Решение коллегии от 25 апреля 2003 г. N 21. Об организации работы из внедрения ипотечного кредитования в домостроении (на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 04 апреля 2003 года N 21140)


Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04 квітня 2003 року № 21140)

Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. № 21

Заслухавши інформацію стосовно організації виконання доручення Прем’єр-міністра  України від 04.04.2003 р. № 21140 щодо впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві, колегія відзначає.

Обмеженість асигнувань в житлове будівництво з Державного та місцевих бюджетів,  відсутність доступних для громадян довгострокових кредитів для будівництва житла та стимулів вкладати капітал у житлове будівництво, значна вартість будівництва житла, низька платоспроможність населення та невизначеність на законодавчому рівні питань щодо створення та впровадження у житлове будівництво ефективних  фінансово-кредитних механізмів не дозволили протягом трьох років забезпечити виконання завдань, визначених Указом Президента України від 15.07.1999 р.       № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки”, щодо подвоєння за п’ятирічний період обсягів будівництва житла.

Особливо гостро стоїть питання забезпечення житлом соціально незахищених категорій населення та тих, що потребують підтримки з боку держави.

Створення системи іпотечного житлового кредитування, яка має працювати на ринкових засадах, та  забезпечення її функціонування потребує  наявності відповідної нормативно-правової бази.

Формування системи іпотечного житлового кредитування є тривалим процесом і залежить від врегулювання низки концептуальних питань базовими законодавчими актами, які на цей час не прийняті, - новий Житловий кодекс України, Закон України “Про іпотеку”. Також потребують внесення змін Закони України  “Про страхування”, “Про цінні папери та фондову біржу”, “Про заставу” та з питань оподаткування.

З метою забезпечення безумовного виконання доручення Прем’єр-міністра України колегія вирішила:

1. Інформацію про стан виконання Указу Президента України від 15.07.1999 р. № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки”  та  організацію виконання доручення Прем’єр-міністра  України від 04.04.2003 р. № 21140 (до листа Держбуду України від 01.04.2003 р. №12-12/8-15) щодо впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві прийняти до відома.

2. Затвердити План підготовки законодавчих та нормативних актів, що потребують розроблення з метою законодавчого забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві.

3. Першому заступнику Голови Комітету - керівнику міжвідомчої робочої групи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві  А.Беркуті  забезпечити організацію виконання із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств будівельної галузі та науково-дослідних організацій Плану підготовки законодавчих та нормативних актів.

4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 Голова колегії

В.Череп

*             *             *

ПЛАН

підготовки законодавчих та нормативних актів, що потребують розроблення з метою законодавчого забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання  доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140 (до листа Держбуду України від 01.04.2003 р. № 12-12/8-15)

Зміст заходу відповідно до доручення Прем’єр-міністра України

Назва проекту законодавчого, нормативного акту

Виконавці

Виконавці

у Держбуді

Термін виконання або подання пропозицій

1.

Опрацювати питання та внести пропозиції щодо створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва разом з проектом відповідного рішення

1. Проект постанови Кабінету Міністрів України:

  “Про створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва”;1)  6)

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну спеціалізовану установу з іпотечного кредитування”1) 6)

Мінекономіки, Мінфін, Національний банк України (за згодою), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінагрополітики, Держбуд,

Мін’юст

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Травень 2003 року.

2.

 Підготовка пропозицій щодо економічного стимулювання фізичних та юридичних осіб, а також банків щодо розвитку іпотечного кредитування

 

1. Проект Закону України “Про будівельні заощадження громадян”2)

1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок накопичення та використання будівельних заощаджень”2)

1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про використання коштів недержавних пенсійних фондів для житлового будівництва”2)

2. Проекти Законів України “Про внесення змін і доповнень до Законів України:

 “Про страхування”,2)

 

“Про заставу” 2)

 

“Про цінні папери та фондову біржу”,2)

 “Про податок на доходи фізичних осіб”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про податок на додану вартість” 1)

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Ощадбанк, Держбуд, Фонд державного майна, Мін’юст

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Національний банк (за згодою), Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Національний банк (за згодою), Державна податкова адміністрація, Пенсійний фонд, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

Мінфін, Мінекономіки, НАСК “Оранта”, Укрстрахнагляд, Фонд державного майна, Держбуд, Мін’юст

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Фонд державного майна, Держбуд, Мін’юст

Державна комісія з цінних паерів та фондового ринку, Національний банк (за згодою), Мінагрополітики, Фонд державного майна, Держбуд, Держкомзем, Мін’юст

Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Національний банк (за згодою), Мін’юст

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Травень  2003 року

У місячний термін після прийняття Закону України “Про будівельні заощадження громадян”

У місячний термін після прийняття Закону України “Про пенсійне забезпечення”

Протягом місяця після прийняття Закону України “Про іпотеку”

-“-

-“-

Червень 2003 року

3.

