦установ та ¦ ¦ ¦ ¦
¦організацій ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожньої галузі, ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведених ¦ ¦ ¦ ¦
¦Укравтодором, та ¦ ¦ ¦ ¦
¦стан виконання ¦ ¦ ¦ ¦
¦заходів по усуненню¦ ¦ ¦ ¦
¦виявлених недоліків¦ ¦ ¦ ¦
¦і порушень за 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦рік. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бохонько Л.Є. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про стан ¦Парубченко Т.В. ¦Слизконос О.О. ¦ 26 січня ¦
¦виконавської ¦Кіян С.Ш. ¦ ¦ ¦
¦дисципліни в ¦ ¦ ¦ ¦
¦структурних ¦ ¦ ¦ ¦
¦підрозділах ¦ ¦ ¦ ¦
¦Державної служби ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобільних доріг¦ ¦ ¦ ¦
¦України за ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 рік. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Слизконос О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 27 лютого (розширене засідання) ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про підсумки ¦Бердій М.Г. ¦Холоднюк З.В. ¦ 23 лютого ¦
¦роботи підприємств ¦Кожушко О.М., ¦ ¦ ¦
¦і організацій ¦керівники ¦ ¦ ¦
¦дорожнього ¦структурних ¦ ¦ ¦
¦господарства у 2008¦підрозділів ¦ ¦ ¦
¦році та завдання на¦Укравтодору, ¦ ¦ ¦
¦2009 рік. ¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про готовність ¦Сухоносов О.В. ¦Березовський М.В.¦ 23 лютого ¦
¦дорожніх ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємств до ¦ ¦ ¦ ¦
¦пропуску льодоходу ¦ ¦ ¦ ¦
¦та весняної повені ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 року. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухоносов О.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦3. Про діяльність ¦Коваль П.М. ¦Березовський М.В.¦ 23 лютого ¦
¦інституту ¦Сухоносов О.В. ¦ ¦ ¦
¦"ДерждорНДI" в ¦ ¦ ¦ ¦
¦частині безпеки ¦ ¦ ¦ ¦
¦руху на автодорогах¦ ¦ ¦ ¦
¦загального ¦ ¦ ¦ ¦
¦користування. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коваль П.М., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухоносов О.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦4. Про затвердження¦Гончаренко Ф.П. ¦Параца В.В. ¦ 23 лютого ¦
¦планів будівництва,¦Цепелєв С.Ю. ¦Турченко О.М. ¦ ¦
¦реконструкції, ¦Сухоносов О.В. ¦Березовський М.В.¦ ¦
¦ремонту та ¦ ¦ ¦ ¦
¦експлуатаційного ¦ ¦ ¦ ¦
¦утримання ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобільних доріг¦ ¦ ¦ ¦
¦загального ¦ ¦ ¦ ¦
¦користування за ¦ ¦ ¦ ¦
¦рахунок коштів ¦ ¦ ¦ ¦
¦спеціального фонду ¦ ¦ ¦ ¦
¦державного бюджету.¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гончаренко Ф.П. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦5. Про поліпшення ¦Ломінога Л.А. ¦Бойко С.В. ¦ 23 лютого ¦
¦умов утримання ¦ ¦ ¦ ¦
¦дітей у підшефних ¦ ¦ ¦ ¦
¦дитячих установах: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Піщанській ¦ ¦ ¦ ¦
¦спеціальній ¦ ¦ ¦ ¦
¦загальноосвітній ¦ ¦ ¦ ¦
¦школі-інтернаті ¦ ¦ ¦ ¦
¦I-II ступенів для ¦ ¦ ¦ ¦
¦дітей-сиріт і ¦ ¦ ¦ ¦
¦дітей, позбавлених ¦ ¦ ¦ ¦
¦батьківського ¦ ¦ ¦ ¦
¦піклування, з ¦ ¦ ¦ ¦
¦вадами розумового ¦ ¦ ¦ ¦
¦розвитку, ¦ ¦ ¦ ¦
¦розташованій у ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Піщана Балтсько-¦ ¦ ¦ ¦
¦го району Одеської ¦ ¦ ¦ ¦
¦області, та ¦ ¦ ¦ ¦
¦Краснокутському ¦ ¦ ¦ ¦
¦дитячому ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкільному будинку¦ ¦ ¦ ¦
¦для дітей-сиріт і ¦ ¦ ¦ ¦
¦дітей, які ¦ ¦ ¦ ¦
¦залишились без ¦ ¦ ¦ ¦
¦піклування батьків,¦ ¦ ¦ ¦
¦розташованому у ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Петровське ¦ ¦ ¦ ¦
¦Краснокутського ¦ ¦ ¦ ¦
¦району Харківської ¦ ¦ ¦ ¦
¦області. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ломінога Л.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 31 березня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про підготовку ¦Сухоносов О.В. ¦Турченко О.М. ¦ 25 березня ¦
¦дорожніх ¦Вишнівський О.О.¦Параца В.В. ¦ ¦
¦організацій до ¦Гончаренко Ф.П. ¦ ¦ ¦
