Приказ 794. Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об"єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування


<br> ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 08.07.2003 N 314<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 11 вересня 2003 р.<br> за N 794/8115<br> <br> <br> Про затвердження Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво, реконструкцію<br> та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг загального користування<br> <br> <br> З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та<br>спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального<br>користування, проведення єдиної комплексної політики з підвищення<br>якості і кількості послуг учасникам дорожнього руху та підвищення<br>рівня безпеки руху в зоні дії цих об'єктів Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на розміщення,<br>будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та<br>спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж<br>автомобільних доріг загального користування (додається).<br> <br> 2. Управлінню науково-технічної політики (Прусенко Є.Д.) у<br>десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві<br>юстиції України забезпечити його тиражування.<br> <br> 3. Управлінню автомобільних доріг (Сухоносов О.В.) у тижневий<br>термін після тиражування довести цей наказ керівникам Служб<br>автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>голови Укравтодору Гнатенка Г.Ф.<br> <br> 5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Української<br>державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню<br>автомобільних доріг "Укравтодор" від 10.03.2000 N 33 ( <A HREF="67654">z0212-00</A> )<br>"Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на<br>розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель<br>побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних<br>дорогах загального користування", зареєстрований Міністерством<br>юстиції України 06.04.2000 за N 212/4433.<br> <br> Голова В.Ф.Демішкан<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державної Служби<br> автомобільних доріг України<br> "Укравтодор"<br> 08.07.2003 N 314<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 11 вересня 2003 р.<br> за N 794/8115<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> видачі дозволів на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних конструкцій на землях<br> дорожнього господарства вздовж автомобільних<br> доріг загального користування<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у<br>такому значенні:<br> землі дорожнього господарства - землі під проїзною частиною,<br>узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами,<br>кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками,<br>водопропускними спорудами, підпірними стінками і розташованими в<br>межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а<br>також землі, що лежать за межами смуг відведення, якщо на них<br>розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних<br>доріг;<br> землекористувачі земель дорожнього господарства - Служби<br>автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі<br>(далі - Служби);<br> дорожньо-експлуатаційні організації - дочірні підприємства<br>державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України"<br>(далі - ДАК "Автомобільні дороги України"), які здійснюють ремонт<br>і утримання дорожніх об'єктів (крім залізничних переїздів), які<br>перебувають у загальнодержавній власності;<br> заява (клопотання) - звернення юридичної або фізичної особи -<br>суб'єкта підприємницької діяльності із проханням про сприяння<br>реалізації закріплених Конституцією ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та чинним<br>законодавством їх прав та інтересів;<br> об'єкти сервісу - станції та пункти технічного<br>обслуговування, пункти миття автомобілів, засоби технічного<br>обслуговування (оглядові естакади та ін.), автозаправні та<br>газозаправні станції, придорожні ринки, пункти торгівлі,<br>харчування (споруди побутово-торговельного призначення), у т.ч.<br>влаштовані за допомогою встановлення малих архітектурних форм,<br>стоянки автомобілів (стоянки та майданчики для короткочасної<br>зупинки, майданчики для відпочинку, охоронювані стоянки) та<br>оглядові площадки, готелі, мотелі, кемпінги;<br> власник об'єкта - суб'єкт підприємницької діяльності, який на<br>свій розсуд може володіти, користуватися, розпоряджатися належним<br>йому майном;<br> місце розміщення об'єкта - визначений майданчик, на якому<br>розміщується об'єкт сервісу або рекламоносії;<br> під'їзд до об'єкта - спеціально побудована автомобільна<br>дорога для в'їзду (виїзду) на територію об'єкта сервісу;<br> паспорт прив'язки об'єкта - план ділянки дороги в масштабі<br>1:500 (або детальна схема з зазначенням категорії дороги, ширини<br>смуги відведення) на відстані 200 м в обидва боки від місця<br>розміщення об'єкта з прив'язкою перехрещень, примикань,<br>транспортних і штучних споруд, дорожніх знаків та розмітки,<br>напрямних пристроїв та огородження, а також існуючих об'єктів<br>сервісу та спеціальних конструкцій;<br> мала архітектурна форма для здійснення підприємницької<br>діяльності - невелика споруда торговельно-побутового призначення<br>площею до 30 кв. м (у т.ч. пересувна) та висотою до 4 м, яка<br>виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово<br>без улаштування фундаментів;<br> зовнішня реклама - будь-яка спеціальна інформація про осіб чи<br>продукцію, яка розповсюджується з метою прямого чи<br>опосередкованого одержання прибутку засобами зовнішньої реклами,<br>що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних<br>конструкціях - установках, щитах, екранах тощо, розташованих<br>просто неба, на фасадах будинків та споруд; опорах вуличного<br>освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах<br>вуличного обладнання та будівлях;<br> розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює<br>розміщення зовнішньої реклами;<br> рекламоносії - будь-які матеріальні носії інформації, які<br>містять візуальне зображення реклами;<br> спеціальні конструкції - конструкції, що використовуються для<br>розміщення рекламоносіїв або технічних пристроїв тощо.