О подготовке к утверждению перечней отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 12 від 18.01.2002<br> <br> Про підготовку до затвердження переліків галузевих<br> стандартів та прирівняних до них інших нормативних<br> документів колишнього СРСР<br> <br> Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України<br>"Про стандартизацію" ( <A HREF="81771">2408-14</A> ) і на виконання постанови Кабінету<br>Міністрів України від 3 січня 2002 року N 2 ( <A HREF="91677">2-2002-п</A> ) "Про<br>порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них<br>інших нормативних документів колишнього СРСР" Н А К А З У Ю:<br> 1. Відділу інноваційної політики, нормування та<br>стандартизації (Л.Кравченко):<br> - у двотижневий строк підготувати пропозиції щодо виконавця<br>робіт по складенню переліків галузевих стандартів, технічних умов<br>і прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР у<br>галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, які<br>продовжуватимуть діяти на території України протягом встановлених<br>термінів до їх заміни чи скасування;<br> - підготувати необхідні документи для укладення договору на<br>виконання цих робіт з організацією-виконавцем;<br> - забезпечити загальну координацію робіт по складенню<br>переліків, організацію їх погодження з будівельними корпораціями<br>та внести на затвердження керівництву Держбуду до 20 травня 2002<br>року;<br> - затверджені в установленому порядку переліки нормативних<br>документів передати до 20 червня 2002 року Держстандарту України<br>та УкрЦСМ для опублікування в інформаційному покажчику "Стандарти"<br>та довіднику "Продукція, що випускається за технічними умовами<br>України".<br> 2. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та<br>звітності (Т.Щавінська) та відділу інноваційної політики,<br>нормування та стандартизації (Л.Кравченко) включити роботу по<br>складенню переліків нормативних документів, зазначених у п.1 цього<br>наказу, до Переліку замовлень Держбуду на виконання у 2002 році<br>робіт із стандартизації ( <A HREF="89575">v0170241-00</A> ) і забезпечити своєчасне<br>проведення розрахунків з організацією-виконавцем цих робіт згідно<br>з укладеним договором.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Держбуду Г.Семчука.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 1, січень, 2002 р.<br>