О выдаче лицензий на строительную деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, сведение несущих и оградительных конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей)


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 01.11.2002 N 69<br> <br> Про видачу ліцензій на будівельну діяльність<br> (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,<br> зведення несучих та огороджувальних конструкцій,<br> будівництво та монтаж інженерних і<br> транспортних мереж)<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету<br> України з будівництва та архітектури<br> N 96 ( <A HREF="122098">v0096509-02</A> ) від 11.12.2002 )<br> У зв'язку з реорганізацією Державного комітету будівництва,<br>архітектури та житлової політики України та відповідно до<br>структури Держбуду України на виконання постанови Кабінету<br>Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698<br>( <A HREF="74853">1698-2000-п</A> ) "Про затвердження переліку органів ліцензування" з<br>урахуванням змін від 11 липня 2001 р. N 832 ( <A HREF="82888">832-2001-п</A> ) про<br>визначення Держбуду органом ліцензування з будівельної діяльності<br>(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих<br>та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і<br>транспортних мереж) Н А К А З У Ю:<br> 1. Покласти обов'язки з забезпечення ліцензування будівельної<br>діяльності та здійснення контролю за виконанням ліцензійних умов<br>на відділ з ліцензування та атестації будівельної діяльності<br>(В. Лісничук).<br> 2. Управлінню організаційного забезпечення апарату (А. Гусак)<br>створити необхідні умови для зберігання бланків ліцензій єдиного<br>зразка.<br> 3. Визнати наказ від 01.12.2000 N 268 таким, що втратив<br>чинність в частині, що стосується видачі ліцензій на господарську<br>діяльність з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу<br>конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.<br> 4. Контроль за виконанням цього наказу та повноваження з<br>підпису ліцензій на будівельну діяльність покласти на заступника<br>Голови Комітету Гречка В.О.<br>( Пункт 4 в редакції Наказу Державного комітету України з<br>будівництва та архітектури N 96 ( <A HREF="122098">v0096509-02</A> ) від 11.12.2002 )<br> <br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду України",<br> N 11, листопад, 2002 р.<br> <br>