<br> <br> 1.2 Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Земельного<br>кодексу ( <A HREF="88763">2768-14</A> ), Законів України "Про дорожній рух"<br>( <A HREF="10325">3353-12</A> ), "Про транспорт" ( <A HREF="108471">232/94-ВР</A> ), "Про рекламу"<br>( <A HREF="28899">270/96-ВР</A> ), "Про власність" ( <A HREF="108443">697-12</A> ), "Про звернення<br>громадян" ( <A HREF="108496">393/96-ВР</A> ), "Про основи містобудування" ( <A HREF="5959">2780-12</A> ),<br>Указу Президента України від 19.01.2002 N 50/2002 ( <A HREF="92473">50/2002</A> )<br>"Питання Державної служби автомобільних доріг України", постанов<br>Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 ( <A HREF="12384">198-94-п</A> ) "Про<br>затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних<br>доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та<br>охорони" (із змінами і доповненнями від 09.03.95 (N 168<br>( <A HREF="17562">168-95-п</A> ), від 15.02.99 (N 193 ( <A HREF="52368">193-99-п</A> ), від 24.12.2001<br>(N 1714 ( <A HREF="91124">1714-2001-п</A> ), від 12.04.2002 (N 523 ( <A HREF="99587">523-2002-п</A> ))<br>(далі - Єдині правила), від 06.04.98 N 455 ( <A HREF="41516">455-98-п</A> ) "Про<br>класифікацію автомобільних доріг загального користування та<br>перелік автомобільних доріг України загального користування<br>державного значення" (із змінами і доповненнями від 28.02.2001<br>(N 185 ( <A HREF="78158">185-2001-п</A> )), від 18.08.94 N 567 ( <A HREF="114969">567-94-п</A> ) "Про<br>заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних<br>перевезень автомобільним транспортом" (із змінами і доповненнями<br>від 09.03.95 ( N 168 ( <A HREF="17562">168-95-п</A> )), від 23.09.98 N 1511<br>( <A HREF="48377">1511-98-п</A> ) "Про затвердження Типових правил розміщення<br>зовнішньої реклами" (із змінами і доповненнями від 16.11.98<br>(N 1811 ( <A HREF="49033">1811-98-п</A> ), від 28.12.1998 (N 2089 ( <A HREF="49971">2089-98-п</A> )), від<br>22.01.96 N 115 ( <A HREF="25131">115-96-п</A> ) "Про затвердження правил зберігання<br>транспортних засобів на автостоянках", ДСТУ 3587-97 "Безпека<br>дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні<br>переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану", ДБН В.2.3-4-2000<br>"Споруди транспорту. Автомобільні дороги", ДБН 360-92**<br>"Містобудування. Планування і забудова міських і сільських<br>поселень", ДБН А.3.1-3-94 ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> ) "Управління, організація<br>і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів. Основні положення", ГСТУ 218-03450778.092-2002 "Безпека<br>дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування.<br>Проект (схема) організації дорожнього руху на автомобільній<br>дорозі", Типових правил розміщення малих архітектурних форм для<br>здійснення підприємницької діяльності, затверджених наказом<br>Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики<br>України від 13.10.2000 N 227 ( <A HREF="74503">z0755-00</A> ) і зареєстрованих у<br>Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 755/4976, та інших<br>нормативних актів.<br> <br> 1.3. Вимоги цього Порядку поширюються на об'єкти (в т.ч.<br>під'їзди до них), розташовані повністю чи частково на землях<br>дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального<br>користування.<br> <br> 1.4. Порядок установлює засади взаємовідносин між Службами<br>автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі,<br>власником доріг та суб'єктами підприємницької діяльності, які<br>користуються землями дорожнього господарства, у тому числі питання<br>експертного обстеження місця розташування об'єкта, підготовки<br>матеріалів для видачі технічних умов, дозволів, ордерів на право<br>виконання робіт, та здійснення контролю за виконанням технічних<br>умов на розміщення, за використанням ділянок на землях дорожнього<br>господарства суб'єктами підприємницької діяльності.<br> <br> 1.5. Надання у тимчасове користування земельних ділянок<br>уздовж автомобільних доріг загального користування здійснюється<br>відповідно до чинного законодавства.<br> <br> 1.6. Місце розташування об'єкта може бути попередньо<br>визначене власником дороги при наявності акта про право постійного<br>користування землею або за рішенням органів виконавчої влади з<br>урахуванням програм розвитку доріг, програм забезпечення безпеки<br>дорожнього руху та екологічної безпеки.<br> <br> 1.7. При проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів<br>сервісу, спеціальних конструкцій мають бути виконані заходи,<br>передбачені цим Порядком, технічними умовами і, в разі потреби,<br>додатковими експертними висновками щодо забезпечення безпеки<br>дорожнього руху, надійності конструкцій та охорони довкілля.<br> <br> 1.8. Розробка проектно-кошторисної документації (далі - ПКД)<br>на будівництво та облаштування об'єктів сервісу, спеціальних<br>конструкцій має виконуватись на контрактній основі спеціалізованою<br>проектною організацією, яка має відповідну ліцензію. Для виконання<br>дорожньо-будівельних робіт залучаються спеціалізовані дорожні<br>організації, які мають відповідну ліцензію.<br> <br> 1.9. При розробці проектів і схем організації дорожнього<br>руху, у відповідності до ГСТУ 218-03450778.092-2002, на ділянках<br>доріг, де розміщені об'єкти, слід передбачати весь комплекс<br>заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту,<br>пішоходів, інших користувачів.<br> <br> 1.10. Власник об'єкта сервісу не має права змінювати напрям<br>своєї діяльності, зазначеної в дозволі. Він несе відповідальність<br>за технічний стан частини автомобільної дороги (якщо це<br>передбачено договором з філією ДАК "Автомобільні дороги України"),<br>з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті.<br> <br> 1.11. У разі зміни напрямку діяльності об'єкта сервісу<br>(повної або часткової) власник дороги видає новий дозвіл і<br>технічні умови з урахуванням специфіки функціонування об'єкта.<br> <br> 2. Погодження та видача дозволів на розміщення<br> і будівництво об'єктів сервісу, спеціальних<br> конструкцій на землях дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг загального користування<br> <br> 2.1. Видають дозволи на розміщення і будівництво об'єктів<br>сервісу (додатки 1, 2), здійснюють погодження місця встановлення<br>спеціальної конструкції у дозволі на розміщення зовнішньої реклами<br>(додаток 3), реєструють і скасовують їх Служби автомобільних доріг<br>в АР Крим, областях та в м. Севастополі.<br> Рішення про розміщення об'єктів сервісу на землях дорожнього<br>господарства вздовж магістральних, регіональних, територіальних<br>автомобільних доріг підлягають узгодженню з Державною службою<br>автомобільних доріг України. На решті доріг рішення приймають<br>Служби автомобільних доріг в АР Крим, областях та в<br>м. Севастополі.<br> <br> 2.2. Для одержання дозволу на розміщення конкретного об'єкта<br>сервісу, крім спеціальних конструкцій на землях дорожнього<br>господарства, у т.ч. у межах смуги відведення автомобільних доріг,<br>суб'єкт підприємницької діяльності надає Службі:<br> - заяву встановленої форми (додаток 4);<br> - копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як<br>суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;<br> - для юридичних осіб-нерезидентів подається документ, що<br>засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із<br>торговельного, банківського або судового реєстру тощо);<br> - паспорт прив'язки об'єкта сервісу.<br> <br> 2.3. