МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА Р І Ш Е Н Н Я 16.05.2008 N 7 Про розгляд пропозицій Державного управління справами Президента України, Київської міської державної адміністрації щодо експериментального проектування Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері та дитини на території клінічної лікарні "Феофанія" на вул. Академіка Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва Розглянувши звернення Державного управління справамиПрезидента України та Київської міської державної адміністраціїщодо погодження експериментального проектування Всеукраїнськогоцентру охорони здоров'я матері та дитини на території клінічноїлікарні "Феофанія" на вул. Академіка Заболотного, 21 уГолосіївському районі м. Києва, заслухавши доповіді головногоархітектора проекту Мев Нессенс (іноземна компанія "BDPGroupe6"),головного архітектора проекту Підгорянка В.П.(ТОВ "Будова-Центр-1", м. Київ), рецензента проекту Лелеко О.Д. таза результатами обговорення, архітектурно-містобудівна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Погодитись із пропозицією Державного управління справамиПрезидента України та Київської міської державної адміністрації(рішення архітектурно-містобудівної ради при Головному управліннімістобудування, архітектури та дизайну міського середовищавід 06.02.2008 по справі N 056-а-08) щодо експериментальногопроектування Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері тадитини на території клінічної лікарні "Феофанія" на вул. АкадемікаЗаболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва. 2. Рекомендувати замовнику розробити за участю відповіднихнауково-дослідних установ Програму робіт з проведенняекспериментального проектування та будівництва Всеукраїнськогоцентру охорони здоров'я матері та дитини на території клінічноїлікарні "Феофанія" на вул. Академіка Заболотного, 21 уГолосіївському районі м. Києва з врахуванням медичного завдання напроектування Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері тадитини, погодити в установленому порядку та надати на розглядМінрегіонбуду. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженернихсистем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) забезпечити подальшесупроводження проектування і будівництва зазначеного центрувідповідно до Тимчасового порядку погодження та супроводу уцентральному апараті Мінрегіонбуду документів щодоекспериментального проектування та будівництва об'єктівжитлово-громадського призначення, на які відсутні нормативнівимоги. Голова архітектурно-містобудівної ради В.А.Негода