МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

05.10.2004 N 618


Про здійснення видатків за бюджетною програмою
"Будівництво магістральних газопроводів
та газопроводів-відводів для газифікації
сільських населених пунктів"


На виконання статті 32 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1801-15 ), розпорядження Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 р. N 596-р ( 596-2004-р ) "Про здійснення видатків
на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь", зважаючи
на те, що відповідно до чинного законодавства у 2003 році
замовником будівництва газопроводу Ялта - Форос - Севастополь було
визначено ДАТ "Чорноморнафтогаз", а згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 2004 р. N 509 ( 509-2004-п )
"Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів у 2004 році" були
визначені обсяги фінансування для ДАТ "Чорноморнафтогаз" на
зазначені цілі, а також враховуючи роз'яснення Мінекономіки від
28.09.2004 N 64-31/701, Н А К А З У Ю:

1. Замовником на будівництво газопроводу Ялта - Форос -
Севастополь визначити ДАТ "Чорноморнафтогаз".

2. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Шаповалов О.Е.):

2.1. Довести до замовника (одержувача коштів) ДАТ
"Чорноморнафтогаз" ліміт коштів державного бюджету.

2.2. Забезпечити контроль за будівництвом об'єктів, які
фінансуються із загального фонду державного бюджету за програмою
"Будівництво магістральних газопроводів та газопроводів-відводів
для газифікації сільських населених пунктів" та цільовим
використанням коштів.

3. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності
(Лесик Л.С.):

3.1. Включити до мережі підпорядкованих установ як одержувача
бюджетних коштів ДАТ "Чорноморнафтогаз", яке визначено замовником
на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь на підставі
листа Мінекономіки від 28.09.2004 N 64-31/701.

3.2. Здійснювати перерахування коштів замовнику (одержувачу
коштів) ДАТ "Чорноморнафтогаз" в межах зазначеної програми.

4. Замовнику (одержувачу коштів) загального фонду державного
бюджету ДАТ "Чорноморнафтогаз":

4.1. Відкрити в органах Державного казначейства відповідні
рахунки для здійснення операцій з коштами загального фонду
державного бюджету.

4.2. Для здійснення видатків державного бюджету подати
Мінпаливенерго України на затвердження перелік документів,
передбачених Порядком державного фінансування капітального
будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 року N 1764 ( 1764-2001-п ).

4.3. Забезпечити складання титулів будов (об'єктів) та
внутрішньобудівельних титулів будов (об'єктів) згідно з Порядком
затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств
державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 8 вересня 1997 року N 995 ( 995-97-п ).

4.4. Здійснювати платежі за виконані роботи, поставлену
продукцію та надані послуги, згідно з укладеними контрактами та
договорами на підставі актів виконаних робіт відповідно до чинного
законодавства та наказу Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) "Про затвердження Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.

4.5. Подавати щомісяця:
4.5.1. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності звіт за
формою 2 "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(додаток 2 до Інструкції про порядок складання фінансової
звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів ( z0184-04 ).
4.5.2. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК звітність про освоєння та використання коштів
загального фонду державного бюджету.

5. Узяти до відома, що відповідальність за цільове та
ефективне використання коштів загального фонду державного бюджету
покладена на першого керівника підприємства - одержувача бюджетних
коштів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Светеліка О.Д.

Міністр С.Тулуб