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої<br>архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно<br>подати до Служби такі документи:<br> - заяву за формою (додаток 5), у якій зазначаються бажане<br>місце та термін розміщення, функціональне призначення і<br>характеристика об'єкта;<br> - копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як<br>суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;<br> - для юридичних осіб-нерезидентів подається документ, що<br>засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із<br>торговельного, банківського або судового реєстру тощо);<br> - паспорт прив'язки об'єкта.<br> <br> 2.4. Для отримання погодження місця встановлення спеціальної<br>конструкції у дозволі на розміщення зовнішньої реклами вздовж<br>автомобільних доріг розповсюджувач зовнішньої реклами надає<br>Службі:<br> - заяву встановленої форми (додаток 6);<br> - ескіз з конструктивним рішенням спецконструкції.<br> <br> 2.5. Служба:<br> - після отримання заяви (клопотання) разом з<br>Державтоінспекцією МВС України (далі - ДАІ МВС України) забезпечує<br>обстеження ділянки автомобільної дороги і визначає можливість<br>розміщення об'єкта сервісу на даній ділянці у відповідності до<br>вимог розділу 4 цього Порядку;<br> - у 5-денний термін приймає попереднє рішення про можливість<br>або неможливість розміщення, будівництва і реконструкції об'єкта<br>сервісу;<br> - надсилає Укравтодору звернення про узгодження прийнятого<br>попереднього рішення щодо можливості розміщення об'єкта сервісу<br>або під'їздів до нього на землях дорожнього господарства вздовж<br>магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг.<br>До звернення додаються паспорт прив'язки об'єкта сервісу з<br>ескізним напрацюванням щодо розміщення споруд, в'їздів до об'єкта<br>та виїздів з нього та попередні позитивні висновки ДАІ МВС<br>України;<br> - після отримання погодження Укравтодору, за наявності<br>технічних умов ДАІ МВС України, - в 10-денний термін надає<br>заявникові дозвіл та технічні умови (додаток 7) на розміщення і<br>будівництво об'єкта сервісу на землях дорожнього господарства<br>вздовж магістральних, регіональних, територіальних автомобільних<br>доріг;<br> - надає заявникові, без погодження з Укравтодором, дозвіл та<br>технічні умови на розміщення і будівництво об'єкта сервісу на<br>землях дорожнього господарства вздовж районних автомобільних доріг<br>у 15-дений термін після прийняття Службою та ДАІ МВС України<br>позитивного рішення про можливість розташування об'єкта;<br> - розглядає і погоджує місця встановлення спецконструкцій<br>вздовж районних автомобільних доріг - у межах смуг відведення,<br>зазначає умови щодо порядку виконання робіт з улаштування<br>спецконструкції, її експлуатаційного утримання, терміну дії<br>погодження (при необхідності);<br> - здійснює попередній розгляд місця встановлення<br>спецконструкцій в межах смуг відведення вздовж магістральних,<br>регіональних, територіальних автомобільних доріг та при наявності<br>позитивних попередніх висновків ДАІ МВС України надає Укравтодору<br>звернення з приводу прийняття остаточного рішення щодо можливості<br>такого розміщення. Для забезпечення розгляду звернень Служб<br>автомобільних доріг та прийняття рішень щодо можливості розміщення<br>спецконструкцій в межах смуг відводу магістральних, регіональних,<br>територіальних автомобільних доріг до Укравтодору подаються такі<br>матеріали: два примірники відповідним чином заповненого дозволу за<br>формою (додаток 3); ескіз з конструктивним рішенням<br>спецконструкції; паспорт прив'язки спецконструкції з позначенням<br>виду робіт, у тому числі з відображенням питань, визначених<br>Єдиними правилами ( <A HREF="12384">198-94-п</A> ) та ДСТУ 3587-97;<br> - видає тимчасові (на місяць, сезон) дозволи (додаток 2) на<br>розміщення пересувної малої архітектурної форми, яка може бути<br>розміщена лише у спеціально обладнаних місцях для стоянки<br>транспортних засобів і місцях відпочинку учасників дорожнього<br>руху. Тимчасовий дозвіл підлягає узгодженню з ДАІ МВС України та<br>реєстрації в Службі.<br> <br> 2.6. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)<br>або уповноважений нею орган, що належить до сфери її управління:<br> - розглядає надані матеріали та приймає остаточне рішення<br>щодо можливості розміщення і будівництва об'єктів сервісу на<br>землях дорожнього господарства вздовж магістральних, регіональних,<br>територіальних автомобільних доріг;<br> - інформує Службу, яка направила звернення, про остаточне<br>рішення щодо видачі дозволу на розміщення, будівництво і<br>реконструкцію об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства<br>вздовж магістральних, регіональних, територіальних автомобільних<br>доріг;<br> - погоджує місце встановлення спецконструкції у дозволі на<br>розміщення зовнішньої реклами в межах смуг відведення<br>магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг;<br> - у разі відмови в розміщенні об'єктів сервісу на землях<br>дорожнього господарства вздовж магістральних, регіональних,<br>територіальних автомобільних доріг надсилає Службі та заявнику<br>мотивоване повідомлення.<br> <br> 2.7. Дозвіл на розміщення об'єкта на землях дорожнього<br>господарства вздовж магістральних, регіональних, територіальних<br>автомобільних доріг загального користування узгоджується з ДАІ МВС<br>України.<br> <br> 2.8. Причинами відмови у видачі дозволу можуть бути:<br> - попереднє визначення даної ділянки дороги для іншого<br>об'єкта або споруди;<br> - віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця<br>чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;<br> - невідповідність місця розташування об'єкта нормативним<br>вимогам;<br> - перспектива реконструкції автодороги, яка тягне за собою<br>демонтаж існуючих споруд та подорожчання об'єкта реконструкції;<br> - мотивовані висновки ДАІ МВС України.<br> <br> 2.9. Відмова у видачі дозволу на розміщення об'єкта може бути<br>оскаржена заявником відповідно до законодавства.<br> <br> 2.10. За взаємною згодою сторін може бути визначено інше<br>місце розміщення об'єкта сервісу.<br> <br> 2.11. У технічних умовах на розміщення, реконструкцію і<br>будівництво об'єктів сервісу повинні міститься з посиланням на<br>норми, правила та стандарти вимоги щодо:<br> - проектування, у тому числі питання відведення земельної<br>ділянки, визначення розмірів земельної ділянки, стадійності<br>будівництва об'єкта та інше;<br> - будівництва;<br> - облаштування об'єктів;<br> - експлуатації;<br> - терміну дії технічних умов (технічні умови дійсні протягом<br>не більше року з моменту їх видачі);<br> - рекомендації і роз'яснення.<br> <br> 2.12. Без технічних умов може бути виданий тимчасовий (на<br>місяць, сезон) дозвіл (додаток 2) на розміщення пересувної малої<br>архітектурної форми на землях дорожнього господарства вздовж<br>автомобільних доріг державного значення.