МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 83 від 06.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 квітня 1998 р.
vd980406 vn83 за N 251/2691

Про порядок укладення угод щодо надання
послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних
цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких
проводиться за рахунок бюджетних коштів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 240 ( z0724-99 ) від 13.10.99 )

На виконання пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України
від 07.07.97 N 703 ( 703-97-п ) "Про стан використання бюджетних і
позабюджетних коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р.
Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального
захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним комітетом по
геології і використанню надр" та з метою цільового і раціонального
використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Встановити, що істотними умовами угод, які укладаються між
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та
суб'єктами господарювання (юридичними і фізичними особами,
включаючи нерезидентів) щодо надання послуг (виконання робіт) та
придбання матеріальних цінностей і оплата яких проводиться за
рахунок бюджетних коштів, є:
- обмеження терміну попередньої оплати виділених бюджетних
коштів на передбачені цілі до одного місяця;
- застосування штрафних санкцій не нижче облікової ставки
Національного банку України у разі невиконання суб'єктами
господарювання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну
з дня отримання бюджетних коштів.
Якщо між сторонами не досягнуто згоди щодо цих умов,
зазначені угоди вважаються неукладеними.
Вимоги цього пункту не стосуються науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, міжнародних і всеукраїнських
наукових конференцій та виставок, передплати іноземної наукової
літератури. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну
N 240 ( z0724-99 ) від 13.10.99 )
2. Управлінню справами Міністерства забезпечити висвітлення
цього наказу засобами масової інформації.
3. Головному управлінню Державного казначейства та його
територіальним органам забезпечити контроль за виконанням цього
наказу і не проводити оплату рахунків тих бюджетних організацій,
угоди (договори) яких укладені з порушенням вимог цього наказу.
4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о.Міністра П.К. Германчук