Дозволено марковання на пакетах із целофану і полімерних плівок замінювати вкладеним у середину ярликом з маркованням, нанесеним друкарським способом.

Під час пакування коробок, пачок, пакетів у термосідальну плівку не дозволено зазначати кінцевий термін споживання чи дату виготовляння і термін придатності до споживання на зовнішній стороні плівки.

 1. Марковання наносять наклеюванням ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом чи незмивною штамп-фарбою, що не має запаху.

Номер пакувальника або зміни зазначають на ярлику, який укладають усередину коробок, пачок, пакетів чи ящиків, або проставляють штемпелем із зовнішнього боку тари.

 1. Транспортне марковання — згідно з ГОСТ 14192, з нанесенням маніпуляційних знаків: «Крихке. Обережно», «Берегти від вологи», «Берегти від нагрівання».

На кожну одиницю транспортної тари наносять марковання, що характеризує продукцію:

 • товарний знак, назву та адресу виробника і місце виготовляння;
 • загальну та власну назву продукції;
 • масу нетто, кілограм;
 • склад продукту із зазначанням основних видів сировини та харчових добавок;
 • кількість паковальних одиниць і масу нетто пакувальної одиниці (для розфасованих кексів);
 • кінцевий термін реалізації або дату виготовляння і строк придатності до споживання;
 • умови зберігання;
 • штрих код;
 • позначення цього стандарту.
 1. На спожитковій тарі з кексами для хворих на цукровий діабет додатково зазначають:
 • символ, який характеризує належність продукту до групи виробів для хворих на цукровий діабет;
 • вміст (розрахунковий) у 100 грамах продукту: ксиліту, сорбіту, іншого замінника цукру, загального цукру (у перерахунку на сахарозу) і жиру, грам;
 • добову норму вживання (сорбіту, ксиліту), що не перевищує 30 г; іншого замінника цукру — відповідно до рекомендації центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • напис: «Вживати за призначенням лікаря».
 1. Кекси для експорту пакують і маркують за погодженням із замовником.
 2. Дозволено маркувати продукцію кількома мовами.
 3. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробництва кексів необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки, встановлених «Правилами безпеки для кондитерського виробництва» [10] і «Санитарными правилами для предприятий кондитерской промышленности» [2].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Технологічний процес треба здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
  4. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу — відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02, ДСП 201 [11].
  2. Ґрунт від забруднювання побутовими і промисловими відходами охороняють відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690 [12].
 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання треба виконувати згідно з ГОСТ 5904.
  2. Масову частку загального цукру та жиру потрібно визначати за вимогою споживача, але не рідше ніж один раз в квартал.
  3. Визначати лужність в перерахунку на сухі речовини в кексах, виготовлених на хімічних розпушувачах, та кислотність в кексах, виготовлених на дріжджах, підприємству-виробнику потрібно періодично, але не рідше ніж 1 раз в квартал.
  4. Масову частку золи, нерозчинної у 10%-вому розчині соляної кислоти, підприємству- виробнику потрібно визначати періодично, але не рідше ніж один раз у 6 місяців.
  5. Масову частку синтетичних барвників, цукрозамінників, консервантів — сорбінової кислоти чи її солей, у разі їх використання, потрібно визначати у разі ставлення продукції на виробництво та надалі не рідше, ніж один раз у півріччя згідно з МР 4.4.4-108 [13].
  6. Періодичність визначання вмісту токсичних елементів потрібно установлювати відповідно до методичних рекомендацій МР 4.4.4-108 [13].
  7. Періодичність контролювання мікробіологічних показників потрібно встановлювати підприємству залежно від асортименту, потужності, санітарно-технічного стану та узгоджувати з територіальними органами держсаннагляду.
 6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирають і готують проби згідно з ДСТУ 4619.
  2. Визначають масу нетто органолептичних показників — згідно з ДСТУ1) Вироби кондитерські. Методи визначання органолептичних показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин, фізико-хімічні показники — згідно з ГОСТ 5898; ДСТУ2) Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки жиру; ДСТУ3) Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки золи і металомагнітних домішок; ДСТУ4) Вироби кондитерські. Методи визначання цукру; ДСТУ5) Вироби кондитерські. Методи визначання вологи і сухих речовин, ГОСТ 25268.

Примітка. До введення чинності ДСТУ1», 2>, 3>, 4>, 5> в Україні чинні; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 5899-85; ГОСТ 5901-87; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 5900-73 відповідно.