<br> <br> 2.13. Технічні умови можуть бути анульовані або переоформлені<br>в разі закінчення терміну їх дії, початку на ділянці дороги робіт<br>з реконструкції та капітального ремонту або в інших випадках за<br>обґрунтованим рішенням Служби, ДАІ МВС України. Про неможливість<br>розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці власник об'єкта має<br>бути попереджений не менш як за 15 календарних днів до початку<br>будівельних робіт.<br> <br> 2.14. Узгоджений дозвіл на розміщення об'єкта вздовж<br>магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг<br>дає заявникові право на виконання вишукувальних робіт та<br>проектування об'єкта у відповідності до технічних умов Служби та<br>ДАІ МВС України. Дозвіл та технічні умови реєструються у<br>спеціальному журналі Служби.<br> <br> 3. Узгодження проектно-кошторисної документації<br> та видача ордерів на право виконання робіт у межах<br> земель дорожнього господарства<br> <br> 3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності для узгодження<br>проектнокошторисної документації на будівництво, реконструкцію<br>об'єкта сервісу надає до Служби розроблену документацію, копії<br>дозволу на розміщення об'єкта сервісу, технічних умов Служби та<br>ДАІ МВС України.<br> <br> 3.2. Служба автомобільних доріг:<br> - здійснює попередній розгляд проектів на реконструкцію і<br>будівництво об'єктів сервісу вздовж магістральних, регіональних,<br>територіальних автомобільних доріг і повідомляє Укравтодор про<br>можливість узгодження проекту. В разі мотивованої відмови інформує<br>заявника про невідповідність проекту технічним умовам та<br>необхідність внесення відповідних змін та доповнень;<br> - розглядає і узгоджує проекти на розміщення і будівництво<br>об'єктів сервісу вздовж районних доріг.<br> <br> 3.3. Державна служба автомобільних доріг України:<br> - узгоджує проекти на будівництво і реконструкцію об'єктів<br>сервісу вздовж магістральних, регіональних, територіальних<br>автомобільних доріг.<br> <br> 3.4. Після узгодження Державною службою автомобільних доріг<br>України та ДАІ МВС України проектно-кошторисної документації на<br>будівництво об'єкта та укладання договору з будівельною<br>організацією, яка має ліцензію на виконання дорожньо-будівельних<br>робіт, власнику майбутнього об'єкта видається ордер на право<br>виконання робіт (далі - ордер) у межах земель дорожнього<br>господарства (додаток 8). Ордер реєструється у спеціальному<br>журналі Служби.<br> <br> 3.5. У разі порушення вимог ордера, Службою (або<br>уповноваженим нею органом) та ДАІ МВС України дія ордера<br>припиняється або скасовується. Запис про рішення та причини<br>припинення або анулювання дії ордера, а також записи про<br>поновлення його дії заносяться до ордера за підписами<br>уповноважених осіб. Анульований ордер підлягає вилученню Службою<br>або уповноваженим нею органом. Дозвіл на розміщення об'єкта<br>залишається в силі.<br> <br> 3.6. До закінчення робіт і здавання об'єктів в експлуатацію<br>власник об'єкта укладає з дорожньо-експлуатаційною організацією<br>договір про утримання спеціальних конструкції або договір про<br>відшкодування додаткових витрат на ремонт і утримання ділянки<br>дороги, вздовж якої розташовано об'єкт.<br> <br> 3.7. Об'єкти сервісу, які реконструйовано та побудовано<br>вздовж автомобільних доріг загального користування, повинні бути<br>прийняти в експлуатацію Державною технічною комісією у<br>відповідності до вимог ДБН А.3.1-3-94 "Управління, організація і<br>технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів. Основні положення", чинних норм та правил. До Державної<br>технічної комісії повинні обов'язково входити представники Служби<br>або уповноваженого нею органу та ДАІ МВС України. Експлуатація<br>об'єкта сервісу до прийняття Державною технічною комісією<br>забороняється.<br> <br> 3.8. Питання відповідності розміщення спецконструкцій<br>перевіряється представниками Служби або уповноваженого нею органу<br>та ДАІ МВС України. При невідповідності розміщення спецконструкцій<br>вимогам узгодженого проекту (або схеми) рекламоносії підлягають<br>демонтажу (ліквідації) їх власниками, дорожньо-експлуатаційними<br>організаціями або ДАІ МВС України. Витрати, пов'язані з демонтажем<br>спецконструкції, несуть власники спецконструкції.<br> <br> 3.9. Представники Служби та ДАІ МВС України зобов'язані<br>контролювати умови забезпечення безпеки дорожнього руху та<br>додержання суб'єктом підприємницької діяльності визначеного<br>порядку утримання, експлуатації та напрямку діяльності об'єктів,<br>розміщених на ділянках уздовж автомобільних доріг загального<br>користування.<br> <br> 3.10. Якщо діяльність об'єкта стає загрозою для безпеки<br>дорожнього руху або порушує екологічні вимоги, то експлуатація<br>об'єкта має бути негайно припинена Службою або ДАІ МВС України.<br> <br> 4. Основні вимоги до розміщення<br> та оснащення об'єктів сервісу<br> <br> 4.1. При визначенні можливості розміщення об'єкта на<br>конкретній ділянці автомобільної дороги під час обстеження<br>необхідно встановити:<br> забезпеченість видимості у плані, профілі та бічної;<br> наявність та характеристики комунікацій;<br> наявність аварійно-небезпечних ділянок, місць концентрації<br>ДТП;<br> можливість забезпечення водовідведення та, при потребі,<br>очищення стічних вод;<br> забезпечення безпеки дорожнього руху;<br> параметри поперечних та поздовжніх ухилів;<br> розташування зелених насаджень;<br> стан покриття проїзної частини;<br> забезпечення збереження довкілля.<br> <br> 4.2. При розробці ПКД на будівництво, реконструкцію об'єктів<br>сервісу має бути передбачений весь перелік елементів облаштування<br>об'єкта згідно з ДБН В.2.3-4-2000, наведений у додатках 9, 10.<br> <br> 4.3. Споруди об'єктів сервісу дозволяється розташовувати за<br>межами тротуарів або узбіч на відстані не менше бічної видимості<br>від кромки проїзної частини дороги. При розміщенні об'єкта на<br>перехрещеннях автомобільних доріг наявність об'єкта не повинна<br>зменшувати нормативні відстані трикутника видимості, подані в<br>табл. 1 (табл.8 ДСТУ 3587-97).<br> <br> Таблиця 1<br>------------------------------------------------------------------<br>|Категорія | Сторони трикутника видимості |<br>| дороги | на перехрещенні доріг даних |<br>| | категорій, м, не менше ніж |<br>| |-----------------------------------------------------|<br>| | I-а | I-б | II | III | IV | V |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| I-а | 300x300| 300x250| 300x250| 300x200| 300x150| 300x85 |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| I-б | 250x300| 250x250| 250x250| 250x200| 250x150| 250x85 |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| II | 250x300| 250x250| 250x250| 250x200| 250x150| 250x85 |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| III | 200x300| 200x250| 200x250| 200x200| 200x150| 200x85 |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| IV | 150x300| 150x250| 150x250| 150x200| 150x150| 150x85 |<br>|----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| V | 85x300| 85x250| 85x250| 85x200| 85x150| 85x85 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 4.4. Рекомендовані відстані між сусідніми об'єктами сервісу<br>наведені в табл. 2.