Про погодження проекту відомчих будівельних норм

Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 70

Розглянувши проект ВБН “Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди “, розроблений ВАТ “Діпрозв’язок”,    науково-технічна  рада вирішила:

1. Рекомендувати до погодження проект ВБН “Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди” на заміну чинних ВСН 116-87 Мінзв’язку СРСР “Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи”.

2. ВАТ “Діпрозв’язок” у місячний термін провести редагування зазначеного нормативу  та надати контрольний примірник до Держбуду для підготовки листа щодо його погодження.

Заступник Голови НТР

В. Гречок

 

*         *       *

Довідка

Дані норми поширюються на проектування лінійно-кабельних споруд ліній зв’язку, що відносяться до мереж електрозв’язку загального користування (ЕЗЗК), які входять в Єдину національну систему зв’язку (ЄНСЗ) України, та кабельних ліній проводового мовлення.

Вимоги цих норм обов’язкові до застосування організаціями, юридичними та фізичними особами різних форм власності, які займаються проектуванням, будівництвом та реконструкцією кабельних ліній ЕЗЗК.

Норми не поширюються на:

1) морські кабельні лінії зв’язку;

2) волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ), що підвішуються на опорах ліній електропередачі (ЛЕП), контактної мережі, електрифікованих залізниць та міського електротранспорту.

Основною метою роботи є нове розроблення відомчих будівельних норм на заміну чинних ВБН 116-87 Мінзв’язку СРСР «Инструкция по проектированию линейно-кабельних сооружений связи», які б регламентували основні положення та вимоги з питань проектування та впровадження сучасних технологій в будівництво.

Дані відомчі будівельні норми встановлюють основні положення та вимоги до проектування споруд кабельних ліній зв’язку різних форм власності, що входять до первинної та місцевої мережі Єдиної національної системи зв’язку України і мережі проводового мовлення.

Проект ВБН розглянуто секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України (протокол № 8 від 21 серпня 2003 р.), схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України.