 1. Мінералізацію проб для визначання токсичних елементів проводять згідно з ГОСТ 26929, визначання токсичних елементів треба проводити згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
  1. Вміст сорбінової кислоти та ї'і солей треба визначати згідно з ДСТУ 4465.
  2. Вміст пестицидів визначають згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
  3. Афлатоксин В^ згідно з МР 4.4.4-108 [13].
  4. Відбирають і готують проби для мікробіологічного аналізування — згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів проводять згідно з ГОСТ 26670, апаратура та живильні середовища повинні відповідати ГОСТ 27543, мікробіологічне контролювання треба проводити згідно з ГОСТ 26968, ГОСТ 26972, ГОСТ 29184, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 30518 СанПіН 42-123-4940 [14].
  5. Вміст патогенних мікроорганізмів контролюють за порядком державного санітарно-епідеміологічного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями відповідно до затверджених методів.
 2. ПРАВКА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Кекси можна транспортувати усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, чинних на даному виді транспорту.

Не дозволено використовувати транспортні засоби, в яких перевозили отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати кекси разом з продуктами, що мають специфічний запах.

Пакетують вантажі згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663, ГОСТ 21650.

 1. Під час перевезення, навантажування та розвантажування кекси повинні бути захищені від атмосферних опадів.
  1. Кекси зберігають у сухих, чистих, добре провентильованих приміщеннях, які не мають стороннього запаху, не заражені шкідниками хлібних запасів, за температури (18±3) оС і відносної вологості повітря не вищої ніж 75 %.

Кекси не повинні зазнавати впливу прямих сонячних променів.

Не можна зберігати кекси з продуктами, що мають специфічний запах.

Ящики з продукцією під час зберігання на складах повинні бути встановлені на стелажах стосами висотою не більшою ніж 2 м.

Між стосами і стіною залишають проходи не менші ніж 0,7 м.

Відстань від джерела тепла, водопровідних і каналізаційних труб до продукції повинна бути не менша ніж 1 м.

У разі зберігання продукції на піддонах висота стосу не повинна перевищувати:

 • для ящиків з гофрованого картону — 3 м;
 • для дощатих і фанерних ящиків — 4 м.

10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. У разі дотримування умов транспортування і зберігання кексів виробник гарантує відповідність продукції вимогам щодо якості та безпеки і відповідного маркування, нормативних документів, а також цього стандарту.
 2. Гарантійний строк придатності кексів до споживання з дня виготовлення не більше ніж:
 • кекси, виготовлені на дріжджах — 2 доби;
 • кекси виготовлені на дріжджах та упаковані в повітронепроникні матеріали — 12 діб;
 • кекси виготовлені на хімічних розпушувачах, а також без хімічних розпушувачів та дріжджів — 7 діб;
 • кекси, виготовлені на хімічних розпушувачах з додаванням харчової добавки «Стабілан Флау» — 35 діб;

Виробник може встановлювати збільшений строк придатності до споживання певного виду кексів за наявності санітарно-гігієнічного висновку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я згідно з рішенням Центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З ДК 016

Таблиця А.1

Назва продукції

Код ДКПП

Кекси

15.82.12.304

ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ

Таблиця Б.1 — Харчова та енергетична цінність 100 г кексів

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал

Назва виробів

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Кекси з начинками на рослинній основі

5,1

32,2

45,8

488

Харчову та енергетичну цінність 100 г кексів розраховують на кожну назву кексів (відповідно до рецептури)

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг
 2. Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности (Санітарні правила для підприємств кондитерської промисловості) затверджені Мінхарчопромом СРСР 27.12.71 № 945а-71
 3. ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови
 4. МБВ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів). Затверджено Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.1989
 5. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті
 6. ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 у продуктах харчування та питній воді
 7. Сан ПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах (Гранично допустимі концентрації важких металів і миш’яку в продовольчій сировині і харчових продуктах)
 8. Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях № 1135-73 (Інструкція про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних випробовувань в організаціях санітарно- епідеміологічної служби у разі харчових отруєнь)
 9. Р 50-056-96 Рекомендації. Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до якості
 10. ДНАОП 1.8.10-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 22.04.97 № 101
 11. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.1997
 12. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми з охорони ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами)
 13. Методичні рекомендації МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.2004 № 329
 14. СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов (Мікробіологічні нормативи і методи аналізування продуктів дитячого, лікувального і дієтичного харчування та їх компонентів)

Ключові слова: кекси, органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, пакування, маркування, приймання, методи контролювання.

Редактор С. Ковалець

Технічний редактор О. Марченко Коректор Т. Нагорна Верстальник Т. Шишкіна

Підписано до друку 20.09.2006. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» 03115, Київ, вул. Святошинська, 2