ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 12 від 18.01.2002

Про підготовку до затвердження переліків галузевих
стандартів та прирівняних до них інших нормативних
документів колишнього СРСР

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України
"Про стандартизацію" ( 2408-14 ) і на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 3 січня 2002 року N 2 ( 2-2002-п ) "Про
порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них
інших нормативних документів колишнього СРСР" Н А К А З У Ю:
1. Відділу інноваційної політики, нормування та
стандартизації (Л.Кравченко):
- у двотижневий строк підготувати пропозиції щодо виконавця
робіт по складенню переліків галузевих стандартів, технічних умов
і прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР у
галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, які
продовжуватимуть діяти на території України протягом встановлених
термінів до їх заміни чи скасування;
- підготувати необхідні документи для укладення договору на
виконання цих робіт з організацією-виконавцем;
- забезпечити загальну координацію робіт по складенню
переліків, організацію їх погодження з будівельними корпораціями
та внести на затвердження керівництву Держбуду до 20 травня 2002
року;
- затверджені в установленому порядку переліки нормативних
документів передати до 20 червня 2002 року Держстандарту України
та УкрЦСМ для опублікування в інформаційному покажчику "Стандарти"
та довіднику "Продукція, що випускається за технічними умовами
України".
2. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності (Т.Щавінська) та відділу інноваційної політики,
нормування та стандартизації (Л.Кравченко) включити роботу по
складенню переліків нормативних документів, зазначених у п.1 цього
наказу, до Переліку замовлень Держбуду на виконання у 2002 році
робіт із стандартизації ( v0170241-00 ) і забезпечити своєчасне
проведення розрахунків з організацією-виконавцем цих робіт згідно
з укладеним договором.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держбуду Г.Семчука.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 1, січень, 2002 р.