<br> <br> Таблиця 2<br>------------------------------------------------------------------<br>|Об'єкт сервісу, |Рекомендована відстань (км) між сусідніми|<br>|комплекс | об'єктами сервісу на дорогах категорії: |<br>| |-----------------------------------------|<br>| | I | II | III | IV |<br>|----------------------+----------+----------+----------+--------|<br>|Туристична база або | 2x35 | 2x45 | 30 | 45 |<br>|кемпінг за комплексом | | | | |<br>|N 2 або N 3 згідно з | | | | |<br>|додатком 9 | | | | |<br>|----------------------+----------+----------+----------+--------|<br>|Мотель придорожній | 40 | 60 | 60 | - |<br>|(окремий) | | | | |<br>|----------------------+----------+----------+----------+--------|<br>|Місце (майданчик) для | 2x15 | 2x20 | 25 | 35 |<br>|відпочинку за | | | | |<br>|комплексом N 1 згідно | | | | |<br>|з додатком 9 | | | | |<br>|----------------------+----------+----------+----------+--------|<br>|Автозаправна станція з| 2x20 | 2x30 | 25 | 35 |<br>|облаштуванням згідно з| | | | |<br>|п. 1-4 додатка 10 | | | | |<br>|----------------------+----------+----------+----------+--------|<br>|Станція технічного | 2x20 | 2x35 | 30 | 45 |<br>|обслуговування з | | | | |<br>|облаштуванням згідно з| | | | |<br>|п. 5, 6 додатка 10 | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Примітка. Двобічне розміщення об'єкта сервісу в табл. 2<br>позначено як 2x.<br> Наведені в табл. 2 відстані можуть бути змінені в межах +-25%<br>залежно від особливостей місцевості проходження дороги та попиту<br>на відповідну послугу. Для об'єктів сервісу, що діють сезонно, ці<br>відстані можуть бути зменшені у два рази.<br> <br> 4.5. У технічних умовах на розміщення або реконструкцію<br>об'єктів сервісу слід передбачити обов'язкове їх обладнання<br>засобами зв'язку для виклику аварійних служб, міськими або<br>міжміськими таксофонами. Введення в експлуатацію нового чи<br>реконструйованого об'єкта сервісу без наявності діючих таксофонів<br>та засобів зв'язку з аварійними службами не дозволяється.<br> <br> 4.6. Вимоги щодо розміщення та оснащення об'єктів сервісу.<br> 4.6.1. Окремі охоронювані стоянки та майданчики мають бути<br>розділені на місця для легкових та вантажних автомобілів, при<br>потребі - для автобусів (тролейбусів), дорожньої техніки. Вони<br>розташовуються не ближче 10 м до кромки проїзної частини,<br>відокремлюються від неї огородженням відповідно до ДСТУ 2735-94<br>або розділювальними смугами і обладнані під'їздами. Мінімальний<br>розмір місця для стоянки: легкового автомобіля - 2,5x5,0 м,<br>вантажного - 3,0x7,0 м, автопоїзда 3,5x20,0 м.<br> 4.6.2. Відповідно до ДБН В.2.3-4-2000 на підходах доріг I, II<br>категорій до великих міст розміри окремої стоянки, майданчика<br>мають бути розраховані на зупинку 25-45 змішаних типів<br>автомобілів. На такому майданчику (стоянці) повинні бути естакада<br>для огляду автомобілів, щит для регулювання світла фар, засоби<br>зв'язку для виклику аварійних служб, міські або міжміські<br>таксофони, туалет, питне джерело, місце для вогнища, контейнер для<br>сміття. Зона відпочинку водіїв і пасажирів має бути оснащена<br>столами, лавами та визначеними місцями для розміщення наметів,<br>проведення спортивних ігор, ігор дітей тощо.<br> 4.6.3. Забороняється, згідно з ДСТУ 3587-97, розташовувати<br>об'єкти сервісу та рекламоносії на відстані ближче ніж 150 м до<br>перехрещень, мостів, шляхопроводів на автомобільних дорогах<br>загального користування. Додатково, згідно з ДБН В.2.3-4-2000<br>забороняється розміщувати об'єкти сервісу, споруди на<br>автомобільних дорогах ближче 150 м до дорожніх розв'язок.<br> 4.6.4. Забороняється розміщення малих архітектурних форм,<br>згідно з Єдиними правилами ( <A HREF="12384">198-94-п</A> ):<br> - біля фасадів адміністративних і культових будівель,<br>безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і<br>панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення<br>будинків і декоративного благоустрою території;<br> - ближче ніж за 20 м до перехресть вулиць та пішохідних<br>переходів;<br> - в охоронних зонах інженерних комунікацій;<br> - на зупинках маршрутів громадського транспорту ближче 20<br>метрів в обидва боки по тротуару та від установленого дорожнього<br>знака, що її позначає (крім малих архітектурних форм, зблокованих<br>з кіосками для продажу проїзних квитків);<br> - на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих<br>споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції,<br>погодженим та затвердженим в установленому порядку);<br> - на перехідно-швидкісних смугах;<br> - ближче ніж за 100 м до залізничних переїздів.<br> 4.6.5. Малі архітектурні форми (крім малих архітектурних<br>форм, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків) і<br>рекламоносії слід розміщувати на спеціальних площадках за межами<br>тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не<br>ближче 10 м від краю проїзної частини дороги. Вказані площадки<br>повинні мати покриття типу основної дороги.<br> 4.6.6. У населених пунктах малі архітектурні форми (крім<br>кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського<br>транспорту) можуть бути розміщені за межею тротуару, пішохідних<br>доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 м, але не ближче ніж 5 м<br>до проїзної частини доріг.<br> 4.6.7. На дорогах і вулицях, де існуючі будинки, споруди та<br>огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 м від проїзної частини,<br>розміщення малих архітектурних форм, а також рекламоносіїв<br>дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.<br> 4.6.8. При розміщенні об'єктів сервісу на кривих у плані, в<br>зоні пішохідного переходу, має бути забезпечена видимість для<br>зупинки автомобіля відповідно до вимог табл. 10, 11 ДСТУ 3587-97.<br> 4.6.9. Кожен об'єкт сервісу повинен бути оснащений:<br> - стоянкою згідно з п. 4.6.1 цього документа;<br> - тротуарами або пішохідними доріжками до будівель (споруд)<br>об'єкта;<br> - площадкою для стоянки автомобілів та пристроєм для стоянки<br>не менш ніж п'яти велосипедів;<br> - засобами зв'язку для виклику аварійних служб та міськими і<br>міжміськими таксофонами;<br> - освітленням території та проїзної частини на протязі<br>перехідно-швидкісних смуг або смуг накопичення.<br> 4.6.10. Під'їзди до постійних об'єктів сервісу повинні мати<br>перехідно-швидкісні смуги поза населеними пунктами відповідно до<br>вимог п. 3.27-3.37 ДБН В.2.3-4-2000, у населених пунктах смуги<br>накопичення - згідно з п. 7.7.5 ДБН 360-92**.<br> 4.6.11. Ділянка автомобільної дороги у місці розміщення<br>об'єктів сервісу має бути обладнана дорожніми знаками, розміткою,<br>огородженнями та іншими технічними засобами згідно з погодженим<br>ДАІ МВС України проектом (схемою) організації дорожнього руху.