МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 24.06.2009 N 78 (у робочому порядку) Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WEHO Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від01.03.2006 N 240 ( 240-2006-п ) "Про затвердження Правилпідтвердження придатності нових будівельних матеріалів длязастосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 N 69 ( z0577-06 )"Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердженняпридатності нових будівельних виробів для застосування вбудівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягаютьперевірці та підтвердженню придатності для застосування вбудівництві", зареєстрованого у Мін'юсті 18.05.2006 заN 577/12451, розглянувши заявку фірми "KWH Pipe Poland Sp.z o.o.", з урахуванням позитивного висновку ТОВ ОС"ЦентрСЕПРОтепломережа", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А: 1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності длязастосування в будівництві на вироби "Зварні полімерні колодязіWEHO". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачізаявникові технічне свідоцтво. Голова науково-технічної ради В.Куйбіда