Приказ 851. О приведении в соответствие к Конституции Украины и других законов Украины некоторых нормативно-правовых актов Комитета


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 157 від 12.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 2 жовтня 2001 р.<br> за N 851/6042<br> <br> <br> Про приведення у відповідність до<br> Конституції України та інших законів<br> України деяких нормативно-правових<br> актів Комітету<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету<br> України по земельних ресурсах<br> N 53 ( <A HREF="128750">z0276-03</A> ) від 06.03.2003<br> N 312 ( <A HREF="151949">z1223-03</A> ) від 12.12.2003 )<br> <br> <br> <br> Відповідно до Положення про Державний комітет України по<br>земельних ресурсах, затвердженого Указом Президента України від 14<br>серпня 2000 року N 970 ( <A HREF="71988">970/2000</A> ), та з метою приведення<br>нормативно-правових актів Держкомзему України у відповідність до<br>Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> )та інших законів України<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Внести такі зміни до нижчезазначених нормативно-правових<br>актів:<br> <br> ( Пункт 1.1 скасовано на підставі Наказу Державного комітету<br>України по земельних ресурсах N 312 ( <A HREF="151949">z1223-03</A> ) від 12.12.2003 )<br> <br> ( Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу<br>Державного комітету України по земельних ресурсах N 53<br>( <A HREF="128750">z0276-03</A> ) від 06.03.2003 )<br> <br> 1.3. У пункті 10 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди,<br>рекультивація порушених земель) державного замовлення,<br>затвердженому наказом Держкомзему України від 09.12.1996 N 112<br>( <A HREF="26897">z0057-97</A> ) та зареєстрованому в Мін'юсті України 03.03.1997<br>N 57/1861, слова "органів державної виконавчої влади" замінити<br>словами "органів виконавчої влади".<br> <br> 2. Юридичному управлінню подати цей наказ на реєстрацію до<br>Мін'юсту України.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>голови Комітету Жмуцького В.В.<br> <br> Голова Комітету А.С.Даниленко<br></FONT></PRE><br>