<br> 4.6.12. Біля кожної малої архітектурної форми має бути<br>зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття<br>вдосконаленого типу завширшки:<br> - з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і<br>конструкції споруди) - 2,0 м;<br> - з боку вітрини і службового входу - 1,0 м;<br> - з боку входу для покупців - 1,5 м.<br> У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані<br>більше 2,0 м від тротуару до неї з тротуару повинна бути<br>побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.<br> 4.6.13. При проектуванні та обладнанні об'єктів сервісу<br>засобами зв'язку для виклику аварійних служб слід використовувати<br>наявні засоби зв'язку відомчої мережі Державної служби<br>автомобільних доріг (Укравтодору) та мережу електрозв'язку<br>загального користування.<br> 4.6.14. Рівень освітлення території об'єкта сервісу, в тому<br>числі перехідно-швидкісних смуг та під'їздів до них, має<br>відповідати вимогам ДСТУ 3587-97 (п. 4.6.2 та табл.17).<br> 4.6.15. Станції технічного обслуговування (далі - СТО),<br>окремі пункти миття автомобілів (далі - мийки) та різного виду<br>майстерні можуть бути в комплексі з об'єктами для обслуговування<br>водіїв та пасажирів і розміщені на відстані не менше ніж 50 м від<br>них.<br> 4.6.16. Основні вимоги до місць розміщення СТО, мийок,<br>майстерень у межах населеного пункту наведені в ДБН 360-92**<br>(п. 7.43-7.65).<br> 4.6.17. Рекомендована відстань між сусідніми СТО на<br>автомобільних дорогах загального користування та кількість постів<br>обслуговування наведені в ДБН В.2.3-4-2000 (табл.8.3).<br> 4.6.18. Необхідна кількість АЗС, їх потужність (кількість<br>заправок на добу), відстань між ними визначаються<br>техніко-економічним обґрунтуванням або з урахуванням вимог ДБН<br>В.2.3-4-2000 (табл. 8.2).<br> 4.6.19. Територія АЗС має бути розташована не ближче ніж 10 м<br>до кромки проїзної частини, відокремлена від неї огородженням або<br>розділювальними смугами і обладнана під'їздами.<br> <br> 4.7. Вимоги до розміщення рекламоносіїв<br> <br> 4.7.1.Рекламоносії рекомендується розміщати на прямих<br>горизонтальних ділянках автомобільних доріг довжиною 1 км і<br>більше, які характеризуються спокійним ландшафтом, а також з<br>зовнішнього боку кривої в плані.<br> 4.7.2. Допускається розміщувати рекламоносії на опорах<br>вуличного освітлення (при відсутності на них дорожнього знака), на<br>бокових поверхнях автопавільйонів і над проїзною частиною вулиць і<br>доріг з дотриманням вимог техніки безпеки і забезпечення видимості<br>дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,<br>зупинок маршрутних транспортних засобів, а також за умови, що така<br>реклама не повторює (не імітує) зображення дорожніх і наказових<br>знаків.<br> Нижній край рекламоносіїв, установлених над проїзною частиною<br>дороги, має бути на висоті не менше ніж 5 м від поверхні проїзної<br>частини.<br> Світлове оформлення рекламоносія не повинне осліплювати та<br>освічувати вікна житлових будинків.<br> Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні або інші<br>рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на<br>них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах,<br>вулицях установлюються з дозволу ДАІ МВС України.<br> 4.7.3. Наземні спеціальні конструкції повинні бути прозорими<br>на висоту не менше ніж 1,5 м від поверхні землі та розміщуватися<br>паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше ніж 45<br>град. осі проїзної частини.<br> 4.7.4. Рекламоносії не повинні перешкоджати сприйняттю<br>водіями технічних засобів організації дорожнього руху. Фундамент<br>рекламоносія повинен бути на одному рівні з поверхнею землі.<br> 4.7.5. Згідно з Єдиними правилами ( <A HREF="12384">198-94-п ) та ДСТУ</A><br>3587-97 забороняється розміщувати рекламоносії:<br> - на відстані менш як 10 м від проїзної частини, а також на<br>мостах, естакадах, шляхопроводах, конструкціях дорожніх знаків і<br>світлофорів, дорожніх огородженнях, деревах тощо, а також методом<br>фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного<br>обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачене угодою з<br>їх власниками;<br> - поза населеними пунктами на відстані менше як 150 м від<br>дорожніх знаків і 300 один від одного, а на вулицях населених<br>пунктів відповідно 50 і 100 м;<br> - на аварійно небезпечних ділянках доріг, у місцях<br>концентрації дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них<br>поза населеними пунктами - на відстані не менше 500 м, а в<br>населених пунктах - 200 м в обидва боки від межі ділянки (місця);<br> - на ділянках доріг і вулиць з поздовжнім ухилом понад<br>45% град. або з внутрішнього боку кривої в плані радіусом менше як<br>1000 м;<br> - розміром понад 20 кв. м на дорогах і вулицях;<br> - ближче ніж 20 м до перехресть вулиць;<br> - ближче ніж 50 м до пішохідних переходів;<br> - ближче ніж 150 м до перехрещень, шляхопроводів, мостів на<br>автомобільних дорогах загального користування;<br> - в охоронних зонах інженерних комунікацій;<br> - ближче ніж 100 м до залізничних переїздів;<br> - на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях;<br> - на штучних спорудах (крім тих випадків, коли розміщення цих<br>споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції,<br>погодженим та затвердженим в установленому порядку).<br> <br> Начальник Управління<br> автомобільних доріг О.В.Сухоносов<br> <br> <br> Додаток 1<br> до п. 2.1<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ<br> Начальник Служби<br> автомобільних доріг<br> ___________________<br> (підпис) (п.і.б.)<br> <br> "__"______ 200__ р.<br> <br> ДОЗВІЛ<br> N ____ від "_____"_______ 200 р.<br> на розміщення об'єкта сервісу на землях<br> дорожнього господарства вздовж<br> автомобільної дороги<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги)<br> <br> 1. Назва об'єкта, для якого видається дозвіл ____________________<br> _________________________________________________________________<br> 2. Які послуги планується надавати_______________________________<br> 3. Заявник (місцезнаходження, ідентифікаційний код) _____________<br> 4. Адреса ділянки дороги (км+, зліва, справа)____________________<br> _________________________________________________________________<br> 5. Назва документів, на підставі яких надається дозвіл___________<br> _________________________________________________________________<br> 6. Ким і коли видано ліцензію на надання послуг, робіт___________<br> _________________________________________________________________<br> 7. Ким і коли проводився огляд ділянки:__________________________<br> _________________________________________________________________<br> 8. Характеристика площадки:<br> 1) розмір (площа)_______________________________________________<br> 2) рельєф _____________________________________________________<br> 3) вид ґрунту __________________________________________________<br> 4) наявність зелених насаджень___________________________________<br> 9. На ділянці перебувають такі будови, комунікації: _____________<br> ________________________________________________________________,<br> що підлягають___________________________________________________.