Об утверждении показателей стоимости проведение комплексной государственной экспертизы проектов строительства


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 88 від 07.05.2002<br> м. Київ<br> <br> Про затвердження показників<br> вартості проведення комплексної<br> державної експертизи проектів будівництва<br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) "Про порядок затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи" Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2002 р. показники<br>визначення вартості проведення комплексної державної експертизи<br>проектів будівництва, підготовлені Управлінням реформування<br>ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості<br>будівництва (П. Губень), погоджені з центральними органами<br>виконавчої влади, відповідальними за проведення складових частин<br>комплексної державної експертизи та схвалені рішенням<br>науково-технічної ради Держбуду України від 07.05.2002 N 35.<br> 2. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (П. Губень)<br>забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених<br>показників до заінтересованих організацій.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника голови Комітету А. Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В. Череп<br> Додаток<br> до наказу Держбуду України<br> від 07.05.2002 N 88<br> Порядок<br> визначення вартості комплексної<br> державної експертизи проектів будівництва<br> 1. Показники визначення вартості комплексної державної<br>експертизи проектів будівництва (далі - Показники) встановлені<br>відповідно до пункту 11 Порядку затвердження інвестиційних програм<br>і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної<br>експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від<br>11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) (далі - Порядок) і застосовуються<br>для визначення кошторисної вартості проведення комплексної<br>державної експертизи проектів будівництва.<br> 2. Визначення вартості комплексної державної експертизи<br>проектів будівництва здійснюється на підставі Показників,<br>зазначених в графі 2 таблиці, що додається, та розрахункової<br>кошторисної вартості за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного<br>розрахунку (на стадії "проект"), складеного згідно з "Правилами<br>визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>і визначеної як сума:<br> - кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, яка<br>обчислюється згідно з графами 4 і 5 за підсумком глав 1-9<br>зведеного кошторисного розрахунку;<br> - вартості устаткування за підсумком глав 1-9 зведеного<br>кошторисного розрахунку (графа 6) з коефіцієнтом 0,1.<br> 3. Для визначення вартості комплексної державної експертизи<br>передпроектної та проектної документації залежно від стадії<br>проектування застосовуються до зазначених в таблиці Показників<br>такі коефіцієнти:<br> для техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків<br>інвестицій, ескізних проектів - 0,6<br> для робочих проектів - 1,1.<br> У разі внесення змін до проектних рішень на стадії "робоча<br>документація" порівняно зі стадією "проект" вартість проведення<br>комплексної державної експертизи робочої документації обчислюється<br>з урахуванням Показників, наведених у таблиці, коефіцієнта 1,1 та<br>питомої ваги кошторисної вартості частини проектно-кошторісної<br>документації, що не відповідає раніше затвердженим проектним<br>рішенням.<br> 4. За наведеними в таблиці Показниками розраховується<br>вартість комплексної державної експертизи проектів будівництва при<br>виконанні всіх складових частин комплексної державної експертизи,<br>зазначених у пункті 8 Порядку. Якщо проекти будівництва відповідно<br>до законодавства підлягають комплексній державній експертизі без<br>виконання однієї чи більше складових, вартість коригується з<br>урахуванням рекомендацій щодо її розподілу по виконавцях складових<br>частин комплексної державної експертизи, встановлених Держбудом.<br>При цьому різниця розрахованих у зведеному кошторисному розрахунку<br>коштів на проведення комплексної державної експертизи та<br>розрахованих на фактичне її виконання залишається у розпорядженні<br>замовника.<br> 5. У разі проведення повторної експертизи передпроектної і<br>пректної документації (після коригування згідно з отриманими<br>зауваженнями відпоиідного висновку комплексної державної<br>експертизи) вартість її визначається із застосуванням коефіцієнта<br>0,1-0,7, який встановлюється за погодженням із замовником,<br>виходячи з питомої ваги кошторисної вартості змінених проектних<br>рішень за результатами першої комплексної державної експертизи.<br> 6. У випадку, якщо розмір розрахункової кошторисної вартості<br>за підсумком глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку складає<br>суму, що знахоиться між граничними значеннями, наведеними у графі<br>1 таблиці, вартість комплексної державної експертизи проектів<br>будівництва визначається шляхом інтерполяції.<br> 7. Показниками не враховано вартість тиражування відповідних<br>розділів проектно-кошторисної документації, необхідної для<br>проведення експертизи виконавцями складових частин комплексної<br>державної експертизи одночасно. Вартість тиражування, у разі<br>необхідності, визначається за окремим розрахунком за погодженням<br>із замовником.<br> 8. Податки, збори та обов'язкові платежі не враховані<br>показниками і підлягають врахуванню додатково відповідно до<br>законодавства.<br> Показники<br> визначення вартості комплексної державної експертизи<br> проектно-кошторисної документації<br> проектів будівництва<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Розрахункова | Показники визначення вартості комплексної |<br>| кошторисна | державної експертизи документації на стадії |<br>| вартість | "проект" (у відсотках до розрахункової |<br>| тис. гривень* | кошторисної вартості - графи 1 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 1 | 2 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| До 100 | 0,7 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 100 - 250 | 0,7 - 0,6 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 250 - 500 | 0,6 - 0,51 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 500 - 1000 | 0,51 - 0,4 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 1000 - 2000 | 0,4 - 0,27 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 2000 - 5000 | 0,27 - 0,18 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 5000 - 15000 | 0,18 - 0,15 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 15000 - 20000 | 0,15 - 0,13 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 25000 - 50000 | 0,13 - 0,09 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 50000 - 100000 | 0,09 - 0,07 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| 100000 - 200000 | 0,07 - 0,05 |<br>|-----------------+----------------------------------------------|<br>| понад 200000 | 0,05 |<br>| | але не більше 180 тис. грн. |<br>------------------------------------------------------------------<br>_________________________<br> * Примітка: - Розрахункова кошторисна вартість визначається<br>як сума вартості будівельно-монтажних робіт та 10% вартості<br>устаткування за підсумком глав 109 зведеного кошторисного<br>розрахунку, складеного в поточних цінах.<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br>України. Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення<br>у будівництві", N 5, травень, 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ".<br> <br></PRE>