¦будівельного сезону¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 року. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухоносов О.В., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вишнівський О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про стан ¦Бабич Т.С. ¦Холоднюк З.В. ¦ 25 березня ¦
¦співпраці з ¦ ¦ ¦ ¦
¦міжнародним банком ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкції та ¦ ¦ ¦ ¦
¦розвитку (МБРР). ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 30 квітня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про підсумки ¦Бердій М.Г. ¦Холоднюк З.В. ¦ 24 квітня ¦
¦роботи підприємств ¦Кожушко О.М., ¦ ¦ ¦
¦і організацій ¦керівники ¦ ¦ ¦
¦дорожнього ¦структурних ¦ ¦ ¦
¦господарства за I ¦підрозділів ¦ ¦ ¦
¦квартал 2009 року і¦Укравтодору, ¦ ¦ ¦
¦завдання на перше ¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦
¦півріччя поточного ¦ ¦ ¦ ¦
¦року. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про проблемні ¦Бабич Т.С. ¦Холоднюк З.В. ¦ 24 квітня ¦
¦питання ¦ ¦ ¦ ¦
¦двостороннього ¦ ¦ ¦ ¦
¦співробітництва. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦3. Про стан ¦Філатов С.Л. ¦ Параца В.В. ¦ 24 квітня ¦
¦проведення ¦ ¦ ¦ ¦
¦тендерних процедур ¦ ¦ ¦ ¦
¦та дотримання норм ¦ ¦ ¦ ¦
¦чинного ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодавства ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємствами та ¦ ¦ ¦ ¦
¦організаціями ¦ ¦ ¦ ¦
¦Укравтодору у сфері¦ ¦ ¦ ¦
¦державних ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупівель за I ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартал 2009 року. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Філатов С.Л. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 28 травня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про підготовку ¦Сухоносов О.В. ¦Березовський М.В.¦ 25 травня ¦
¦доріг до ¦Климчук М.О. ¦ ¦ ¦
¦туристичного ¦ ¦ ¦ ¦
¦сезону. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухоносов О.О., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Климчук М.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про діяльність ¦Андрєєв С.I. ¦Березовський М.В.¦ 25 травня ¦
¦Державного ¦Коваль П.М. ¦ ¦ ¦
¦дорожнього науково-¦ ¦ ¦ ¦
¦дослідного ¦ ¦ ¦ ¦
¦інституту імені ¦ ¦ ¦ ¦
¦М.П.Шульгіна ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ДерждорНДI). ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коваль П.М. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦3. Про підготовку ¦Бабич Т.С. ¦Холоднюк З.В. ¦ 25 травня ¦
¦нових інвестиційних¦ ¦ ¦ ¦
¦проектів у ¦ ¦ ¦ ¦
¦співпраці з ¦ ¦ ¦ ¦
¦міжнародними ¦ ¦ ¦ ¦
¦фінансовими ¦ ¦ ¦ ¦
¦організаціями. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 25 червня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про організацію ¦Бердій М.Г. ¦Холоднюк З.В. ¦ 22 червня ¦
¦підготовки ¦Бакуліч В.М. ¦ ¦ ¦
¦пропозицій до ¦ ¦ ¦ ¦
¦проекту Державного ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету України на ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 рік та ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетних запитів. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 31 липня (розширене засідання) ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про підсумки ¦Бердій М.Г. ¦Холоднюк З.В. ¦ 27 липня ¦
¦роботи підприємств ¦Кожушко О.М., ¦ ¦ ¦
¦і організацій ¦керівники ¦ ¦ ¦
¦дорожнього ¦структурних ¦ ¦ ¦
¦господарства за ¦підрозділів ¦ ¦ ¦
¦перше півріччя 2009¦Укравтодору, ¦ ¦ ¦
¦року. ¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Холоднюк З.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вощевський В.М. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про стан ¦Гончаренко Ф.П. ¦Параца В.В. ¦ 27 липня ¦
¦реалізації проекту ¦Гамалій В.В. ¦ ¦ ¦
¦будівництва Великої¦ ¦ ¦ ¦
¦кільцевої ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобільної ¦ ¦ ¦ ¦
