О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы


<PRE><br> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> <br> N 209 від 10.06.2002<br> м. Київ<br> <br> Про Порядок затвердження інвестиційних програм і<br> проектів будівництва та проведення їх комплексної<br> державної експертизи<br> <br> З метою забезпечення виконання постанови Кабінет Міністрів<br>України від 11 квітня 2002 р. N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) "Про порядок<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи" Н А К А З У Ю:<br> 1. Керівникам Державної акціонерної компанії "Укрмедпром",<br>закладів, установ та підприємств - замовникам будівництва об'єктів<br>МОЗ України - головного розпорядника коштів державного бюджету:<br> 1.1. Прийняти до керівництва та виконання Порядок<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи, затверджений<br>постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483<br>( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ).<br> 1.2. Проекти будівництва загальною кошторисною вартістю від<br>10 до 30 млн. гривень після висновку комплексної державної<br>експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва подавати<br>Міністерству охорони здоров'я на затвердження.<br> 1.3. Забезпечити затвердження проектів будівництва загальною<br>кошторисною вартістю до 10 млн. гривень лише після отримання<br>позитивного висновку комплексної державної експертизи<br>інвестиційних програм і проектів будівництва.<br> 1.4. Забезпечити визначення вартості комплексної державної<br>експертизи проектів будівництва згідно з Порядком, затвердженим<br>наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року N 88.<br> 2. Начальнику відділу експлуатації медичних закладів та<br>охорони праці управління медичного страхування, нових медичних<br>технологій та експлуатації медичних закладів (Довгий М.В.):<br> 2.1. Забезпечити дотримання вимог Порядку затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи.<br> 2.2. Надавати практичну допомогу забудовникам щодо<br>організації проведення комплексної державної експертизи та<br>затвердження проектів будівництва.<br> 3. Вважати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від<br>31.12.1998 р. N 376 "Про порядок затвердження інвестиційних<br>програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної<br>державної експертизи".<br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Державного секретаря Ю.В.Поляченка.<br> <br> Міністр В.Ф.Москаленко<br> <br></PRE>