ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
29.11.2002 N 82

Про надання додаткових функцій територіальної
діяльності інституту "Донецький ПромбудНДІпроект"З метою підтримання високого рівня якості і ефективності
проектних робіт та оперативного вирішення питань проектування
об'єктів водопостачання, каналізації і промислових гідротехнічних
споруд Н А К А З У Ю:
1. На підставі рішення науково-технічної ради Держбуду
України від 3 жовтня 2002 р. N 9 ( va009509-02 ) надати функції
територіальної організації з водопостачання, каналізації і
промислових гідротехнічних споруд в Донецькій області інституту
"Донецький ПромбудНДІпроект".
2. Затвердити і ввести в дію з 1 грудня 2002 р. розроблену
інститутом "Донецький ПромбудНДІпроект" Зміну N 4 ДБН А2.3-1-99
"Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення"
(додається).
3. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) укомплектувати ДБН
А2.3-1-99 зазначеною зміною при реалізації їх користувачам.
4. Управлінню науково-технічної політики у будівництві
(Григор А.Ф.) забезпечити опублікування зазначеної зміни у
інформаційному бюлетені Держбуду України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету В. Присяжнюка.

Голова Держбуду В.ЧерепДодаток
до наказу Держбуду України
від 29.11.2002 N 82

Зміна N 4 ДБН А2.3-1-99 "Територіальна діяльність у
будівництві.
Основні положення".
Наказом Держбуду України від 29 листопада 2002 року N 82
строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2002 року.
ТЕКСТ ЗМІНИ
Додаток 2 "Перелік проектних та інженерно-вишукувальних
організацій, на які покладається здійснення територіальної
діяльності"
Розділ "У водопостачанні, каналізації і промислових
гідротехнічних спорудах".
Позицію 3 викласти в новій редакції:

------------------------------------------------------------------
Територіальні організації | Території, на яких здійснюють свої
за напрямами діяльності | функції територіальні організації
-----------------------------+------------------------------------
У водопостачанні, каналізації|
і промислових гідротехнічних |
спорудах | Донецька область
-----------------------------|
Донецький ПромбудНДІпроект, |
м. Донецьк |
------------------------------------------------------------------ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ
Приложение 2 "Перечень проектных и инженерно-изыскательных
организаций, на которые возлагается осуществление территориальной
деятельности".
Раздел "В водоснабжении, канализации и промышленных
гидротехнических сооружениях".
Позицию 3 изложить в новой редакции:

------------------------------------------------------------------
Территориальные организации | Территории, на которых осуществляют
по направлениям деятельности | свои функции территориальные
| организации
-----------------------------+------------------------------------
В водоснабжении, канализации |
и промышленных |
гидротехнических сооружениях | Донецкая область
-----------------------------|
Донецкий ПромстройНИИпроект, |
г. Донецк |
------------------------------------------------------------------

"Інформаційний бюлетень
Держбуду України", N 11,
10.12.2002