¦дороги навколо ¦ ¦ ¦ ¦
¦м. Києва. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гончаренко Ф.П. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦3. Про стан ¦Дев'ятов Є.В. ¦Слизконос О.О. ¦ 27 липня ¦
¦забезпечення ¦ ¦ ¦ ¦
¦безпечних умов ¦ ¦ ¦ ¦
¦праці при виконанні¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожньо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦будівельних робіт у¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожніх ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємствах за 6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦місяців 2009 року. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Слизконос О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦4. Про стан ¦Філатов С.Л. ¦Параца В.В. ¦ 27 липня ¦
¦проведення ¦ ¦ ¦ ¦
¦тендерних процедур ¦ ¦ ¦ ¦
¦та дотримання норм ¦ ¦ ¦ ¦
¦чинного ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодавства ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємствами та ¦ ¦ ¦ ¦
¦організаціями ¦ ¦ ¦ ¦
¦Укравтодору у сфері¦ ¦ ¦ ¦
¦державних ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупівель за I ¦ ¦ ¦ ¦
¦півріччя 2009 року.¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Слизконос О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 28 серпня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про діяльність ¦Нагайчук В.М. ¦Березовський М.В.¦ 25 серпня ¦
¦Українського ¦Андрєєв С.I. ¦ ¦ ¦
¦державного ¦ ¦ ¦ ¦
¦виробничо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологічного ¦ ¦ ¦ ¦
¦підприємства ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Укрдортехнологія".¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нагайчук В.М. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про стан ¦Парубченко Т.В. ¦Слизконос О.О. ¦ 25 серпня ¦
¦виконавської ¦Кіян О.М. ¦ ¦ ¦
¦дисципліни в ¦ ¦ ¦ ¦
¦структурних ¦ ¦ ¦ ¦
¦підрозділах ¦ ¦ ¦ ¦
¦Державної служби ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобільних доріг¦ ¦ ¦ ¦
¦України за перше ¦ ¦ ¦ ¦
¦півріччя 2009 року.¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Слизконос О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ 24 грудня ¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦1. Про хід робіт з ¦Сухоносов О.В. ¦Березовський М.В.¦ 21 грудня ¦
¦зимового утримання ¦Климчук М.О. ¦ ¦ ¦
¦автомобільних ¦ ¦ ¦ ¦
¦доріг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідачі: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухоносов О.В., ¦ ¦ ¦ ¦
¦Климчук М.О. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦2. Про стан роботи ¦Ломінога Л.А. ¦Бойко С.В. ¦ 21 грудня ¦
¦з підбору, ¦ ¦ ¦ ¦
¦розстановки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦навчання кадрів та ¦ ¦ ¦ ¦
¦формування ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадрового резерву ¦ ¦ ¦ ¦
¦Укравтодору. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ломінога Л.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦3. Про стан та ¦Ломінога Л.А. ¦Бойко С.В. ¦ 21 грудня ¦
¦перспективи ¦ ¦ ¦ ¦
¦підготовки ¦ ¦ ¦ ¦
¦робітничих кадрів ¦ ¦ ¦ ¦
¦для дорожньої ¦ ¦ ¦ ¦
¦галузі на базі ¦ ¦ ¦ ¦
¦Навчального центру ¦ ¦ ¦ ¦
¦по підготовці, ¦ ¦ ¦ ¦
¦перепідготовці та ¦ ¦ ¦ ¦
¦підвищенню ¦ ¦ ¦ ¦
¦кваліфікації кадрів¦ ¦ ¦ ¦
¦для освоєння нової ¦ ¦ ¦ ¦
¦техніки і ¦ ¦ ¦ ¦
¦технології (м. Біла¦ ¦ ¦ ¦
¦Церква). ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ломінога Л.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------------+-----------------+------------¦
¦4. Про затвердження¦Парубченко Т.В. ¦Слизконос О.О. ¦ 21 грудня ¦
¦плану роботи ¦Кіян О.М., ¦ ¦ ¦
¦колегії Укравтодору¦керівники ¦ ¦ ¦
¦на перше півріччя ¦структурних ¦ ¦ ¦
¦2010 року. ¦підрозділів ¦ ¦ ¦
¦Доповідач: ¦Укравтодору ¦ ¦ ¦
¦Слизконос О.О. ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------

Секретар колегії О.М.Кіян