ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
13.01.2003 N 2

Про внесення змін до наказу Держбуду
від 26 липня 2002 р. N 16

Наказом Держбуду України від 26 липня 2002 р. N 16 у зв'язку
з виявленими грубими порушеннями чинного законодавства заборонені
будівельні роботи з реконструкції житлового будинку по пров.
Рильському, 5 з улаштуванням фітнес-центру з плавальним басейном.
Зважаючи, що на виконання зазначеного наказу, а також
протокольного рішення наради при Віце-прем'єр-міністрові України
від 9 серпня 2002 року замовником - Комунальним підприємством з
утримання житлового господарства Шевченківського району м. Києва
здійснені конкретні заходи щодо усунення раніше допущених
правопорушень, а саме: відкоригована проектно-кошторисна
документація, відповідно до якої виключено з проекту фітнес-центр
з плавальним басейном і передбачено фізкультурно-оздоровчий
комплекс, рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 N
171-3/331 в установленому порядку відведено земельну ділянку,
Мінкультури України надано погодження (лист від 06.09.2002 N
10-4569/18), відкоригований проект схвалено
архітектурно-містобудівною радою при Головному архітекторові м.
Києва (протокол від 04.09.2002 р. N 0453) та надано позитивний
висновок Київдержекспертизи від 10.01.2003 року, Н А К А З У Ю:
1. На зміну п. 1 наказу Держбуду від 26 липня 2002 р. N 16,
враховуючи, що замовником і генеральним проектувальником (ТОВ
"Архітектурна спілка") відкориговано проект прибудови до будинку
по пров. Рильському, 5, здійснено відповідні погодження та
державну експертизу відкоригованого проекту, а також інші заходи
щодо усунення раніше допущених правопорушень, дозволити
продовження виконання будівельно-монтажних робіт на зазначеному
об'єкті за умови неухильного дотримання передбачених
законодавством нормативних вимог, включаючи весь комплекс робіт із
забезпечення сталого функціонування об'єкта і ліквідації
негативного впливу на гідрогеологічні умови, технічний стан
інженерних мереж та споруд Національного заповідника "Софія
Київська".
2. Замовнику і генеральному підряднику (ТОВ "Будсервіс")
здійснити виконання повного комплексу заходів з ліквідації
негативних наслідків, що мали місце в процесі попереднього
будівництва, а саме: забезпечення контрольованого водовідведення з
прилеглої території та недопущення подальшого підняття рівня
підземних вод, ліквідації деформацій і тріщин у прилеглих будинках
та спорудах заповідника та інших недоліків згідно з висновком від
07.08.2002 створеної Держбудом України експертної групи.
3. Для посилення контролю за дотриманням прийнятих рішень при
прийнятті в експлуатацію об'єкта по пров. Рильському, 5 до складу
державної приймальної комісії в обов'язковому порядку включити
представника Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В. Присяжнюка.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 1, січень, 2003 р.