Приказ 629. Об утверждении Положения о порядке возмещения собственникам жилья затрат на техническое обслуживание внутридомовых сетей и оснащения жилого фонда и собирания платежей из населения


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ<br> Н А К А З<br> <br> N 87 від 17.10.96 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 25 жовтня 1996 р.<br> vd961017 vn87 за N 629/1654<br> <br> <br> Про затвердження Положення про порядок відшкодування власникам<br> житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових<br> мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з<br> населення<br> <br> З метою встановлення порядку відшкодування власникам житла<br>або уповноваженим ними органам витрат на технічне обслуговування<br>внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду<br>Н А К А З У Ю:<br> Затвердити Положення про порядок відшкодування власникам<br>житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж<br>та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення<br>(додається).<br> <br> Голова Комітету Г.І.Онищук<br> Затверджено<br> наказом Державного комітету України<br> по житлово-комунальному господарству<br> від 17.10.96 р. N 87<br> Положення<br> про порядок відшкодування власникам житла витрат на технічне<br> обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання<br> житлового фонду і збирання платежів з населення<br> 1. Це Положення встановлює порядок відшкодування власникам<br>житла або уповноваженим ними органам (далі -<br>житлово-експлуатаційні організації) витрат на технічне<br>обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового<br>фонду підприємствами і організаціями теплопостачання (крім<br>підприємств Міненерго України), водопостачання, каналізації,<br>електропостачання незалежно від форм власності та господарювання<br>(далі - виробники послуг), а також збирання платежів з населення і<br>поширюється на весь житловий фонд з метою забезпечення його<br>ефективної експлуатації.<br> 2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та<br>обладнання здійснюється на підставі договорів, які укладаються між<br>житлово-експлуатаційними організаціями та виробниками послуг із<br>зазначенням його виконавця.<br> 3. У разі здійснення технічного обслуговування<br>внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлово-експлуатаційними<br>організаціями відповідні витрати відшкодовуються виробниками<br>послуг.<br> 4. Якщо технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та<br>обладнання здійснюється виробниками послуг самостійно,<br>відшкодування витрат на нього житлово-експлуатаційним організаціям<br>не проводиться.<br> 5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та<br>обладнання здійснюється в порядку, встановленому відповідними<br>нормативними актами.<br> 6. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових<br>мереж і обладнання водопостачання, каналізації та теплопостачання<br>враховуються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними,<br>Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями<br>під час затвердження тарифів на відповідні послуги у фактичному їх<br>розмірі за попередній рік, з урахуванням інфляції.<br> Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж<br>та обладнання електропостачання враховуються Національною комісією<br>з питань регулювання електроенергетики України за погодженням з<br>Мінекономіки під час затвердження тарифів на електроенергію.<br> Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових<br>електричних мереж та обладнання відшкодовуються<br>житлово-експлуатаційним організаціям за їх розрахунками в обсягах,<br>погоджених з електропостачальними організаціями.<br> 7. Розрахунки між житлово-експлуатаційними організаціями та<br>виробниками послуг проводяться у строки, обумовлені договором, але<br>не рідше одного разу на місяць.<br> 8. Збирання абонементної плати з населення за користування<br>водою, каналізацією, електроенергією може проводитись як за<br>єдиними розрахунковими книжками (платіжними повідомленнями) через<br>житлово-експлуатаційні організації, так і за кожним видом послуг<br>окремо безпосередньо виробниками послуг.<br> Порядок проведення збору визначається Урядом Автономної<br>Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими<br>державними адміністраціями.<br> 9. У разі збирання абонементної плати з населення за єдиними<br>розрахунковими книжками виробники послуг відшкодовують<br>житлово-експлуатаційним організаціям відповідні витрати у<br>розмірах, які встановлюються органами, що затверджують тарифи на<br>ці послуги.<br> 10. Розрахунки відшкодування вказаних витрат проводяться на<br>договірних умовах.<br>