ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 51 від 13.03.2002
м.Київ

Про організацію виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160
"Про затвердження Комплексної програми ліквідації
наслідків підтоплення територій в містах
і селищах України"

З метою виконання затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 N 160 ( 160-2002-п ) Комплексної програми
ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах
України (далі - Програма) Н А К А З У Ю:
1. Начальникам управлінь та відділів взяти Програму до відома
та керівництва в роботі під час формування пропозицій щодо
проведення державної політики у сфері будівництва, охорони
навколишнього природного середовища та створення безпечних умов
життєдіяльності населення.
2. Управлінню інженерного захисту територій та промислової
забудови (А.Крищук) для створення механізму управління Програмою
підготувати до 05.04.2002 узгоджені пропозиції щодо створення при
Держбуді Міжвідомчої науково-технічної ради.
3. Управлінню інженерного захисту територій та промислової
забудови, Управлінню реформування ціноутворення, методології
експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) забезпечити
розгляд та уточнення пропозицій Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій щодо обсягів фінансування програмних
заходів і подання їх Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції України.
4. Управлінню інженерного захисту територій та промислової
забудови, Відділу інноваційної політики, нормування та
стандартизації (Л.Кравченко) забезпечити реєстрацію Програми у
встановленому порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.

Т.в.о. Голови Комітету А.Беркута

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 3, березень, 2002 р.