<br> 10. Інші дані____________________________________________________<br> 11. Дозвіл узгоджено з Державтоінспекцією _______________"__"____<br> (підрозділ ДАІ)<br> _________ 200__ р., вих. N ___ (додаток на ____________ аркушах).<br> <br> Дозвіл та технічні умови видав відповідальний представник<br>Служби автомобільних доріг:<br> _________________________________________________________________<br> (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)<br> <br> Дозвіл дійсний до "_________" ________ 200____ р.<br> <br> Дозвіл та технічні умови одержав: _______________________________<br> (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)<br> <br> Дозвіл __________________________________________________________<br> (відмітка про припинення, вилучення, анулювання)<br> _________________________________________________________________<br> (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)<br> <br> Дозвіл поновлено: _______________________________________________<br> (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)<br> <br> <br> Додаток 2<br> до п. 2.1<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ<br> N ____ від "___" _____ 200__ р.<br> на розміщення пересувної малої архітектурної<br> форми на землях дорожнього господарства<br> вздовж автомобільної дороги<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги)<br> <br> Дозвіл дійсний до "_____" ____________ 200__ р.<br> 1. Виданий ______________________________________________________<br> (дані про юридичну особу або фізичну особу -<br> суб'єкта підприємницької діяльності)<br> <br> 2. Місце розташування пересувної малої архітектурної форми ______<br> _________________________________________________________________<br> (дорога, км+, зліва, справа)<br> _________________________________________________________________<br> <br> 3. Умови надання послуг:<br> 1) забороняється надавати послуги в сутінки та темний час доби, в<br> дощ, пилову бурю, туман;<br> 2)_______________________________________________________________<br> 3) ______________________________________________________________<br> 4) місце надання послуг має бути прибране.<br> 4. Дозвіл узгоджено з Державтоінспекцією __________________"____"<br> (підрозділ ДАІ)<br> ________200__ р., вих. N ________ (додаток на _________ аркушах).<br> Дозвіл дійсний тільки за наявності копії свідоцтва про<br>державну реєстрацію - для юридичних осіб, паспорта або іншого<br>документа, що засвідчує особу, - для фізичних осіб:<br> _________________________________________________________________<br> (назва та номер документа)<br> <br> Тимчасовий дозвіл виданий представником Служби автомобільних<br>доріг:<br> _________________________________________________________________<br> (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)<br> <br> СХЕМА<br> розміщення пересувної малої архітектурної форми<br> <br> <br> Додаток 3<br> до п. 2.1<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> ДОЗВІЛ N ___<br> на розміщення зовнішньої реклами<br> <br> Виданий __________________________________ р. на підставі рішення<br> _________________________________________________________________<br> (Київська, Севастопольська міська державна адміністрація,<br> виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,<br> дата і номер рішення)<br> <br> кому ____________________________________________________________<br> (для юридичної особи - повне найменування<br> розповсюджувача зовнішньої реклами, для<br> фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br> _________________________________________________________________<br> (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,<br> ідентифікаційний код (номер), податковий<br> номер платника податку на додану вартість)<br> <br> Адреса місця встановлення спеціальної конструкції _______________<br> _________________________________________________________________<br> <br> Характеристика (в тому числі технічна) спеціальної конструкції __<br> _________________________________________________________________<br> (вид, розміри, площа місця розташування)<br> <br> Фотографічний знімок місця або комп'ютерний макет фрагменту<br>місцевості (розміром не менш як 6x9 см), де планується встановити<br>спеціальну конструкцію<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Ескіз з конструктивним рішенням спеціальної конструкції<br> Топогеодезичний знімок місцевості встановлення спеціальної<br>конструкції<br> М 1:500 з прив'язкою місця встановлення наземної спеціальної<br>конструкції<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Відповідальна за топогеодезичне знімання особа<br> _________________________________________________________________<br> (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) М.П.<br> <br> Узгоджувальна частина<br> <br> 1. Власник місця встановлення спеціальної конструкції або<br> уповноважений ним орган (особа, зазначена в пункті 5 статті 48<br> Закону України "Про власність")<br> _________________________________________________________________<br> (для юридичної особи - повне найменування,<br> підпис, для фізичної особи - прізвище, ім'я<br> та по батькові, паспортні данні) М.П.<br> <br> 2. Орган Державтоінспекції ______________________________________<br> _________________________________________________________________<br> (підпис, прізвище, ім'я та<br> по батькові уповноваженої особи) М.П.<br> <br> 3. Органи, зазначені в пункті 5 статті 15 Закону України "Про<br> рекламу" ________________________________________________________<br> (повне найменування, підпис, прізвище, ім'я<br> та по батькові уповноваженої особи) М.П.<br> <br> Термін дії дозволу з ________________ по ________________________<br> <br> Керівник Київської, Севастопольської міської державної<br> адміністрації, виконавчого органу сільської, міської ради або<br> уповноважена ним посадова особа цього органу ____________________<br> _________________________________________________________________<br> (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) М.П.<br> <br> Фотографічний знімок місця (розміром не менш як 6x9 см) після<br> встановлення на ньому спеціальної конструкції<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>| | |<br>------------------------------------------------------------------<br> _________________________________________________________________<br> Керівник робочого органу ________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) М.П.