О введении в действие решения коллегии от 21 июля 2005 г. N 51


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 10.08.2005 N 132<br> <br> <br> Про введення в дію рішення колегії<br> від 21 липня 2005 р. N 51<br> <br> <br> З метою організації роботи Державного комітету України з<br>будівництва та архітектури у II півріччі 2005 року та реалізації<br>стратегічних напрямів діяльності будівельного комплексу України у<br>2005-2009 роках, спрямованих на забезпечення виконання Програми<br>діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"<br>( <A HREF="188948">n0001120-05</A> ), схваленої Верховною Радою України<br>4 лютого 2005 року, Закону України "Про державний бюджет України<br>на 2005 рік" ( <A HREF="185750">2285-15</A> ), з урахуванням витягу з протоколу<br>засідання Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 року N 37 з<br>питання "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у<br>першому півріччі 2005 року та завдання на друге півріччя<br>2005 року", інших завдань, поставлених Президентом України,<br>Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України,<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів Комітету, підприємств, установ та організацій, що<br>належать до сфери управління Держбуду, державних будівельних<br>корпорацій "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укртрансбуд",<br>"Укрметротунельбуд" та кооперативно-державної корпорації<br>"Украгропромбуд", підзвітних і підконтрольних Держбуду структурних<br>підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських<br>державних адміністрацій взяти до неухильного виконання рішення<br>колегії Держбуду від 21 липня 2005 р. N 51 ( <A HREF="208104">vr051667-05</A> ) "Про<br>підсумки роботи будівельного комплексу у I півріччі 2005 року".<br> <br> 2. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів Комітету:<br> <br> 2.1. Взяти до керівництва та неухильного виконання Указ<br>Президента України від 26.07.05 N 1132/2005 ( <A HREF="205542">1132/2005</A> ) "Питання<br>контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента<br>України". Підвищити якість виконання актів і доручень Президента<br>України, Прем'єр-міністра України, рішень Кабінету Міністрів<br>України, опрацювання і підготовки відповідей на запити і звернення<br>народних депутатів України. Особливу увагу звернути на неухильне<br>дотримання положень законодавства щодо розгляду депутатських<br>запитів та звернень.<br> <br> 2.2. Вжити вичерпних заходів для поглиблення співпраці з<br>Верховною Радою України у законотворчій роботі;<br> <br> 2.3. Забезпечити виконання у повному обсязі рішення колегії<br>Держбуду від 28.01.05. N 4 "Про стан виконавської дисципліни в<br>центральному апараті Держбуду у 2004 році", наказу Держбуду від<br>14 квітня 2005 р. N 41 "Про роботу із зверненнями громадян",<br>наказу Держбуду від 02 серпня 2005 р. N 124 ( <A HREF="210851">v0124667-05</A> )<br>"Про виконання пріоритетних доручень Прем'єр-міністра України<br>щодо підтримки малого та середнього бізнесу за зверненнями<br>підприємців, які надходять на "гарячу лінію";<br> <br> 2.4. Підвищити рівень вимогливості до працівників відповідних<br>підрозділів Держбуду України, зокрема в частині застосування до<br>винних у порушенні встановлених строків виконання завдань,<br>визначених актами законодавства, дорученнями Президента України,<br>Уряду, депутатських запитів і звернень та звернень громадян,<br>відповідних заходів дисциплінарного впливу. Продовжити практику<br>заслуховування звітів керівників структурних підрозділів з цього<br>питання на апаратних нарадах.<br> <br> 3. Заступникам Голови Комітету - керівникам робочих груп<br>Держбуду України з перегляду регуляторних актів, керівникам<br>структурних підрозділів Комітету забезпечити виконання в повному<br>обсязі до 1 вересня 2005 року вимог статті 3 Указу Президента<br>України від 1 червня 2005 р. N 901 ( <A HREF="201001">901/2005</A> ) "Про деякі заходи<br>щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" в<br>частині скасування або внесення змін до регуляторних актів, що не<br>відповідають принципам державної регуляторної політики, відповідно<br>до наказу Держбуду від 10.06.2005 р. N 93 ( <A HREF="206420">v0093667-05</A> ) "Про<br>утворення робочих груп із перегляду регуляторних актів" та до<br>17 серпня 2005 р. надати звітну аналітичну інформацію для<br>узагальнення Управлінню науково-технічної політики та<br>інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович).