МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 20.02.2009 N 11 (у робочому порядку) Про проект Галузевих норм часу Випуск 3 "Шпалерні роботи" та проект Галузевих норм часу Випуск 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" Розглянувши проект Випуску 3 "Шпалерні роботи" та проектВипуску 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" ЗбірникаГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні,монтажні та ремонтно-будівельні роботи, розроблені Українськимнауково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд",науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити проект Випуску 3 "Шпалерні роботи" та проектВипуску 6 "Опорядження виробами промислового виробництва"Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу набудівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. 2. Рекомендувати Управлінню економіки та розвитку будівельноїдіяльності (Шарапова Т.О.) підготувати проект Випуску 3 "Шпалерніроботи" та проект Випуску 6 "Опорядження виробами промисловоговиробництва" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих нормчасу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи длязатвердження в установленому порядку за погодженням з Професійноюспілкою працівників будівництва і промисловості будівельнихматеріалів України. Голова науково-технічної ради В.Куйбіда