ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З

N 87 від 17.10.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 жовтня 1996 р.
vd961017 vn87 за N 629/1654


Про затвердження Положення про порядок відшкодування власникам
житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових
мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з
населення

З метою встановлення порядку відшкодування власникам житла
або уповноваженим ними органам витрат на технічне обслуговування
внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду
Н А К А З У Ю:
Затвердити Положення про порядок відшкодування власникам
житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж
та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення
(додається).

Голова Комітету Г.І.Онищук
Затверджено
наказом Державного комітету України
по житлово-комунальному господарству
від 17.10.96 р. N 87
Положення
про порядок відшкодування власникам житла витрат на технічне
обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання
житлового фонду і збирання платежів з населення
1. Це Положення встановлює порядок відшкодування власникам
житла або уповноваженим ними органам (далі -
житлово-експлуатаційні організації) витрат на технічне
обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового
фонду підприємствами і організаціями теплопостачання (крім
підприємств Міненерго України), водопостачання, каналізації,
електропостачання незалежно від форм власності та господарювання
(далі - виробники послуг), а також збирання платежів з населення і
поширюється на весь житловий фонд з метою забезпечення його
ефективної експлуатації.
2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та
обладнання здійснюється на підставі договорів, які укладаються між
житлово-експлуатаційними організаціями та виробниками послуг із
зазначенням його виконавця.
3. У разі здійснення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлово-експлуатаційними
організаціями відповідні витрати відшкодовуються виробниками
послуг.
4. Якщо технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та
обладнання здійснюється виробниками послуг самостійно,
відшкодування витрат на нього житлово-експлуатаційним організаціям
не проводиться.
5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та
обладнання здійснюється в порядку, встановленому відповідними
нормативними актами.
6. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових
мереж і обладнання водопостачання, каналізації та теплопостачання
враховуються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
під час затвердження тарифів на відповідні послуги у фактичному їх
розмірі за попередній рік, з урахуванням інфляції.
Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж
та обладнання електропостачання враховуються Національною комісією
з питань регулювання електроенергетики України за погодженням з
Мінекономіки під час затвердження тарифів на електроенергію.
Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових
електричних мереж та обладнання відшкодовуються
житлово-експлуатаційним організаціям за їх розрахунками в обсягах,
погоджених з електропостачальними організаціями.
7. Розрахунки між житлово-експлуатаційними організаціями та
виробниками послуг проводяться у строки, обумовлені договором, але
не рідше одного разу на місяць.
8. Збирання абонементної плати з населення за користування
водою, каналізацією, електроенергією може проводитись як за
єдиними розрахунковими книжками (платіжними повідомленнями) через
житлово-експлуатаційні організації, так і за кожним видом послуг
окремо безпосередньо виробниками послуг.
Порядок проведення збору визначається Урядом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.
9. У разі збирання абонементної плати з населення за єдиними
розрахунковими книжками виробники послуг відшкодовують
житлово-експлуатаційним організаціям відповідні витрати у
розмірах, які встановлюються органами, що затверджують тарифи на
ці послуги.
10. Розрахунки відшкодування вказаних витрат проводяться на
договірних умовах.