<br> <br> 4. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Управлінню<br>науково-технічної політики та інформаційних технологій у<br>будівництві (Д.Барзилович) до 19 серпня 2005 року забезпечити<br>узагальнення та подання Держпідприємництву аналітичної інформації,<br>визначеної у п. 3 цього наказу.<br> <br> 5. Керівникам структурних підрозділів Комітету започаткувати<br>квартальне планування своєї діяльності (шляхом складання<br>квартальних планів, погоджених з заступниками Голови Комітету),<br>спрямованої на виконання програмних завдань Президента України,<br>Кабінету Міністрів України, інших програмних документів з<br>визначенням показників, за якими оцінюватиметься результативність<br>їх роботи, та забезпечити подання інформації (до 12 числа місяця,<br>що настає за звітним періодом) Управлінню<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату (М.Омельяненко).<br> <br> 6. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Управлінню<br>науково-технічної політики та інформаційних технологій у<br>будівництві (Д.Барзилович), Фінансово-економічному управлінню<br>(Т.Щавінська), керівникам установ та організацій, що належать до<br>сфери управління Держбуду, ретельно проаналізувати переліки<br>цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання, об'єктів<br>соціальної інфраструктури, нерухомого майна, що належать до сфери<br>управління Держбуду. За результатами визначитися щодо оптимальної<br>структури управління та подати Фонду державного майна України (в<br>узгоджені з ним терміни) пропозиції щодо приватизації зазначених<br>об'єктів з метою економного та раціонального використання<br>бюджетних коштів.<br> <br> 7. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська),<br>Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій<br>у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню реставрації та<br>реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук) провести<br>інвентаризацію та аналіз бюджетних програм та, виходячи з<br>пріоритетів бюджетної політики на 2006 рік, передбачити під час<br>складання пропозицій до проекту Держбюджету на 2006 рік суттєву<br>економію за статтями видатків, які не пов'язані з фінансуванням<br>пріоритетних напрямів бюджетної політики.<br> <br> 8. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(М.Омельяненко), Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська)<br>до 13 серпня 2005 року підготувати для подання Кабінету Міністрів<br>України інформацію щодо засобів масової інформації, засновниками<br>(співзасновниками) яких є Комітет, та передбачених на 2005 рік<br>обсягів їх фінансування.<br> <br> 9. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(М.Омельяненко):<br> <br> 9.1. Забезпечити узагальнення інформації, поданої<br>структурними підрозділами Комітету (що визначена у п. 5 цього<br>наказу), подання її (до 15 числа місяця, що настає за звітним<br>періодом) до Кабінету Міністрів України та розміщення на<br>інтернет-сайті Комітету та в Інформаційному бюлетені Держбуду<br>України;<br> <br> 9.2. Продовжити практику проведення систематичного аналізу та<br>забезпечення щотижневого інформування керівництва Комітету щодо<br>стану виконання актів та доручень Президента України,<br>Прем'єр-міністра України, рішень Кабінету Міністрів України та<br>доручень, відповідно до яких Держбуд визначено відповідальним<br>виконавцем, запитів та звернень народних депутатів, листів<br>Верховної Ради України;<br> <br> 9.3. Забезпечити включення до планів засідання колегії<br>Держбуду розгляд двічі на рік питання щодо стану виконання актів і<br>доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, рішень<br>Кабінету Міністрів України;<br> <br> 9.4. До 30 серпня 2005 р. забезпечити підготовку для подання<br>Кабінету Міністрів України інформації про організацію в Держбуді<br>роботи з виконання актів та доручень Президента України та вжитих<br>заходів для посилення виконавської дисципліни і забезпечення<br>своєчасного та якісного виконання актів і доручень Президента<br>України;<br> <br> 9.5. Забезпечити розміщення цього наказу на офіційному<br>інтернет-сайті Комітету та в Інформаційному бюлетені Держбуду<br>України.<br> <br> 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>