<br> <br> <br> Додаток 4<br> до п. 2.2<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________<br> "___"________ 200 р. N ______<br> <br> ЗАЯВА<br> про надання дозволу<br> на розміщення об'єкта сервісу<br> <br> Заявник<br> _________________________________________________________________<br> (для юридичної особи - повне найменування<br> майбутнього власника об'єкта, для фізичної особи -<br> _________________________________________________________________<br> прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br> Адреса заявника _________________________________________________<br> (для юридичної особи - місцезнаходження,<br> для фізичної особи - місце проживання,<br> _________________________________________________________________<br> паспортні данні)<br> <br> Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________<br> Телефон (телефакс) ______________________________________________<br> Прошу надати дозвіл на розміщення об'єкта сервісу _______________<br> _________________________________________________________________<br> (тип і характеристика об'єкта, для<br> якого планується одержати дозвіл)<br> <br> на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги, км+, справа, зліва)<br> <br> терміном на _____________________________________________________<br> Перелік документів, що додаються ________________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> ______________________________________________<br> М.П. (посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові<br> заявника або уповноваженої ним особи)<br> <br> <br> <br> <br> Додаток 5<br> до п. 2.3<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________<br> "_____"________________ 200 р. N ______<br> <br> ЗАЯВА<br> про надання дозволу на розміщення<br> пересувної малої архітектурної форми<br> <br> Заявник _________________________________________________________<br> (для юридичної особи - повне найменування<br> майбутнього власника об'єкта, для фізичної особи -<br> _________________________________________________________________<br> прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br> Адреса заявника _________________________________________________<br> (для юридичної особи - місцезнаходження,<br> для фізичної особи - місце проживання,<br> _________________________________________________________________<br> паспортні данні)<br> <br> Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________<br> Телефон (телефакс) ______________________________________________<br> Прошу надати дозвіл на розміщення пересувної малої архітектурної<br> форми ___________________________________________________________<br> (тип і характеристика об'єкта, для якого<br> планується надати дозвіл)<br> <br> на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги, км+, справа, зліва)<br> <br> терміном на _____________________________________________________<br> Перелік документів, що додаються ________________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> ______________________________________________<br> М.П. (посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові<br> заявника або уповноваженої ним особи)<br> <br> <br> Додаток 6<br> до п. 2.4<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________<br> "_____"________________ 200 р. N ______<br> <br> ЗАЯВА<br> про погодження розміщення<br> спеціальної конструкції для рекламоносіїв<br> <br> Заявник _________________________________________________________<br> (для юридичної особи - повне найменування<br> розповсюджувача зовнішньої реклами, для<br> фізичної особи -<br> _________________________________________________________________<br> прізвище, та по батькові)<br> <br> Адреса заявника _________________________________________________<br> (для юридичної особи - місцезнаходження,<br> для фізичної особи - місце проживання,<br> _________________________________________________________________<br> паспортні данні)<br> <br> Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________<br> Телефон (телефакс) ______________________________________________<br> Прошу погодити місце встановлення спеціальної конструкції для<br> розміщення зовнішньої реклами ___________________________________<br> (тип і характеристика спеціальної<br> конструкції, для якої надається<br> погодження)<br> <br> на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги, км+, справа, зліва)<br> <br> терміном на _____________________________________________________<br> Перелік документів, що додаються: _______________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> __________________________________<br> М.П. (посада, підпис, прізвище, ім'я та<br> по батькові заявника або<br> уповноваженої ним особи)<br> <br> <br> Додаток 7<br> до п. 2.5<br> Порядку видачі дозволів<br> на розміщення, будівництво,<br> реконструкцію та<br> функціонування об'єктів<br> сервісу та спеціальних<br> конструкцій на землях<br> дорожнього господарства<br> вздовж автомобільних доріг<br> загального користування<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________<br> Начальник Служби автомобільних (п.і.б. керівника суб'єкта<br> доріг у ______________________ підприємницької діяльності)<br> копія: _____________________<br> (назва філії ДЕД ДП "_______<br> облавтодор")<br> копія: _____________________<br> <br> Технічні умови N ______<br> <br> на розміщення ___________________________________________________<br> (тип об'єкта, потужність об'єкта)<br> на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___<br> _________________________________________________________________<br> (магістральна, регіональна і т.і.)<br> _________________________________________________________________<br> (назва дороги, км+ , праворуч, ліворуч і т.і.)<br> <br> Ураховуючи погодження з Державною службою автомобільних доріг<br> України (Укравтодор) (лист від _________ 200 ___ р. за N _____),<br> зі Службою автомобільних доріг ___________________, розміщення<br> попередньо погоджено при умові виконання таких вимог:<br> <br> 1. УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ<br> <br> 1.1. Проект на розміщення _____________ розробити з<br>дотриманням вимог: (тип об'єкта)<br> <br> - Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,<br>вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та<br>охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від<br>30.03.94 N 198 (із змінами і доповненнями від 09.03.95 (N 168),<br>від 15.02.99 (N 193), від 24.12.2001 (N 1714), від 12.04.2002<br>(N 523);<br> - ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги";<br> - ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,<br>вулиці та переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану";<br> - Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво,<br>реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних<br>конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних<br>доріг загального користування, затв