3. Протягом 2003 року забезпечити розробку проекту Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”, яким визначити законодавчо обґрунтовану та захищену норму щодо участі держави та регіонів у фінансуванні та кредитуванні житлового будівництва для соціально незахищених категорій громадян

1. Проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”; 3)

1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва”3)

1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про будівництво та надання соціального житла малозахищеним верствам населення” 2)

1.3. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок визначення категорій громадян, яким надається соціальне житло”2)

Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Міноборони, Мінагрополітики, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мін’юст

Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Держкомзем, національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

Держжитлокомунгосп, Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст

Мінпраці, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінфін, Держжитлокомунгосп, Мін’юст

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Губень П.І.

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Губень П.І.

-“-

Червень 2003 р.

У двомісячний термін після прийняття Закону України “Про іпотеку”

У місячний термін після прийняття нового Житлового кодексу України, яким визначається поняття “соціальне житло” та затвердження Кабінетом Міністрів України норм соціального житла

-“-

4.

Розробити та затвердити протягом 2003 року Державні будівельні норми щодо нормативів соціального житла, яке будується за рахунок бюджетних коштів

 1. Підготувати до затвердження проект ДБН “Житлові будинки та комплекси” (з включенням нормативів соціального житла, що будуватиметься за рахунок бюджетних коштів)4)

2. Розробити “Типові місцеві правила забудови населених пунктів” (передбачити нормативи площі земельних ділянок для розміщення будівництва соціального житла).5)

3. Підготувати пропозиції щодо нормативного врегулювання питання вартості будівництва соціального житла4)

4. Підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання фінансування за рахунок місцевих бюджетів будівництва інженерних мереж при спорудженні соціального житла 4)

Держбуд

КиївЗНДІЕП

Держбуд

Інститут Урбаністики

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд.

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд

Присяжнюк В.Ф

Авдієнко О.П.

Присяжнюк В.Ф.

Економов А.О.

Беркута А.В.

Губень П.І.

Беркута А.В.

Шарапова Т.А.

Авдіенко О.П.

Губень П.І.

ІІІ кв. 2003 року

-“-

ІІІ кв 2003 року

Липень

 2003 р.

5.

Опрацювати питання та внести пропозиції щодо можливості зарахування на окремі цільові рахунки Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій частини нарахованого податку на прибуток підприємств з метою спрямування цих коштів на будівництво житла у відповідних регіонах

Підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України  “Про оподаткування прибутку підприємств” 6)

Мінфін, ДПА, Мінекономіки, Держбуд, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації

Беркута А.В.

Шарапова Т. О.

липень 2003 року

6.

За результатами 2003 року здійснити аналіз впровадження експерименту із залучення коштів населення в житлове будівництво та за його результатами підготувати пропозиції стосовно можливості розповсюдження досвіду проведення експерименту на інші регіони України

Підготувати пропозиції щодо можливості створення з метою оцінки перспектив впровадження та розвитку іпотечного житлового кредитування у конкретному регіоні рейтингових регіональних агентств, що дозволить виявляти ризики, пов’язані з діяльністю інститутів ринку житла та фінансово-кредитними інструментами, які ними використовуються7)

Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Мін’юст,   ХК “Київміськбуд”, АКБ “Аркада”

Беркута А.В.

Шарапова Т.О.

Березень 2004 р.

1) Указ Президента України від 08.08.2002 р. № 695 “Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні”

2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 р. №999-р

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1394 “Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України...”

4) Указ Президента України від 15.07.1999 р. № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 – 2005 роки”

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему забудови території України”

6) Доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140

7)  Закон України від 07.02.2002 р. № 3045 “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”

*           *           *

ДОВІДКА

Президент України Указом від 15.06.99 № 856/99 ”Про Основні    напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки “ визначив основні завдання щодо розвитку житлового будівництва:

- протягом 1999-2005 років збільшити у два рази обсяги житлового будівництва;

- вдосконалити у 1999-2001 роках нормативно-правові акти щодо фінансування та кредитування будівництва житла;

- сприяти збільшенню інвестицій у житлове будівництво;

- сформувати інститут соціального житла для громадян, які потребують соціального захисту з боку держави;

- забезпечити житлове будівництво містобудівною документацією,    яка відповідає сучасним вимогам розміщення житла, впровадити прогресивні та економічні архітектурно-будівельні системи та матеріали;

- забезпечити нормальні умови проживання  населення в  існуючому житловому фонді.

 З метою реалізації завдань, визначених Указом Президента України Урядом України :

 затверджено Прогноз розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 року № 1347), яким визначені  першочергові завдання щодо розвитку житлового   будівництва, зокрема, впровадження нових фінансово-кредитних механізмів;

затверджено Перелік проектів нормативно-правових актів щодо створення фінансово-кредитного механізму будівництва житла, які підлягали розробленню протягом 1999-2000 років (розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 жовтня 1999 року № 999-р): проекти Законів України про будівельні заощадження громадян, довгострокове кредитування житла та про внесення змін до Законів України “Про страхування”, “Про заставу”, “Про цінні папери та фондову біржу”, а також ряд нормативних актів Уряду України, зокрема, про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва, про будівництво та надання житла малозахищеним верствам населення.